Dei Gratia
OMGEKEERD - Gees keer my lewe om...
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
KOL 2:16–17 [NLV]
MOET DUS NIE TOELAAT DAT ENIGIEMAND JULLE VEROORDEEL OOR WAT JULLE EET OF DRINK, OF OOR HOE JULLE SEKERE FEESDAE OF DIE NUWEMAANFEES OF SABBATTE VIER NIE. AL HIERDIE DINGE IS NET ’N SKADUWEE VAN DIE PERSOON WAT SOU KOM – CHRISTUS!
MY WÊRELD IS OMGEKEERD TEN GOEDE VIR ALTYD
KOL 1:27 [NLV]
GOD HET BESLUIT OM AAN HULLE BEKEND TE MAAK HOE WONDERLIK DIE HEERLIKHEID VAN HIERDIE GEHEIM VIR ALLE VOLKE IS. DIE GEHEIM IS: CHRISTUS LEEF IN JULLE. DIT IS DIE WAARBORG DAT JULLE IN DIE HEMELSE HEERLIKHEID SAL DEEL.
1 JOH 5:7–8 [AOV]
WANT DAAR IS DRIE WAT GETUIG IN DIE HEMEL: DIE VADER, DIE WOORD EN DIE HEILIGE GEES, EN HIERDIE DRIE IS EEN


HEB 1:1-3 [NLV]
MAAR NOU, IN HIERDIE FINALE FASE VAN DIE GESKIEDENIS, HET HY MET ONS GEPRAAT DEUR SY SEUN.
GOD HET HOM BESTEM OM DIE ERFGENAAM VAN ALLES TE WEES; TROUENS, HY HET DEUR JESUS CHRISTUS OOK DIE HEELAL EN ALLES WAT DAARIN IS, GEMAAK.
DIE SEUN WEERKAATS GOD SE HEERLIKHEID, EN HY IS DIE PRESIESE EWEBEELD VAN WIE GOD WERKLIK IS.
JOH 14:16-17 [NLV]
EN EK SAL DIE VADER VRA EN HY SAL VIR JULLE ’N ANDER RAADGEWER STUUR OM VIR ALTYD BY JULLE TE WEES; DIT IS DIE GEES VAN DIE WAARHEID.
DIE WÊRELD IS NET NIE IN STAAT OM HOM TE ONTVANG NIE OMDAT HY HOM NIE SIEN OF KEN NIE. JULLE KEN HOM EGTER OMDAT HY BY JULLE GAAN BLY EN IN JULLE SAL WOON.
GAL 4:5 [NLV]
...EN OMDAT JULLE SY KINDERS IS, HET GOD DIE GEES VAN SY SEUN GESTUUR OM IN ONS TE LEWE. DIE GEES IN ONS ROEP VOORTDUREND NA GOD: “ABBA!” – WAT DIE ARAMESE WOORD IS VIR “VADER”


1 JOH 4:13 [NLV]
HIERAAN WEET ONS DAT ONS IN ’N HEGTE VERHOUDING MET HOM LEEF EN DAT HY OOK IN ’N HEGTE VERHOUDING MET ONS LEEF: AAN SY GEES WAT HY AAN ONS GEGEE HET.
ROM 8:14 [NLV]
WANT ALMAL WAT HULLE LAAT LEI DEUR DIE GEES VAN GOD – HULLE IS GOD SE KINDERS.


ROM 8:15–17 [NLV]
DIE GEES WAT JULLE ONTVANG HET, IS NIE ’N GEES WAT WEER VAN JULLE VREESBEVANGE SLAWE MAAK NIE.
JULLE HET DIE GEES VAN WARE KINDWEES ONTVANG EN DEUR HIERDIE GEES ROEP JULLE UIT TOT GOD: ABBA – ONS LIEWE VADER.
WANT DIE GEES SELF BEVESTIG DIE GETUIENIS VAN ONS EIE GEES DAT ONS GOD SE KINDERS IS.
ROM 8:6–7 [NLV]
AS JOU SONDIGE NATUUR JOU DENKE OORHEERS, LEI DIT TOT DIE DOOD. MAAR AS DIE GEES JOU DENKE OORHEERS, BETEKEN DIT VIR JOU WARE LEWE EN VREDE. WANT DIE SONDIGE NATUUR IS ALTYD VYANDIG INGESTEL TEENOOR GOD
JOH 16:7 [AOV]
DIT IS TOT JULLE VOORDEEL DAT EK WEGGAAN, WANT AS EK NIE WEGGAAN NIE, SAL DIE RAADGEWER, DIE HEILIGE GEES, NIE NA JULLE TOE KOM NIE. AS EK EGTER WEGGAAN, SAL EK DIE RAADGEWER NA JULLE TOE STUUR.
ROM 8:1–2 [NLV]
VIR HULLE WAT AAN CHRISTUS JESUS VERBIND IS, IS DIE OORDEEL NOU HEELTEMAL WEGGENEEM.
DIE LEWEGEWENDE GEES IS SO MAGTIG DAT HY JOU BEVRY HET VAN DIE GREEP VAN DIE SONDE WAT UITLOOP OP DIE DOOD
WANT DIE WET VAN DIE GEES VAN DIE LEWE IN CHRISTUS JESUS HET MY VRYGEMAAK VAN DIE WET VAN DIE SONDE EN DIE DOOD (EET NIE UIT DIE BOOM VAN KENNIS NIE)


GAL 5:25 [NLV]
ONS LEWE DEUR DIE GEES; DAAROM MOET DIE GEES OOK ONS LEEFSTYL BEPAAL.


1 KOR 2:16 [NLV]
ÓNS KAN HIERDIE DINGE EGTER VERSTAAN, WANT ONS IS INGESTEL OM SOOS CHRISTUS TE DINK


HAND 13:52 [AOV]
EN DIE DISSIPELS IS VERVUL MET BLYDSKAP EN MET DIE HEILIGE GEES.


JOH 6:63 [NLV]
DIT IS DIE GEES WAT LEWEND MAAK, DIE LIGGAAM BAAT JOU NIKS. DIE WOORDE WAT EK AAN JULLE GERIG HET, IS GEES EN LEWE.


EFES 3:16-19 [NLV]
MAG HY DEUR SY GEES UIT DIE RYKDOM VAN SY GODDELIKE GROOTHEID AAN JULLE DIE KRAG GEE OM INNERLIK STERK TE WORD.
DAN SAL CHRISTUS DEUR DIE GELOOF IN JULLE HARTE WOON, EN SAL JULLE IN GOD SE LIEFDE GEWORTEL EN GEGRONDVES WEES.
MAG JULLE IN STAAT WEES OM SAAM MET AL GOD SE MENSE TE BEGRYP HOE BREED EN LANK EN HOE HOOG EN DIEP SY LIEFDE IS.
DAN SAL JULLE CHRISTUS SE LIEFDE, WAT ALLE VERSTAND TE BOWE GAAN, BELEEF.
MAG JULLE HEELTEMAL MET DIE VOLHEID VAN GOD VERVUL WORD.