Dei Gratia
VOLG - Sê JA [3]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
#VOLG REEKS SE “JA”
ONS FONDASIE
ONS FONDASIE
“EK IS TOT ALLES IN STAAT DEUR CHRISTUS WAT MY KRAG GEE”
– FIL. 4:13
ONS FONDASIE
“…KOM ONS HARDLOOP MET VOLHARDING OP DIE BAAN WAT VOOR ONS UITGESTREK LÊ,
2. ONS OË VASGENAEL OP JESUS, DIE VOORGANGER EN VOLEINDER VAN ONS WEDLOOP…”
– HEB 12:1B, 2A (NLV)
ONS FONDASIE
- JESUS CHRISTUS, DIE EEN WIE ONS VOLG, IS ONS BEGIN EN EINDE, ONS KRAG EN STERKTE, ONS REDDING ONS ALLES
- AGV VAN JESUS IN ONS EN SY AFGEHANDELDE WERK VAN GENADE KAN ONS “JA” SÊ OM SY WIL TE DOEN.
SÊ “JA”
JESUS HET TOE VIR SY DISSIPELS GESÊ: “AS JULLE MY VOLGELINGE WIL WEES, MOET JULLE JULLE EIE EK PRYSGEE, JULLE KRUIS OP JULLE SKOUERS NEEM, EN AGTER MY AAN KOM”
– MATT. 16:24 (NLV)
“JA” VIR DIE KRUIS
“JA” OM TE VOLG
INDICATIVE VS IMPERATIVE TENSE
AANDUIDENDEVS IMPERATIEWE VORM IN DIE BYBEL
INDICATIVE TENSE (AANDUIDENDE VORM)
- DIE AFGEHANDELDE WERK VAN CHRISTUS
- DIT WAT HY VOLTOOI HET IN JOU EN VIR JOU
- SY WERK
IMPERATIVE TENSE (IMPERATIEWE VORM)
- DIT WAT ONS AANBEVEEL WORD OM TE DOEN AGV ONS NUWE LEWE IN EN DEUR CHRISTUS JESUS
- HOE ONS NUWE LEWENS UITDRUKKINGS KRY AGV CHRISTUS
- DIE LEWE WAARTOE ONS IN STAAT IS AGV CHRISTUS
DIE IMPERATIEWE IS NOOIT GEFORSEERD OF ONDER DWANG NIE, MAAR DIS ALTYD ‘N UITNODIGING VAN GOD, TOT DIE NUWE LEWE, WAT VIR ONS GEGEE IS DEUR DIE AFGEHANDELDE WERK VAN JESUS CHRISTUS.
NET DEUR EN AGV HOM, IS DIT ENIGSINS MOONTLIK OM HIERDIE NUWE LEWE UIT TE LEEF.


ONTHOU!. DIS ONS VOORREG, MAAR OOK ONS KEUSE OM JESUS TE VOLG EN ONS KRUIS OP TE NEEM… DAARS GEEN DWANG.

KOLOSSENSE 3:1-17 NLV
AANGESIEN JULLE SAAM MET CHRISTUS TOT ’N NUWE LEWE OPGEWEK IS, STREEF NA DIE DINGE WAT DAARBO BY CHRISTUS IS, WAAR HY AAN DIE REGTERHAND VAN GOD SIT. LAAT JULLE GEDAGTES BEHEER WORD DEUR DIE HEMELSE DINGE, NIE DEUR DINGE OP DIE AARDE NIE.
JULLE HET MOS SAAM MET CHRISTUS GESTERF EN JULLE LEWE IS SAAM MET HOM VEILIG BY GOD WEGGESTEEK. WANNEER CHRISTUS, WAT JULLE LEWE IS, BY SY WEDERKOMS VERSKYN, SAL JULLE OOK SAAM MET HOM IN HEERLIKHEID VERSKYN
DAAROM MOET JULLE DIE VOLGENDE WÊRELDSE DINGE AFSTERF WAT DEEL VAN JULLE LEWE IS: SEKSUELE SONDES, ONREINHEID, WELLUS, SLEGTE BEGEERTES EN GIERIGHEID, ?WAT VAN GELD ’N GOD MAAK. DIT IS OOR SULKE GOED DAT GOD SE STRAF ONGEHOORSAME MENSE TREF.
VROEËR WAS HIERDIE DINGE OOK DEEL VAN JULLE LEEFSTYL. MAAR NOU MOET JULLE OOK NOG VAN AL DIE VOLGENDE ONTSLAE RAAK: KWAAD WEES, WOEDEBUIE, GEMEENHEID, GEVLOEK. VUIL TAAL MOENIE UIT JULLE MOND KOM NIE. MOENIE VIR MEKAAR LIEG NIE.
JULLE HET MOS DIE VORIGE MENS EN SY PRAKTYKE SOOS KLERE UITGETREK EN DIE NUWE MENS AANGETREK. HIERDIE MENS KRY VOORTDUREND NUWE INSIG EN WORD SÓ VERANDER EN NUUT GEMAAK OM AL MEER SOOS SY SKEPPER TE LYK.
