Dei Gratia
VADER - My God, My Alles [1]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
ONS LEWE IN ‘N VERHOUDING MET GOD WAT ONS UITNOOI OM IN INTIEME VERHOUDING MET HOM TE STAANONS WORD UITGENOOI OM HOM MY VADER TE NOEM EN IN ‘N LEWENDE VERHOUDING MET HOM TE STAAN EN MET HOM TE KAN PRAAT EN SY STEM TE KAN HOORGEBED – IS DIE HARTKLOP VAN DIE LEWEGEBED HOU ONS LEWENS BYMEKAAR EN HOU ONS BEWUS DAT ONS GOD MET ELKE TREE VAN ONS LEWENS NODIG HETMARK 1:35 [NNV]
DIE VOLGENDE OGGEND BAIE VROEG, TOE DIT NOG STERK SKEMER WAS, WAS JESUS AL OP PAD NA ‘N STIL PLEK TOE.
MATT 14:13 [NNV]
TOE JESUS DIT HOOR, HET HY IN ’N SKUIT DAARVANDAAN WEGGEGAAN NA ’N AFGELEË PLEK OM ALLEEN TE WEES.MARK 6:46 [NNV]
DAARNA HET HY ALLEEN TEEN DIE BERG OP GEGAAN OM TE BID.
MATT 26:36 [NNV]
JESUS KOM TOE SAAM MET HULLE BY ’N OLYFTUIN MET DIE NAAM GETSEMANE EN HY SÊ: “SIT JULLE HIER, TERWYL EK DAAR ANDERKANT GAAN BIDMATT 27:46 [NNV]
VAN TWAALFUUR AF HET DIT OOR DIE HELE LAND DONKER GEWORD TOT DRIE-UUR DIE MIDDAG. TEEN DRIE-UUR HET JESUS BAIE HARD UITGESKREEU: “ELI, ELI, LEMÁ SABAGTANI,” WAT BETEKEN: “MY GOD, MY GOD, WAAROM HET U MY VERLAAT?”
DIE OOMBLIK TOE JESUS OPVAAR TERUG NA SY VADER HET SY DISSIPELS GEWEET, ONS MOET IN DIEP AFHANKLIKHEID LEEF EN BIDHAND 1:14 [NNV]
HULLE HET ALMAL SAAM AANHOU BID.HAND 6:4 [NNV]
... ÓNS SAL DAN AL ONS TYD BESTEE AAN GEBED EN DIE BEDIENING VAN DIE WOORD.”- GEBED IS MEER AS ‘N AANGESTEEKTE KERS – DIT IS DIE HARTKLOP VAN ONS LEWENS
- GEBED SKEP RUIMTE DAT GENADE IN ONS GEBROKENHEID IN KAN BEWEEG
JOH 10:27 [NNV]
MY SKAPE HERKEN EN LUISTER NA MY STEM. EK KEN HULLE EN HULLE VOLG MY.
WANNEER ONS BID HOOR ONS SY STEMEK IS GEREED OM MET DIE FLUISTERENDE KONING TYD TE SPANDEERLUK 11:1 [NLV]
EENMAAL WAS JESUS ÊRENS BESIG OM TE BID. TOE HY KLAAR WAS, HET EEN VAN SY DISSIPELS NA HOM GEKOM EN GESÊ: “HERE, LEER ONS OM TE BID,
MATH 6:6 [MESSAGE]
“HERE’S WHAT I WANT YOU TO DO: FIND A QUIET, SECLUDED PLACE SO YOU WON’T BE TEMPTED TO ROLE-PLAY BEFORE GOD.
JUST BE THERE AS SIMPLY AND HONESTLY AS YOU CAN MANAGE.
THE FOCUS WILL SHIFT FROM YOU TO GOD, AND YOU WILL BEGIN TO SENSE HIS GRACE.
WANNEER EK OPDAAG STEL EK MY HART BESKIKBAAR VIR GOD OM IN MY EN DEUR MY TE WERKO, LET THE PLACE OF SECRET PRAYER BECOME TO ME THE MOST BELOVED SPOT ON EARTH. ANDREW MURRAY.EENVOUDIG EG
SO YOU WON’T BE TEMPTED TO ROLE-PLAY BEFORE GOD. JUST BE THERE AS SIMPLY AND HONESTLY AS YOU CAN MANAGE.ONS IS STOF – ONS IS NIE SUPER HEROES NIE – ONS HET EENVOUDING GOD NODIGMATT 6:7-8 [NNV]
“WANNEER JULLE DAN BID, MOENIE MET WOORDE MORS SOOS DIE HEIDENE NIE. HULLE DINK HULLE STORTVLOED WOORDE SAL MAAK DAT HULLE GEBEDE BEANTWOORD WORD.
MOENIE SOOS HULLE MAAK NIE, WANT JULLE VADER WEET PRESIES WAT JULLE BEHOEFTES IS, SELFS NOG VOORDAT JULLE HOM VRA!TOMAS MERTON – GOD IS FAR TO REAL TO BE MET ANYWHERE OTHER THAN IN REALITYHEB 10:19 [NNV]
LIEWE GELOOFSFAMILIE, ONS KAN NOU MET GROOT VRYMOEDIGHEID IN GOD SE HEMELSE HEILIGDOM INGAAN. ONS DOEN DIT DEUR DIE BLOED VAN JESUS WAT VIR ONS GEVLOEI HET.WANNEER DIE DEURBRAAK KOM EN DIE WONDER GEBEUR IS DIT NIE OMDAT ONS SKIELIK DIE REGTE FORMULE GEVIND HET NIE – DIT IS BLOOT ONS HET NIE OPGEGEE NIEPRAYER SHOULD NOT BE REGARDED AS A DUTY WHICH MUST BE PERFOMED BUT RATHER AS A PRIVILEGE TO BE ENJOYED, A RARE DELIGHT THAT IS ALWAYS REVEILING SOME NEW BEAUTY. E.M BOUNDSPSALM 46:11 [NLV]
“WEES STIL EN WEET EK IS GOD!MOTHER TERESA
WE NEED TO FIND GOD, AND HE CANNOT BE FOUND IN NOISE AND RESTLESSNESS. GOD IS THE FRIEND OF SILENCE. SEE HOW NATURE – TREES, FLOWERS, GRASS – GROWS IN SILENCE; SEE STARTS, THE MOON AND THE SUN, HOW THEY MOVE IN SILENCE. WE NEED SILENCE TO BE ABLE TO TOUCH SOULS.
ONS MOET ALLEENHEID EN STILTE SOEK ASOF ONS LEWENS DAARVAN AFHANG, WANT OP 'N MANIER DOEN DIT DITMY GOD MY ALLES. MY GOD MY ALLES. MY GOD MY ALLES