Dei Gratia
OMGEKEERD - Hemelvaart
Hemelvaart
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Thursday 6:00 PM
FIL 2:5-11 (NLV)
5. JULLE GESINDHEID MOET SOOS JESUS CHRISTUS S’N WEES:
6. ALHOEWEL HY SELF GOD WAS, HET HY NIE VASGEKLOU AAN DIE GODDELIKHEID WAT HOM TOEKOM NIE,
7. MAAR HY HET DIT PRYSGEGEE: HY HET ’N SLAAF GEWORD EN AAN MENSE GELYK GEWORD. EN TOE HY AS MENS GELEEF HET,
8. HET HY HOMSELF NOG VERDER VERNEDER DEUR TOT DIE DOOD TOE GEHOORSAAM TE WEES, JA, TOT DIE KRUISDOOD TOE!
9. DAAROM HET GOD HOM OOK TOT DIE HOOGSTE POSISIE VERHOOG EN AAN HOM DIE NAAM GEGEE WAT BELANGRIKER IS AS ELKE ANDER NAAM.
10. SÓ SAL BY DIE NOEM VAN JESUS SE HEERLIKE NAAM ELKE KNIE IN DIE HEMEL EN OP DIE AARDE EN ONDER DIE AARDE BUIG,
11. EN ELKE TONG SAL BELY: “JESUS CHRISTUS IS HERE!” EN SÓ SAL GOD DIE VADER VERHEERLIK WORD!
“JULLE GESINDHEID MOET SOOS JESUS S’N WEES…”
HOE WAS JESUS SE GESINDHEID?

“ALHOEWEL HY SELF GOD WAS….”
GOD: SKEPPER, ALOMTENWOORDIG, ALWETEND, ALMAGTIG, SELF BESTAAN, ONGESKEP, SONDER BEGIN EN SONDER EINDE…
- HET HY NIE VASGEKLOU AAN DIE GODDELIKHEID WAT HOM TOEKOM NIE
- HY HET DIT PRYSGEGEE
- HY HET ’N SLAAF GEWORD
- AAN MENSE GELYK GEWORD
“TOE HY AS MENS GELEEF HET…”
HET HY HOMSELF NOG VERDER VERNEDER DEUR TOT DIE DOOD TOE GEHOORSAAM TE WEES JA, TOT DIE KRUISDOOD TOE!

DIE HEMELVAART UITNODINGING….
GENOOI OM HIERDIE GESINDHEID VAN CHRISTUS UIT TE LEEF
- EEN WAT NIE VASKLOU AAN HOE BELANGRIK ONS IS NIE
- EEN WAT ONSSELF PRYSGEE VIR ANDER
- EEN WAAR ONS, ONS SELF NEERLÊ AS SLAWE OM ANDER TE DIEN
- EEN WAT GELYK WORD AAN DIE SWAKKES, SLEGTES, NIE GOED GENOEG, MISMOEDIGES EN HOPELOSES OM ONS, OM HULLE TE VERSTERK
- ‘N GESINDHEID VAN JOUSELF VERNEDER SODAT ANDER DIE VOORDEEL KAN BELEEF
- ‘N GESINDHEID WAT DIE EIE EK SAL VASNAEL AAN DIE KRUIS
“DAAROM HET GOD….”
- HOM OOK TOT DIE HOOGSTE POSISIE VERHOOG
- AAN HOM DIE NAAM GEGEE WAT BELANGRIKER IS AS ELKE ANDER NAAM
- SÓ SAL BY DIE NOEM VAN JESUS SE HEERLIKE NAAM ELKE KNIE IN DIE HEMEL EN OP DIE AARDE EN ONDER DIE AARDE BUIG, EN ELKE TONG SAL BELY: “JESUS CHRISTUS IS HERE!”
- SÓ SAL GOD DIE VADER VERHEERLIK WORD!

ONS WORD GENOOI NA N LEWE VAN SELF OOTMOEDIGING, SELF VERNEDERING EN OORGEE AAN GOD, SODAT
HY ONS KAN GEBRUIK SOOS HY WIL,EN
SODAT HY ONS KAN VERHOOG, SOOS HY WIL.

“NIE MY WIL NIE, MAAR U WIL” - JESUS
JESUS NOOI SY DISSIPELS NA HIERDIE “OMGEKEERDE GESIDHEIDS” LEWE WAT DIE VADER VERHEERLIK, ONS SELF NEERLÊ EN ANDER DIEN.

HIERDIE “OMGEKEERDE GESINDHEID”
HIERDIE “NIE SOOS DIE WÊRELD GESINDHEID”
- IS NET MOONTLIK DEUR GELOOF IN DIE AFGEHANDELDE WERK VAN JESUS CHRISTUS
- IS NET MOONTLIK DEUR DIE BEKRAGTIGING VAN HEILIGE GEES
- IS NET MOONTLIK DEUR ABBA VADER
HEMELVAART NOOI ONS OM OOR TE GEE, AAN HIERDIE “OMGEKEERDE GESINDHEID”