Volle Evangelie Gemeente Rijswijk
Hij zal Vrede zijn.
Gods volk zal goed zijn voor de andere volken, net zoals regen en dauw goed zijn voor het land.
Locations & Times
Expand
  • Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, Rijswijk
    Laan Hofrust 21, 2282 AL Rijswijk, Nederland
    Sunday 10:00 AM
Stad van God, jij bent verheven.
Bethlehem, al ben je klein,
in jou wordt een vorst geboren
Die met macht bekleed zal zijn:
de_Eeuw’ge zoon, Die, met de Vader,
was en is en steeds zal zijn.

Ook al word je prijsgegeven
tot de volheid van de tijd,
eens zal Hij Zich openbaren
Die verlost, herstelt, bevrijdt.
Heel het volk des Heren brengt Hij
naar het oord van veiligheid.

Hij zal dan als koning heersen,
groot in macht en majesteit.
Hooggeëerd in heel de wereld
leeft Hij tot in eeuwigheid.
Vrede is Hij, diepe vrede,
vrede, rust en zaligheid.

Israël zal zegevieren,
moedig als een jonge held.
Niemand zal ooit kunnen redden
wat door haar wordt neergeveld.
Krachtig zal zij zich verheffen
als God haar in eer herstelt.

Kerstzangavond

Op woensdagavond 14 december bent je welkom op onze kerstzangavond. Zing mee met bekende liederen of leer nieuwe liederen kennen. Toegang gratis. Van harte welkom!

https://www.vegr.nl/2022/12/07/kerstzangavond/

Gratis kerstdiner op 2e kerstdag!

Op 2e kerstdag, maandag 26 december, organiseren wij een kerstdiner om gezellig met anderen samen te zijn. Het kerstdiner wordt u gratis aangeboden. Dus geen kosten. Schrijf je nu in.

https://www.vegr.nl/2022/12/07/gratis-kerstdiner-op-2e-kerstdag/