Dei Gratia
OPNUUT [3] - My Mandaat
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 8:59 AM
WAT IS DIE MANDAAT WAT SOOS ‘N PEN IN DIE GROND GESLAAN IS WAT JOU DIE JAAR HIER BY DEI GRATIA EN IN JOU LEEFWÊRELD GAAN DRYF?
MAANDAAT
- ‘N MANDAAT IS DIE GESAG OM TE BEWEEG IN DIE NAAM VAN, OF IN PLEK VAN, OF WAARHEEN OMDAT
HAND 2:42-47 [NLV]
HULLE HET HULLE VOLLEDIG GEWY AAN DIE LEER VAN DIE APOSTELS, AAN DIE VERSORGING VAN MEKAAR, AAN DIE GEMEENSKAPLIKE MAALTYE, EN AAN GEBEDE.
DIEP ONTSAG HET OOR ELKE PERSOON GEKOM, EN DIE APOSTELS HET BAIE WONDERS EN WONDERTEKENS LAAT PLAASVIND.
AL DIE GELOWIGES HET GEREELD BYMEKAARGEKOM, EN HULLE HET ALLES WAT HULLE BESIT HET, MET MEKAAR GEDEEL.
HULLE HET HULLE GROND EN BESITTINGS VERKOOP EN DIE GELD AAN ALMAL UITGEDEEL VOLGENS ELKEEN SE BEHOEFTE.
HULLE HET ALMAL ELKE DAG GETROU BY DIE TEMPEL BYMEKAARGEKOM, VAN HUIS TOT HUIS DIE MAALTYD VAN DIE HERE GEVIER, EN HULLE KOS MET JUBELENDE BLYDSKAP EN IN ALLE OPREGTHEID GEËET.
HULLE HET GOD DEURENTYD GEPRYS, EN DIE GOEDGESINDHEID VAN DIE HELE VOLK GENIET.
EN DIE HERE HET ELKE DAG MENSE WAT GERED WORD, BY HULLE GEVOEG.
LUK 7:33–34 [NLV]
“WANT JOHANNES DIE DOPER HET NIE WYN GEDRINK NIE EN DIKWELS GEVAS, EN JULLE SÊ: ‘HY IS VAN DIE DUIWEL BESETE.’
EN EK, DIE SEUN VAN DIE MENS, EET EN DRINK, EN JULLE SÊ: ‘HY IS ’N VRAAT EN ’N DRONKAARD, EN ’N VRIEND VAN DIE SLEGSTE SOORT SONDAARS!’
WEES TOEGEWYD
- HULLE HET HULLE VOLLEDIG GEWY AAN DIE LEER VAN DIE APOSTELS, AAN DIE VERSORGING VAN MEKAAR, AAN DIE GEMEENSKAPLIKE MAALTYE, EN AAN GEBEDE.
MATT 28:19–20 [NNV]
GAAN NOU DIE HELE WÊRELD ÏN EN NOOI AL DIE MENSE UIT OM MY VOLGELINGE EN DISSIPELS TE WORD. DOOP HULE IN DIE NAAM EN MET DIE GESAG VAN DIE VADER EN DIE SEUN EN DIE HEILIGE GEES.
LEER HULLE ALLES WAT EK JULLE GELEER HET EN OORTUIG HULLE OM DAARVOLGENS TE LEEF.
WEET VIR SEKER: EK IS ELK DAG BY JULLE, JA, ALTYD, TOT AAN DIE EINDE VAN DIE WÊRELD.”
HAND 4:33–35 [NLV]
DIE APOSTELS HET KRAGTIGE GETUIENIS GEGEE OOR DIE OPSTANDING VAN DIE HERE JESUS, EN GOD HET SY GENADE RYKLIK AAN ELKEEN GEGEE.
NIE EEN VAN HULLE HET ’N TEKORT GEHAD NIE, WANT GELOWIGES WAT GROND OF HUISE BESIT HET, HET DIT VERKOOP EN DIE OPBRENGS DAARVAN GEBRING EN VIR DIE APOSTELS GEGEE.
DIÉ HET DIT DAN UITGEDEEL VOLGENS ELKEEN SE BEHOEFTE.
2 KOR 9:10–11 [NLV
GOD WAT SAAD VOORSIEN AAN DIE SAAIER EN DAN BROOD OM TE EET, SAL OOK AAN JULLE SAAD GEE EN DIT LAAT TOENEEM EN DIE VRUGTE VAN JULLE GOEDHARTIGHEID LIEFLIK LAAT GROEI.
IN ELKE OPSIG SAL JULLE RYK GEMAAK WORD OM OOK BY ELKE GELEENTHEID VRYGEWIG TE KAN WEES. DEUR ONS TOEDOEN BRING JULLE VRYGEWIGHEID MEE DAT GOD GEDANK WORD
2 KOR 9:6–8 [NLV]
DUS STAAN DIE SAAK SÓ: WIE SUINIG SAAI, SAL KARIG OES; WIE RUIMHARTIG SAAI, SAL VOLOP OES.
ELKEEN MOET GEE SOOS HY IN SY HART BESLUIT HET, NIE UIT SPYT OF DWANG NIE, WANT GOD HET DIE BLYMOEDIGE GEWER LIEF.
EN GOD IS IN STAAT OM AAN JULLE ELKE GAWE IN OORVLOED TE GEE SODAT JULLE IN ELKE OPSIG ALTYD VAN ALLES GENOEG KAN HÊ
WAAR BEGIN TOEWYDING?
✔ LEES GOD SE WOORD
✔ BEGIN GETROU KERK TOE KOM – AANLYN OF IN- PERSOON
✔ BEGIN GEE
✔ BEGIN DIEN
✔ BEGIN BID
EFES 3:20–21 [NLV]
HY MOET GEPRYS WORD – HY WAT MAG HET OM DEUR DIE KRAG WAT IN ONS WERK, ONEINDIG MEER TE DOEN AS WAT ONS VRA OF DINK OM TE VRA.
DIE KERK WAT AAN CHRISTUS JESUS VERBIND IS, MOET HOM PRYS DEUR AL DIE GESLAGTE HEEN TOT IN ALLE EWIGHEID! AMEN.
INTENSIONEEL KLIM EK UIT MY KLEIN WÊRELD UIT EN LAAT TOE DAT GOD MY GEBRUIK
JAK 1:5–6 [NLV]
VRA VIR GOD AS JY NIE KAN AGTERKOM WAT HY WIL HÊ JY MOET DOEN NIE. HY SAL JOU EENVOUDIG DAARDIE WYSHEID GEE, EN JOU NIE VERWYT DAT JY DIT GEVRA HET NIE.
FIL 2:13 [NLV]
DIS MOS GOD WAT JULLE GEWILLIG MAAK OM TE DOEN WAARVAN HY HOU, EN HY GEE JULLE OOK DIE VERMOË OM DIT TE KÁN DOEN!