Dei Gratia
VADER - U Koningkryk, U Heerlikheid Amen [7]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
MATH 6:6 [MESSAGE]
“HERE’S WHAT I WANT YOU TO DO: FIND A QUIET, SECLUDED PLACE SO YOU WON’T BE TEMPTED TO ROLE-PLAY BEFORE GOD.
JUST BE THERE AS SIMPLY AND HONESTLY AS YOU CAN MANAGE.
THE FOCUS WILL SHIFT FROM YOU TO GOD, AND YOU WILL BEGIN TO SENSE HIS GRACE.
MY GOD MY ALLES. MY GOD MY ALLES. MY GOD MY ALLES


ROM 8:15–17 [NLV]
JULLE SELF HET DIE GEES VAN GOD ONTVANG. HY SORG DAT JULLE NIE SOOS SLAWE IS WAT GEDURING IN VREES EN ANGS VIR GOD LEEF NIE.
ALLERMINS! JULLE HET DIE GEES ONTVANG. HY HET JULLE VERANDER EN JULLE AANGENEEM AS GOD SE KINDERS.
DEUR DIE GEES ROEP ONS AANHOUDENDUIT IN ONS HARTE: “ABBA, LIEFDEVOLLE VADER!”
DIE GEES OORTUIG ONSHIER DIEP BINNE-IN ONS HARTE DAT ONS GOD SE KINDERS IS.
EN AS ONS SY KINDERS IS, IS ONS OOK ERGGENAME. DAN ERF ONS BY GOD . SAAM MET CHRISTUS IS ONS ERFGENAME VAN ALLES WAT GOD IN SY GOOT RYKDOM VIR CHRISTUS OPSY GESIT HET.
LUK 11:9-10 [NNV]
9 LUISTER NA MY. VRA EN DAAR SAL VIR JULLE GEGEE WORD. SOEK EN JULLE SAL VIND. KLOP EN DIE DEUR SAL VIR JULLE OOPGEMAAK WORD.
10 ELKEEN WAT VRA, SAL ONTVANG, ELKEEN WAT SOEK, SAL VIND EN DIE DEUR SAL VIR HOM WAT KLOP, OOPGEMAAK WORD.
MARK 2:4–5
AS GEVOLG VAN DIE BAIE MENSE KON HULLE HOM NIE TOT BY JESUS BRING NIE. DAAROM HET HULLE ’N GAT DEUR DIE DAK BOKANT JESUS SE KOP GEMAAK. TOE LAAT HULLE DIE MAT WAAROP DIE SIEKE GELÊ HET, DEUR DIE DAK SAK. TOE JESUS HULLE GELOOF SIEN, SÊ HY VIR DIE VERLAMDE MAN: “MY SEUN, JOU SONDES WORD VERGEWE.”
NIE VIR MYSELF NIE, MAAR OOK VIR ANDER


ROM 8:35–36
KAN ENIGIETS ONS OOIT VAN CHRISTUS SE LIEFDE SKEI? SAL DINGE SOOS LYDING OF BENOUDHEID OF VERVOLGING, HONGER OF KOUE, OF GEVAAR OF DOODSDREIGING DIT REGKRY? SELFS DIE SKRIF VERKLAAR TOG: “OM U ONTWIL BEDREIG DIE DOOD ONS DIE HELE DAG EN WORD ONS AS SLAGSKAPE BESKOU.”
ROM 8:28 [NLV]
EN ONS WEET DAT VIR HULLE WAT GOD LIEFHET, ALLES TEN GOEDE MEEWERK, VIR HULLE WAT NA SY VOORNEME GEROEP IS.
NOT UNTIL HISTORY HAS RUN ITS COURSE WILL WE UNDERSTAND HOW “ALL THINGS WORK TOGETHER FOR GOOD.” FAITH MEANS BELIEVING IN ADVANCE WHAT WILL ONLY MAKE SENSE IN REVERSE.
PHILIP YANCEY
WANNEER ONS IN GOD SE TEENWOORDIGHEID TYD GESPANDEER HET NEEM ONS HOM SAAM DIE WÊRELD IN