Dei Gratia
VADER - Heilig, Heilig Is Die Here [2]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
MEESTE MENSE SE GROOTSTE HINDERNIS IN HUL GEBEDSLEWE IS HUL PRENTJIE VAN GOD

MATT 7:11 [NNV]
AL IS JULLE NIE PERFEK NIE EN VOL FOUTE, WEET JULLE DAT JULLE GOEIE DINGE VIR JULLE KINDERS MOET GEE. HOEVEEL TE MEER SAL JULLE VADER IN DIE HEMEL NIE GOEIE DINGE GEE AAN ALMAL WAT HOM VRA NIE.
GOD HET ‘N GROTER BEGEERTE OM JOU TE ONTMOED WAAR JY IS, AS WAT JY OOIT SAL HÊ OM HOM TE ONTMOED

ONS VADER IS AANDAGTIG GEFOKUS OP ONS LEWENS – NIE OM FOUTE UIT TE WYS, MAAR SAAM ONS TE STAP EN IN INTIMITEIT EN IN DIE NABYHEID ONS TE TRANSFORMEER
IDENTITY PRECEDES YOUR WALK…

ROM 8:15–17 [NLV]
JULLE SELF HET DIE GEES VAN GOD ONTVANG. HY SORG DAT JULLE NIE SOOS SLAWE IS WAT GEDURING IN VREES EN ANGS VIR GOD LEEF NIE.
ALLERMINS! JULLE HET DIE GEES ONTVANG. HY HET JULLE VERANDER EN JULLE AANGENEEM AS GOD SE KINDERS.
DEUR DIE GEES ROEP ONS AANHOUDENDUIT IN ONS HARTE: “ABBA, LIEFDEVOLLE VADER!”
DIE GEES OORTUIG ONSHIER DIEP BINNE-IN ONS HARTE DAT ONS GOD SE KINDERS IS.
EN AS ONS SY KINDERS IS, IS ONS OOK ERGGENAME. DAN ERF ONS BY GOD . SAAM MET CHRISTUS IS ONS ERFGENAME VAN ALLES WAT GOD IN SY GOOT RYKDOM VIR CHRISTUS OPSY GESIT HET.
DIE BEGRIP DAT GOD MY LIEFHET ASOF DAAR NIEMAND ANDERS IS, IS ONBESKRYFLIK
ONS GELOOF IS IN DIE GROOT ALMAGTIGE ONWANKELBARE GOD EN NIE IN ‘N KLEIN MENSGEMAAKTE PRENTJIE VAN GOD NIE
HEILIG IS U NAAM
AS ONS IETS VERLOOR VAN DIE HEILIGHEID VAN GOD VERLOOR ONS DIE WONDER VAN DIE GENADIGE GELEENTHEID OM IN SY TEENWOORDIGHEID TE WEES
HEILIG IN MY BELEWENIS
PS 46:2 [NLV] GOD IS VIR ONS ’N TOEVLUG EN STERKTE; AS HULP IN BENOUDHEDE IS HY IN HOË MATE BEPROEF.
PS 46:11 [NLV] LAAT STAAN EN WEET DAT EK GOD IS; EK SAL HOOG WEES ONDER DIE NASIES, HOOG OP DIE AARDE.
HEB 13:15 [NNV]
LAAT ONS ALTYD EN ORAL DEUR JESUS ‘N OFFER VAN LOF BRING AAN GOD. DIT IS DIE VRUG WAT ONS WOORDE LEWER WANNEER ONS SY NAAM MET VREUGDE BELY.
SOMS MOET ONS DIE DINGE IN GELOOF UITSPREEK TOTDAT MY GEVOELENS IN LYN KOM MET DIE WAARHEDE

DAAR IS NIE 'N MANIER VAN LEWE IN DIE WÊRELD WAT SOETER IS, EN OOK NIE LEKKERDER AS VOORTDURENDE GESPREK EN AANBIDDING MET GOD NIE.
EK NOEM HOM VADER MAAR EK WEET EK IS DEEL VAN SY LIGGAAM EN KAN HOM SAAM AANBID
EGTE AANBIDDING IS GEANKER IN BYBELSE REALITEITE GROTER AS ONS EIE WISSELVALIGE TEMPRAMENTE