Dei Gratia
VOLG - Mag jy toe wees onder die stof [1]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
JY KAN ‘N CHRISTEN WEES EN NIE IN DIE JESUS WEG VOLG NIE?

HAND 24:14 [NLV]
“DÍT ERKEN EK EGTER WEL VOOR U: DIE GOD VAN MY VOORVADERS DIEN EK VOLGENS ‘DIE PAD’; HULLE NOEM ONS ’N SPLINTERGROEP…”

JY KAN OORTUIG WEES VAN IETS EN NIE DAARAAN COMMITTED WEES NIE

OM JESUS TE VOLG IS NIE MINDER AS GELOOF NIE - DIT IS BESLIS MEER.

MATT 4:18 [NLV]
OP ’N DAG TOE JESUS LANGS DIE SEE VAN GALILEA LOOP, SIEN HY TWEE BROERS, SIMON, OOK BEKEND AS PETRUS, EN SY BROER ANDREAS. HULLE WAS BESIG OM NETTE IN DIE SEE UIT TE GOOI. HULLE WAS VISSERS VAN BEROEP.

MATT 4:21-22 [NLV]
’N ENTJIE VERDER HET HY TWEE ANDER BROERS GESIEN: JAKOBUS, DIE SEUN VAN SEBEDEUS, EN SY BROER JOHANNES.
HULLE WAS IN DIE BOOT BESIG OM SAAM MET HULLE PA AAN HULLE NETTE TE WERK. DAAROP ROEP HY HULLE OM OOK TE KOM. SOMMER NET DAAR HET HULLE DIE BOOT EN HULLE PA GELOS EN JESUS SE DISSIPELS GEWORD.
MATT 9:9 [NLV]
TOE JESUS DAARVANDAAN VERDER GAAN, SIEN HY ’N MAN MET DIE NAAM MATTEUS BY DIE TOLHOKKIE SIT. HY SÊ TOE VIR HOM: “KOM! WORD MY DISSIPEL!” MATTEUS HET OPGESTAAN EN JESUS SE DISSIPEL GEWORD.
- BET SEFER - HUIS VAN DIE BOEK
- BET TALMUD - HUIS VAN LERING
- BET MIDRASH - OM SAAM ‘N RABBI TE STAP

VAKLEERLING
- HULLE DOEL WAS OM SOOS HULLE RABI TE WEES
- MAG JY TOE WEES ONDER DIE STOF VAN JOU RABBI
VOLG
- OM TE VOLG IS OM JOU LEWE TE VORM GEBASSEER OP JESUS SE WANDEL
MATT 5:1–2 [NLV]
TOE JESUS DIE GROOT SKARE MENSE BYMEKAAR SIEN, HET HY TEEN DIE BERG UITGEKLIM. TOE HY GAAN SIT, KOM SY DISSIPELS NA HOM TOE. HY HET HULLE SOOS VOLG ONDERRIG

MATT 7:12 [NLV]
“DOEN VIR ANDER ALLES WAT JULLE GRAAG WIL HÊ HULLE VIR JULLE SAL DOEN. DIT IS DIE KERN VAN ALLES WAT DIE WET EN DIE PROFETE VAN JULLE VRA.”

MATT 7:13-14 [NLV]
“GAAN DIE KONINKRYK DEUR DIE NOU POORT BINNE. WANT WYD IS DIE POORT, EN BREED IS DIE PAD WAT NA ONDERGANG LEI, EN DAAR IS MASSAS MENSE WAT DAAR INGAAN.
HOE BITTERLIK NOU IS DIE POORT, EN HOE SMAL IS DIE PAD NA DIE LEWE NIE! MIN IS DIE MENSE WAT DIT KRY!”
VOLG = DIE PROSES VAN OM JOU LEWE TE ORDEN RONDOM JESUS

OM 'N LEERLING VAN JESUS TE WEES LEI TOT 'N LEWE VOL LIEFDE, VREUGDE, HOOP, VREDE, DOEL, TEVREDENHEID, WYSHEID, PERSPEKTIEF, BETER BESLUITE EN MINDER SPYT.

OM IN JESUS TE GLO, IS HOE JY ‘N CHRISTEN WORD
OM VOL STOF TE RAAK, IS OM JESUS TE VOLG