Dei Gratia
PAASFEES - Palm Sondag
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
OM TE WEET …EN NIKS TE DOEN IS OM ‘N TOESKOUER TE WEES

2 KOR 1:19–20 [NLV]
IN HOM HET GOD SE “JA” PLAASGEVIND, WANT AL DIE BAIE BELOFTES VAN GOD IN CHRISTUS JESUS IS ’N VOLMONDIGE “JA”.
GOD SE LIEFDE IS GROTER VIR ONS AS WAT ONS LIEFDE OOIT VIR HOM KON WEES

IN DIE TUIN VAN GETSEMENE IS DIE UITKOMS VAN DIE GROOTSTE OORLOG VAN ALLE TYE BEPAAL

MARKUS 8:31–32
JESUS HET TOE BY HULLE BEGIN TUISBRING DAT GOD BEPAAL HET DAT HY, DIE SEUN VAN DIE MENS, BAIE VERSKRIKLIKE DINGE MOET LY: HY SAL DEUR DIE FAMILIEHOOFDE, DIE LEIERPRIESTERS EN DIE SKRIFKENNERS VERWERP WORD.
HY SAL DOODGEMAAK WORD, MAAR SAL NÁ DRIE DAE WEER OPSTAAN. HY HET DIT REGUIT VIR HULLE VERTEL.
MARKUS 9:30–32
HULLE HET TOE DAARVANDAAN VERTREK EN DEUR GALILEA GEREIS. JESUS WOU DIT EGTER NIE RUGBAAR LAAT WORD NIE, WANT HY WOU TYD HÊ OM SY DISSIPELS TE ONDERRIG.
SY WOORDE AAN HULLE WAS: “DIE SEUN VAN DIE MENS GAAN AAN DIE MAG VAN MENSE OORGEGEE WORD.
HULLE SAL HOM DOODMAAK, MAAR NÁ DRIE DAE SAL HY OPSTAAN.” HULLE KON DIT NIE VERSTAAN NIE
MARKUS 10:33–34
“LUISTER NOU GOED. AS ONS IN JERUSALEM KOM, SAL EK, DIE SEUN VAN DIE MENS, UITGELEWER WORD AAN DIE LEIERPRIESTERS EN DIE SKRIFKENNERS.
HULLE SAL MY TOT DIE DOOD VEROORDEEL. EN HULLE SAL MY UITLEWER AAN DIE ROMEINE.
HULLE SAL MY BESPOT EN OP MY SPOEG; HULLE SAL MY GÉSEL EN DOODMAAK. MAAR NÁ DRIE DAE SAL EK OPSTAAN.”
EK KAN NIE ANDER SE BEKERS VOLMAAK, MAAR EK KAN MYNE LEEG MAAK VIR DIE KONINKRYK
JESUS SE JA HET ENORME INPAK OP MY LEWE HIER EN NOU

EFESIËRS 3:18-19
MAG JULLE IN STAAT WEES OM SAAM MET AL DIE GELOWIGES TE BEGRYP HOE WYD EN VER EN HOOG EN DIEP DIE LIEFDE VAN CHRISTUS STREK. MAG JULLE SY LIEFDE KEN, LIEFDE WAT ONS VERSTAND TE BOWE GAAN, EN MAG JULLE HEELTEMAL VERVUL WORD MET DIE VOLHEID VAN GOD.
OM TE WEET …EN OP TE TREE IS OM ‘N VERSKILMAKER TE WEES

2 KOR 1:19–20 [NLV]
IN HOM HET GOD SE “JA” PLAASGEVIND, WANT AL DIE BAIE BELOFTES VAN GOD IN CHRISTUS JESUS IS ’N VOLMONDIGE “JA”.