Dei Gratia
VADER - U Wil, Nie My Wil Nie [5]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sonntag 9:00 AM
JESUS
JOHANNES 17: 21
EK BID DAT HULLE ALMAL EEN MAG WEES, NET SOOS U, VADER, IN MY IS EN EK IN U, DAT HULLE OOK IN ONS MAG WEES, SODAT DIE WÊRELD KAN GLO DAT U MY GESTUUR HET.
MATTEUS 26: 39
HY HET 'N ENTJIE VERDER GEGAAN EN DAAR GEKNIEL MET DIE GESIG TEEN DIE GROND EN GEBID: “MY VADER, AS DIT MOONTLIK IS, LAAT HIERDIE LYDENSBEKER BY MY VERBYGAAN. MOET NOGTANS NIE DOEN SOOS EK WIL NIE, MAAR SOOS U WIL.”
MATTEUS 27: 46
TEEN DRIE-UUR HET JESUS HARD UITGEROEP: “ELI, ELI, LEMÁ SABAGTANI?” DIT IS: MY GOD, MY GOD, WAAROM HET U MY VERLAAT?
HOE KAN EK “SURRENDER” AAN ‘N GOD WAT NIE MY GEBEDE VERHOOR NIE?


FLOYD MCCLUNG
THE MOST FOOLISH THING A HUMAN CAN DO IS REFUSE THE ALL-WISE, LOVING, ABSOLUTELY PURE, HOLY, JUST, FORGIVING, MERCIFUL CREATOR OF THE UNIVERSE AND HIS RIGHTFUL PLACE OVER OUR LIVES AS HIS CREATION.
JOSEF IN GENESIS 39: 21
TERWYL JOSEF DAAR IN DIE TRONK WAS, WAS DIE HERE BY HOM, EN HY HET JOSEF SY TROUE LIEFDE LAAT ONDERVIND, SODAT DIE TRONKBEWAARDER HOM GOEDGESIND GEWORD HET.
1 PETRUS 1: 6-7
VERHEUG JULLE HIEROOR, SELFS AL IS DIT NODIG DAT JULLE 'N KORT TYDJIE BEDROEF GEMAAK WORD DEUR ALLERHANDE BEPROEWINGS SODAT DIE EGTHEID VAN JULLE GELOOF GETOETS KAN WORD. JULLE GELOOF IS BAIE KOSBAARDER AS GOUD, GOUD WAT VERGAAN. SELFS DIE SUIWERHEID VAN GOUD WORD MET VUUR GETOETS, EN DIE EGTHEID VAN JULLE GELOOF MOET OOK GETOETS WORD, SODAT DIT LOF EN HEERLIKHEID EN EER WAARDIG MAG WEES BY DIE WEDERKOMS VAN JESUS CHRISTUS.
TEN SLOTTE
KAN GOD KEN, MAAR NIE VERSTAAN NIE
VERTROUE/GELOOF = TEN SPYTE VAN