Dei Gratia
PAASFEES - Die Opstanding
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 8:30 AM

DIE OPSTANDING - Leë Graf, Vol Hemel En Harte

LUK 24:1-9 [NLV]
DOUVOORDAG OP DIE SONDAGOGGEND HET DIE VROUE NA DIE GRAF TOE GEGAAN MET DIE AROMATIESE OLIE WAT HULLE VOORBEREI HET. DAAR AANGEKOM, KRY HULLE DIE STEEN WEGGEROL VAN DIE INGANG VAN DIE GROTGRAF AF.
HULLE HET INGEGAAN, MAAR NIE DIE LIGGAAM VAN DIE HERE JESUS DAAR GEKRY NIE. HULLE WAS HEELTEMAL UIT DIE VELD GESLAAN DAAROOR.
SKIELIK STAAN DAAR TUSSEN HULLE TWEE MANS MET HELDER BLINK KLERE AAN. DIE VROUE WAS VERSKRIK EN HET HULLE GESIGTE AFGEBUIG GROND TOE. DIE MANS SÊ VIR HULLE: “WAAROM SOEK JULLE DIE LEWENDE TUSSEN DIE LYKE?
HY IS NIE MEER HIER NIE, MAAR IS OPGEWEK. ONTHOU JULLE HOE HY MET JULLE GEPRAAT HET TOE HY NOG IN GALILEA WAS EN GESÊ HET: ‘DIE SEUN VAN DIE MENS MOET OORGELEWER WORD IN DIE HANDE VAN SONDIGE MENSE, GEKRUISIG WORD EN OP DIE DERDE DAG WEER OPSTAAN’?”
HULLE HET TOE SY WOORDE ONTHOU, EN TERUGGEDRAAI VAN DIE GRAF AF EN AL HIERDIE DINGE AAN DIE ELF EN AL DIE ANDER VERTEL.
JOH 11:25-26
JESUS HET VIR HAAR GESÊ: “EK IS DIE OPSTANDING EN DIE LEWE. WIE IN MY GLO, SAL LEWE, AL STERF HY OOK. ELKEEN WAT LEWE EN IN MY GLO, SAL IN ALLE EWIGHEID NOOIT STERF NIE.
GLO JY DIT, MARTA?”
ROM 6:5-11 [NLV]
WANT AS ONS MET HOM SAAMGEGROEI HET DEUR DIE GELYKVORMIGHEID AAN SY DOOD, SAL ONS DIT TOG OOK WEES DEUR DIÉ AAN SY OPSTANDING
7 WANT HY WAT GESTERF HET, IS GEREGVERDIG VAN DIE SONDE.
8 AS ONS DAN SAAM MET CHRISTUS GESTERF HET, GLO ONS DAT ONS OOK SAAM MET HOM SAL LEWE,
9 OMDAT ONS WEET DAT CHRISTUS, NADAT HY OPGEWEK IS UIT DIE DODE, NIE MEER STERF NIE. DIE DOOD HEERS OOR HOM NIE MEER NIE.
10 WANT DIE DOOD WAT HY GESTERF HET, HET HY VIR DIE SONDE EENS EN VIR ALTYD GESTERWE; MAAR DIE LEWE WAT HY LEEF, LEEF HY VIR GOD.
11 SO MOET JULLE OOK REKEN DAT JULLE WEL VIR DIE SONDE DOOD IS, MAAR LEWEND IS VIR GOD IN CHRISTUS JESUS, ONSE HERE.
SKULDSIKLUS
1. OORTUIGING
2. VEROORDELING
3. BEKERING
WEET
ROM 6:5 [NLV] WANT AS ONS MET HOM SAAMGEGROEI HET DEUR DIE GELYKVORMIGHEID AAN SY DOOD, SAL ONS DIT TOG OOK WEES DEUR DIÉ AAN SY OPSTANDING;

DIE JA SIKLUS VAN MY LEWE
1. WEET
ROM 6:9 [nlv]
OMDAT ONS WEET DAT CHRISTUS, NADAT HY OPGEWEK IS UIT DIE DODE, NIE MEER STERF NIE. DIE DOOD HEERS OOR HOM NIE MEER NIE.

DIE JA SIKLUS VAN MY LEWE
1. WEET
2. REKEN


REKEN
ROM 6:10 WANT DIE DOOD WAT HY GESTERF HET, HET HY VIR DIE SONDE EENS EN VIR ALTYD GESTERWE; MAAR DIE LEWE WAT HY LEEF, LEEF HY VIR GOD.
ROM 6:11 SO MOET JULLE OOK REKEN DAT JULLE WEL VIR DIE SONDE DOOD IS, MAAR LEWEND IS VIR GOD IN CHRISTUS JESUS, ONSE HERE.
DIE JA SIKLUS VAN MY LEWE
1. WEET
2. REKEN
3. STEL

GENADESIKLUS
NIE OMDAT JY STERK OF SWAK IS, MAAR OOR WAT JY GLO CHRISTUS SE JA DEUR SY DOOD EN OPSTANDING OOR ONS IS

ROM 8:11–12 [NLV]
OMDAT DIE GEES VAN DIE GOD WAT JESUS UIT DIE DOOD OPGEWEK HET IN JULLE WOON, SAL HY WAT DIE DOOIE JESUS OPGEWEK HET, OOK JULLE DOOIE LIGGAME WEER LEWENDIG MAAK DEUR DIESELFDE GEES WAT IN JULLE WOON.
DAAROM DAN, MY LIEWE BROERS EN SUSTERS, IS DIT NOODSAAKLIK DAT ONS DIE DRUK VAN ONS SONDIGE NATUUR SAL WEERSTAAN EN NIE DAARVOLGENS SAL LEWE NIE.
ROM 8:1 [NLV]
DAAR IS DAN NOU GEEN VEROORDELING VIR DIE WAT IN CHRISTUS JESUS IS NIE, VIR DIE WAT NIE NA DIE VLEES WANDEL NIE, MAAR NA DIE GEES.
ELKE DAG WORD DAN ‘N OPSTANDINGSDAG IN MY GEES EN LEWE
DIE OPSTANDING WORD MY OPSTANDING

DIE OPSTANDING OORWINNING IS NIE VIR DIE TOEKOMS OF VIR IN EWIGHEID NIE, DIT IS VIR NOU EN ONS JOURNEY VAN GENADE VANDAG!
DIE GRAF KON NIE INHOU WAT DIE LIEFDE VAN GOD OP ONS WOU LOSLAAT

1 COR 15:57
"BUT NOW IN A SINGLE VICTORIOUS STROKE OF LIFE, ALL THREE - SIN, GUILT, DEATH - ARE GONE, THE GIFT OF OUR MASTER, JESUS CHRIST. THANK GOD!"


ROM 6:3-4 [NLV]
OF WEET JULLE NIE DAT ONS ALMAL WAT IN CHRISTUS JESUS GEDOOP IS, IN SY DOOD GEDOOP IS NIE?
DEUR DIE DOOP IS ONS IMMERS SAAM MET HOM IN SY DOOD BEGRAWE, SODAT, SOOS CHRISTUS DEUR DIE WONDERBAARLIKE MAGSDAAD VAN DIE VADER UIT DIE DOOD OPGEWEK IS, ONS OOK SO ’N NUWE LEWE KAN LEI.