Dei Gratia
VADER - Ek Gee Oor [6]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
LUK 11:4 [NNV]
VERGEWE ONS ASSEBLIEF WAAR ONS NIE REG OPGETREE HET NIE, SOOS ONS ALMAL VERGEWE WAT VERKEERD TEENOOR ONS OPTREE. HOU ONS OOK ASSEBLIEF VEILIG UIT DIE HANDE VAN DIE BOSE.
DIE MEES IMPAKVOLLE GEBED IS TOTALE OORGAWE AAN GOD

ONS BID SOVEEL AS WAT ONS GLO GEBED WERK

LUK 10 : 38-42 [NNV]
JESUS-HULLE HET VERDER GEGAAN EN BY ‘N SEKERE DORPIE AAGEDOEN. DAAR HET ‘N VROU MET DIE NAAM MARTA HOM AS GAS VERWELKOM.
MARIA WAS HAAR SUSTER EN HET BY DIE HERE SE VOETE GESIT EN LUISTER WAT HY SÊ.
MARTA WAS OORWELDIG MET AL DIE VOORBEREIDING EN WERK. SY KOM VRA VIR JESUS: “HERE, PLA DIT U NIE DAT MY SUSTER AL DIE VOORBEREIDING EN WERK VIR MY LOS OM TE DOEN NIE?
SÊ ASSEBLIEF VIR HAAR OM MY TE KOM HELP.
DIE HERE ANTWOORD HAAR EGTER: “MARTA, LIEWE MARTA, JY BEKOMMER EN STRESS JOUSELF OOR SO BAIE DINGE.
EEN DING IS EGTER NODIG. MARIA HET DIE BESTE KEUSE GEMAAK EN DIT SAL NIE VAN HAAR AF WEGGEVAT WORD NIE.”
WANNEER ONS IN GOD SE TEENWOORDIGHEID TYD GESPANDEER HET NEEM ONS HOM SAAM DIE WÊRELD IN

2 KOR 2:14–15 NNV
14 DANK AAN GOD! HY VAT ONS ALTYD SAAM IN CHRISTUS SE OORWINNINGSOPTOG. GOD VERSPREI HIERDIE WONDERLIKE GEUR VAN CHRISTUS SE OORWINNIG DEUR ONS OP ELKE PLEK WAAR ONS KOM.
15 ONS IS DIE AROMA VAN CHRISTUS. ONS VERSPREI HIERDIE AROMA TOT EER VAN GOD. ONS DOEN DIT TUSSEN MENSE WAT GERED WORD EN TUSSEN MENSE WAT VERLORE GAAN.
KOL 2:13–15
13 GOD HET JULLE EGTER SAAM MET CHRISTUS LEWEND GEMAAK DEURDAT HY ONS AL ONS SONDES VERGEWE HET.
14 HY HET DIE SKULDBEWYS MET SY EISE TEEN ONS TOT NIET GEMAAK. DEUR DIT AAN DIE KRUIS TE SPYKER, HET HY DIT VIR GOED WEGGENEEM.
15 HY HET ELKE MAG EN GESAG ONTWAPEN EN HULLE IN DIE OPENBAAR VERTOON DEUR HULLE AS GEVANGENES IN DIE TRIOMFTOG VAN CHRISTUS MEE TE VOER
1 THES 5:17 [NNV]
BID AANHOUDEND EN SONDER OM MOEG TE WORD
EFES 6:18 [NNV]
DOEN DIT ALLES TERWYL JULLE ERNSTIG BID EN GOD AANHOUDEND SMEEK. GRYP ELKE KANS EN GELEENTHEID AAN OM TE BID. DOEN DIT DEUR DIE KRAG WAT DIE GEES GEE. DIT IS HOEKOM JULLE ALTYD WAWYD WAKKER MOET WEES AS DIE HERE SE SOLDATE. STAAN VAS. BID GEDURIG VIR AL DIE HEILIGES.

ROM 12:1 [NLV]
NOU WIL EK JULLE BAIE ERNSTIG VRA, LIEWE BROERS EN SUSTERS: AS JULLE DINK AAN ALLES WAT GOD IN SY GROOT ONTFERMING VIR JULLE GEDOEN HET, GEE DAN JULLESELF AAN HOM AS ’N LEWENDE EN HEILIGE OFFER. DIT IS DIÉ SOORT OFFER WAARVAN HY HOU, EN WAT JULLE DIENS AAN GOD WERKLIK SINVOL MAAK.
MATT 6:6 [MSG]
“HERE’S WHAT I WANT YOU TO DO: FIND A QUIET, SECLUDED PLACE SO YOU WON’T BE TEMPTED TO ROLE-PLAY BEFORE GOD. JUST BE THERE AS SIMPLY AND HONESTLY AS YOU CAN MANAGE. THE FOCUS WILL SHIFT FROM YOU TO GOD, AND YOU WILL BEGIN TO SENSE HIS GRACE.
GEBED IS OM NIE BEWUS TE WEES DAT JY BID NIE

2 KOR 3:18 [NLV]
EN TERWYL ONS ALMAL MET ONBEDEKTE GESIG SOOS IN ’N SPIEËL DIE HEERLIKHEID VAN DIE HERE AANSKOU, WORD ONS VAN GEDAANTE VERANDER NA DIESELFDE BEELD, VAN HEERLIKHEID TOT HEERLIKHEID, AS DEUR DIE HERE WAT DIE GEES IS