Dei Gratia
VOLG - Vol Stof [4]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
OM JESUS TE VOLG IS NIE MINDER AS GELOOF NIE
- DIT IS BESLIS MEER.

BET MIDRASH - OM SAAM ‘N RABBI TE STAP

MAG JY TOE WEES ONDER DIE STOF VAN JOU RABBI

DIE WEG VAN JESUS ​​IS DIE WEG VAN LIEFDE EN DIENS

OM TOEGEWYD TE WEES IS OM JOU LEWE SO TE ORDEN DAT DIE VOORBEELD EN DIE OPDRAG VAN “VOLG” DEUR MY KAN WORD UITGEVOER KAN WORD

AS JY NIE LEER EN TOEPAS, BELEEF JY ‘N FRUSTRASIE EN GEESTELIKE WANDEL SONDER VERVULLING

JOH 13:1–5 [NLV]
VOOR DIE VIERING VAN DIE PAASMAALTYD HET JESUS REEDS GEWEET DAT SY TYD AANGEBREEK HET OM VAN HIERDIE WÊRELD AF NA DIE VADER TOE OOR TE GAAN.
JESUS WAS LIEF VIR SY EIE MENSE WAT IN DIE WÊRELD GEWOON HET.
HY HET HULLE ENDUIT LIEFGEHAD.
GEDURENDE DIE AANDETE HET DIE DUIWEL ALREEDS 'N SAADJIE IN DIE HART VAN JUDAS, DIE SEUN VAN SIMON ISKARIOT, GEPLANT OM JESUS UIT TE LEWER.
JESUS HET GEWEET DAT DIE VADER ALLES TOT SY BESKIKKING GESTEL HET, EN DAT HY VAN GOD GEKOM HET EN WEER NA DIE VADER TERUGGAAN.
HY HET TOE VAN DIE TAFEL AF OPGESTAAN, SY BOKLERE UITGETREK, ’N DOEK GEVAT EN DIT OM HOM VASGEBIND.
DAARNA HET HY WATER IN ’N WASSKOTTEL GEGOOI EN BEGIN OM DIE DISSIPELS SE VOETE TE WAS EN AF TE DROOG MET DIE DOEK WAT OM HOM VASGEBIND WAS.
MARK 10:45 [NLV]
SELFS EK, DIE SEUN VAN DIE MENS, HET IMMERS NIE GEKOM OM GEDIEN TE WORD NIE, MAAR OM DIENS TE LEWER EN SO SELFS MY LEWE TE GEE AS ’N LOSPRYS VIR BAIE MENSE
JOH 13:6 [NLV]
HY KOM TOE BY SIMON PETRUS,?WAT VIR HOM SÊ: HERE, GAAN U MÝ VOETE WAS?”

JOH 13:7 [NLV]
JESUS REAGEER DADELIK: “WAT EK BESIG IS OM TE DOEN, VERSTAAN JY NIE NOU NIE, MAAR WANNEER ALLES VERBY IS, SAL JY DIT VERSTAAN.”

JOH 13:8–9 [NLV]
PETRUS SE ONMIDDELLIKE REAKSIE WAS: U SAL TOT IN EWIGHEID NOOIT MÝ VOETE WAS NIE!”
JESUS ANTWOORD HOM: “AS EK JOU NIE WAS NIE, HET JY NIE DEEL AAN MY NIE.”
SIMON PETRUS VRA JESUS TOE: “HERE, DAN NIE NET MY VOETE NIE, MAAR OOK MY HANDE EN KOP.”
JOH 13:10–11 [NLV]
JESUS REAGEER DAAROP: “IEMAND WAT KLAAR GEBAD HET, IS HEELTEMAL SKOON, BEHALWE OM NOG SY VOETE TE WAS. EN JULLE IS MOS REEDS SKOON – NEE, TOG NIE ALMAL NIE.”
JESUS HET GOED GEWEET WIE HOM SOU UITLEWER; DAAROM?HET HY GESÊ: “JULLE IS NIE ALMAL SKOON NIE.”
JOH 13:12 [NLV]
NADAT JESUS HULLE VOETE KLAAR GEWAS HET, HET HY SY BOKLERE AANGETREK EN WEER AANGELÊ BY DIE ETE. HY SÊ TOE VIR HULLE: “VERSTAAN JULLE WAT EK AAN JULLE GEDOEN HET?
JOH 13:13–15 [NLV]
JULLE NOEM MY LEERMEESTER EN HERE, EN TEREG SÓ, WANT EK IS DIT.
AS EK DAN, WAT JULLE HERE EN LEERMEESTER IS, JULLE VOETE GEWAS HET, MOET JULLE OOK MEKAAR SE VOETE WAS.
EK HET VIR JULLE ’N VOORBEELD GESTEL, EN SOOS EK VIR JULLE GEDOEN HET, MOET JULLE OOK DOEN
JOH 13:16–17 [NLV]
HOE WAAR IS DIT TOG NIE: ’N SLAAF IS NIE BELANGRIKER AS SY EIENAAR NIE EN ’N GESTUURDE OOK NIE BELANGRIKER AS DIE EEN WAT HOM GESTUUR HET NIE
AS JULLE HIERDIE DINGE INSIEN EN JULLE EIE MAAK,
SAL JULLE GELUKKIG WEES AS JULLE DIT OOK DOEN.”
MATT 11:29 [NLV]
KOM LEER VAN MY, WANT EK IS SAG EN NEDERIG VAN HART

JOH 13:17 [NLV]
AS JULLE HIERDIE DINGE INSIEN EN JULLE EIE MAAK, SAL JULLE GELUKKIG WEES AS JULLE DIT OOK DOEN.”
JOH 13:34–35 [NLV]
EK GEE JULLE ’N NUWE OPDRAG: JULLE MOET MEKAAR LIEFHÊ; SOOS EK JULLE LIEFHET, NET SÓ MOET JULLE MEKAAR OOK LIEFHÊ.
AS JULLE LIEFDE TEENOOR MEKAAR BEOEFEN, SAL ALMAL DAARAAN SIEN DAT JULLE MY DISSIPELS IS.”
MAG JY SO NABY AAN JESUS LOOP
DAT JY VOL STOF SAL WORD