Dei Gratia
VADER - Nie Vir Myself Nie, Maar Ook Vir Ander [4]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
HEB 7:25 (NNT)
DIT IS HOEKOM HY MENSE VOLKOME RED WAT DEUR HOM NA GOD TOE KOM. HY KAN VIR ALTYD BY GOD INTREE VIR HULLE EN VIR HULLE PLEIT.
ROM 8:34 [NNV]
WIE PROBEER NOG OM ONS SKULDIG TE BEWYS CHRISTUS JESUS HET DOODGEGAAN IN ONS PLEK. TOE HET GOD HOM LEWEND GEMAAK. NOU IS DIT HY SELF WAT DAAR OP DIE HEEL BELANGRIKSTE PLEK REG LANGS GOD SIT. DAAR BID EN PLEIT HY VIR ONS BY GOD.
ROM 8:27 [NNV]
GOD WEET BAIE GOED WAT IN ONS HARTE AANGAAN. DAAROM WEET HY OOK HOEKOM DIE GEES IN HEMELSE TAAL VIR ONS PLEIT. GOD WEET DAT DIE GEES VOLGENS SY WIL BID VIR ALMAL WAT SYNE IS
GAL 6:2 [NNV]
LAAI MEKAAR SE SWAARKRY EN SEERKRY OP JULLE SKOUERS. SO LEEF JULLE VOLGENS DIE WET VAT CHRISTUS VIR JULLE GEGEE HET.
JOH 15:17 [NNV]
EK GEE AAN JULLE DIÉ OPDRAG: OM MEKAAR LIEF TE HÊ.”

1 TIM 2:1,3 [NNV]
1 HEEL EERSTE WIL EK ERNSTIG VIR JOU VRA: SMEEK GOD GEDURING OM HULP. BID AANHOUDEND. DOEN GEREELD VOORBIDDING VIR ANDER MENSE.
3 AS ONS SO LEEF, MAAK ONS GOD BAIE BLY.

1 TIM 2:8 [NNV]
EK WIL HÊ DAT MANS MOET BID OP ELKE PLEK WAAR HULLE IS. HULLE DOEN DIT MET HULLE HANDE IN DIE LUG OM TE WYS HULLE LEWENS IS TOEGEWY AAN GOD. HULLE MOET NIE BAKLEI EN STRY NIE.
OM IN TE TREE
OM VOOR GOD TE STAAN VIR IEMAND ANDERS OF VIR DIE KERK OF VIR DIE LAND

ONS KAN MOOI EN GROOT DINGE IN GEHOORSAAMHEID VIR HOM VERRIG

1 KOR 3:9 [NNV]
ONS IS GOD SE WERKERS. ONS WERK VIR HOM. JULLEIS DIE LANDERY VAN GOD HIER OP AARDE. JULLE IS DIE GEBOU VAN GOD HIER OP AARDE.
JOH 15:16 [NNV]
DIT IS NIE JULLE WAT MY UITGEKIES HET NIE, MAAR EK WAT JULLE UITGEKIES HET OM JULLE IN STAAT TE STEL OM TE GAAN VRUGTE DRA, VRUGTE WAT SAL HOU. SÓ SAL DIE VADER AAN JULLE GEE NET WAT JULLE OOK AL IN MY NAAM VRA.
JAK 5:16-17 [NNV]
DAAROM MOET JULLE JULLE SONDES TEENOOR MEKAAR BELY EN VIR MEKAAR BID SODAT JULLE GESOND KAN WORD. DIE GEBED VAN IEMAND WIE SE SAAK MET GOD REG IS, HET ’N KRAGTIGE WERKING.
HEB 11:6 [NNT]
SONDER GELOOF IS DIT ONMOONTLIK OM GOD SE HART BLY TE MAAK. ELKEEN WAT NA GOD TOE KOM, MOET GLO DAT HY BESTAAN. EN DAT HY ELKEEN BELOON WAT ERNSTIG NA HOM SOEK.
MATT 21:22 [NNT]
JULLE MOET ALTYD ONTHOU: AS JULLE OPREG IN GOD GLO, SAL HY VIR JULLE ALLES GEE WAT JULLE VAN HOM VRA, MAAR DAN MOET JULLE HOM OPREG DAARVOOR VERTROU.
EFES 6:18 [NNV]
LAAT DIE GEES JULLE ELKE KEER IN DIE GEBED LEI. BLY IN ALLE OMSTANDIGHEDE OP JULLE HOEDE EN BID VIR ALMAL WAT AAN GOD BEHOORT.
ESEG 22:30 [NLV]
“EK HET GESOEK NA IEMAND WAT DIE MUUR KON HERBOU, NA IEMAND WAT VOOR MY IN DIE GAPING IN DIE MUUR KON STAAN SODAT EK NIE DIE LAND HOEF TE VERNIETIG NIE, MAAR EK HET NIEMAND GEKRY NIE.
TO CLASP THE HANDS IN PRAYER IS THE BEGINNING OF AN UPRISING AGAINST THE DISOREDER OF THE WORLD
(KARL BARTH)

1 TIM 2:2
BID SÓ VIR KONINGS EN ALLE ANDER IN GESAGSPOSISIES SODAT ONS IN VREDE EN RUSTIGHEID, TOEWYDING EN EERBAARHEID KAN LEWE. SO IS DIT GOED EN AANNEEMLIK VIR GOD, ONS VERLOSSER, WANT HY WIL DAT ALMAL GERED WORD EN DIE WAARHEID VERSTAAN
MARK 2:4–5 [NLV]
AS GEVOLG VAN DIE BAIE MENSE KON HULLE HOM NIE TOT BY JESUS BRING NIE. DAAROM HET HULLE ’N GAT DEUR DIE DAK BOKANT JESUS SE KOP GEMAAK. TOE LAAT HULLE DIE MAT WAAROP DIE SIEKE GELÊ HET, DEUR DIE DAK SAK. TOE JESUS HULLE GELOOF SIEN, SÊ HY VIR DIE VERLAMDE MAN: “MY SEUN, JOU SONDES WORD VERGEWE.”
ONS AS GELOWIGES VUL ONS DIE SPASIE TUSSEN HEMEL EN AARDE, SKEPPER EN SKEPSEL, HEERLIKHEID EN STOF

2 KOR 1:20 [NNV]
WATTER BELOFTES GOD OOK AL GEE – CHRISTUS IS DIE GROOT “JA” HIEROP. HY MAAK HULLE WAAR. DEUR HOM SE ONS OOK “AMEN” EN “JA” HIEROP IN GOD SE TEENWOORDIGHEID. OP HIERDIE MANIER BRING ONS EER AAN GOD SE NAAM.
HAND 4:24, 31 [NNV]
TOE DIE GELOWIGES DIT HOOR, HET ALMAL SAAM BEGIN BID…
NADAT DIE GELOWIGES BY GOD GEPLEIT HET, IS DIE PLEK WAAR HULLE BYMEKAAR WAS, GESKUD OP ‘N BONATUURLIKE MANIER. ALMAL IS VERVUL MET DIE HEILIGE GEES. TOE HET HULLE DIE WOORD VAN GOD MET GROOT DAPPERHEID BEKENDGEMAAK.
JOB 42:10 [NLV]
NADAT JOB VIR SY VRIENDE GEBID HET, HET DIE HERE DIE OMSTANDIGHEDE VAN JOB VERANDER EN HOM TWEE KEER SOVEEL GEGEE AS WAT HY GEHAD HET.