IN HIERDIE NUWE LEWE IS DAAR NIE LANGER SPRAKE VAN GRIEK OF JOOD, BESNY OF ONBESNY, ONGEKULTIVEERD, BARBAARS, SLAAF OF VRY MAN NIE. AL WAT SAAK MAAK, IS CHRISTUS WAT ALLES IN ELKEEN IS. JULLE IS DIE MENSE WAT GOD UITGEKIES HET WAT HY GEHEILIG HET EN WAT HY LIEFHET.
DAAROM MOET JULLE DIE VOLGENDE SOOS KLERE AANTREK: LIEFDEVOLLE DEERNIS, VRIENDELIKHEID, NEDERIGHEID, SAGMOEDIGHEID, GEDULD. VERDRA MEKAAR EN AS ENIGEEN ’N KLAGTE TEEN IEMAND ANDERS HET, VERGEWE MEKAAR.
VERGEWE MEKAAR SOOS DIE HERE JULLE VERGEWE HET. DIE HEEL BELANGRIKSTE WAT JULLE MOET AANTREK, IS DIE LIEFDE. DIE LIEFDE BIND ALLES VOLMAAK SAAM. VERDER, LAAT DIE VREDE WAT CHRISTUS BEWERK HET, IN JULLE LEWENS DIE DEURSLAG GEE; WANT AS LEDE VAN EEN LIGGAAM IS JULLE TOT VREDE GEROEP.
EN WEES DANKBAAR. LAAT DIE RYKDOM VAN ALLES WAT CHRISTUS ONS LEER, JULLE LEEFSTYL BEPAAL. MET ALLE WYSHEID MOET JULLE MEKAAR ONDERRIG EN MEKAAR DIE REGTE PAD WYS. SING MET DANKBARE HARTE PSALMS, LOFGESANGE EN GEESTELIKE LIEDERE TOT EER VAN GOD.
VERDER, DOEN ALLES – OF DIT NOU MET WOORDE OF DADE IS – IN DIE NAAM VAN DIE HERE JESUS. SÓ IS JULLE HEELTYD BESIG OM DEUR HOM DANK AAN GOD DIE VADER TE BRING.
JESUS NOOI ONS NA DIE VOLGENDE “JA’S”
AGV SY AFGEHANDELDE WERK
- JY MOET GOD LIEFHÊ (MATT 22:37)
- JY MOET JOU NAASTE LIEFHÊ (MATT 22:39)
- JY MOET GOED DOEN AAN DIE WAT SLEG DOEN AAN JOU (LUK 6)
- JY MOET VERGEWE (MARK 11)
- JY MOET JOU VYANDE LIEFHÊ (LUK 6)
- GEE AAN DIE ARMES (MAT 19)
- KUIER VIR SIEKES (MAT 25)
- BESOEK DIE IN DIE TRONK (MAT 25)
- GEE KOS AAN DIE HONGERES (MAT 25)
- GAAN MAAK REG MET JOU BROER WAT IETS TEEN JOU HET (MAT 5)
- DRAAI JOU ANDER WANG AS IEMAND JOU TEEN DIE EEN WANG SLAAN (MAT 5)
- EN NOG BAIE MEER…
“JA” VIR DIE HELE LAM
EX. 12:9,10 NLV
- (KONTEKS: DIE PAASFEES LAM) – “DIE VLEIS MAG NIE MEER ROU WEES NIE. DIT MAG OOK NIE GEKOOK WORD NIE. DIE HELE LAM MOET GEBRAAI WORD MET KOP, POTE EN ALLES.”
- (KONTEKS: DIE PAASFEES LAM) – “DAAR MAG OOK NIKS DAARVAN OOR WEES TEEN DIE VOLGENDE OGGEND NIE. WAT DAARVAN OORBLY, MOET VOOR DIE VOLGENDE OGGEND VERBRAND WORD.”
JESUS IS DIE LAM
OP. 12:5 NLV
“HULLE HET IN ‘N MAGTIGE KOOR GESING: “DIE LAM WAT GESLAG IS, IS WAARDIG GENOEG OM DIE MAG EN RYKDOM, DIE WYSHEID EN STERKTE, DIE EER, HEERLIKHEID EN LOFPRYSING TE ONTVANG.”
WIE IS DIE LAM?
JESUS CHRISTUS, DIE SEUN VAN GOD, IS DIE LAM WAT VIR ONS GESLAG WAS.
HY ALLEEN IS WAARDIG OM AANBID TE WORD EN GEVOLG TE WORD
SÊ “JA” VIR DIE HELE LAM
MOENIE NET DIE DELE VAN DIE LAM (JESUS CHRISTUS) KIES WAARVAN JY HOU OF WAARMEE JY GEMAKLIK IS NIE;
“JA” VIR DIE HELE LAM; VERAL DIE ONGEMAKLIKE EN ONAANGENAME DELE.ONS WORD GENOOI, OM TEN ALLE TYE, IN ELKE LEWENS SITUASIE OF GEMAKLIK OF ONGEMAKLIK “JA” TE SÊ VIR JESUS CHRISTUS, DIE ENIGSTE EEN WIE ONS VOLG.
LUK. 22:42
“VADER, NIE MY WIL NIE,
MAAR U WIL”
“JESUS, NIE MY WIL NIE, MAAR U WIL”
-ONS SÊ “JA”