Dei Gratia
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
LUK 10:38–42 [NLV]
TOE JESUS EN SY DISSIPELS HULLE REIS NA JERUSALEM VOORTSIT, HET HULLE IN ’N DORPIE GEKOM WAAR ’N VROU, MARTA, HULLE IN HAAR HUIS VERWELKOM HET.
HAAR SUSTER, MARIA, HET AAN DIE HERE SE VOETE GESIT EN LUISTER NA WAT HY HULLE LEER.
MAAR MARTA WAS BEKOMMERD OOR DIE GROOT ETE WAT SY BESIG WAS OM VOOR TE BEREI.
SY KOM TOE NA JESUS EN SÊ: “HERE, LYK DIT DAREM NIE VIR U ONREGVERDIG DAT MY SUSTER NET HIER SIT TERWYL EK AL DIE WERK DOEN NIE? SÊ SY MOET MY KOM HELP.”
MAAR DIE HERE HET GEANTWOORD: “MY LIEWE MARTA, JY KWEL JOU TOG OOR SO BAIE DINGE!
DAAR IS REGTIG NET EEN DING WAT DIE MOEITE WERD IS OM OOR BESORG TE WEES.
MARIA HET DIT ONTDEK – EN EK GAAN DIT NIE VAN HAAR AF WEGNEEM NIE.”
OM TE “ONT-BESIG”
- MAAK KLAAR MET DIE KOPWERK EN DOEN ‘N PAAR DINGE


HOEKOM IS EK HIER?
- ‘’WE CAN’T BLAME OUR WAY INTO A BETTER FUTURE’’
- ‘’BLAME ENABLES US TO SMUGGLE OUR ISSUES INTO OUR FUTURE’’
- ‘’BLAME SETS US UP FOR A REPEAT PERFORMANCE’’OPTREETYD
- ‘’SÊ VIR JOUSELF, EK KAN, EK WIL EN EK SAL’’
- ‘’EK WIL, EK SAL EN EK SAL NIE’’.
SOMS STAP JY NIE WEG “VAN” NIE, MAAR “NA” NADAT JY GERUS HET
‘’YOU ONLY LEARN CERTAIN THINGS IF YOU SEE THEM THROUGH TO THE END’’ PETER HOLLINS2 KORINTIERS 8: 10-11
10 NOU WIL EK JULLE NET RAAD GEE OM JULLE TE HELP. JULLE WAS VERLEDE JAAR NIE ALLEEN DIE EERSTE WAT IETS GEDOEN HET NIE, JULLE WAS OOK DIE EERSTE WAT GEWILLIG WAS OM IETS TE DOEN.
11 MAAK DIE WERK NOU OOK KLAAR. DIE YWER OM UIT JULLE BESKIKBARE MIDDELE DIE INSAMELING AF TE HANDEL, MOET NET SO GROOT WEES AS DIE GEWILLIGHEID WAARMEE JULLE DIT BEGIN HET.
2 KORINTIERS 8: 12
12 AS DIE GOEIE WIL DAAR IS EN IEMAND GEE VOLGENS WAT HY HET, NEEM GOD DIE GAWE AAN. HY VERWAG NIE VAN HOM WAT HY NIE HET NIE.

‘’SUCCESS IS NEVER FINAL; FAILURE IS NEVER FATAL. IT'S COURAGE THAT COUNTS. WHEN IT COMES TO HOW WE FARE IN THE MARATHON OF LIFE, EFFORT COUNTS...’’

VERHOUDINGS
- ONS IS DAAR TOKSIESE VERHOUDING WAT OM MOET LAAT VAARGRENSE (BOUNDARIES) WYS DIE HEKKIE WAARDEUR JY KAN INSTAPPERSEVERANCE
- DEURSETTINGSVERMOË: VERMOË OM VOL TE HOU MET ‘N SAAK, OM DEUR TE DRUK TOT IETS UITGEVOER IS.ENDURANCE
- VERMOË VAN ‘N MENS OF DING OM SY WERKVERRIGTINGE VOORT TE SIT SELF IS DIE MOEILIKSTE OMSTANDIGHEDE.GRIT
“AS MUCH AS TALENT COUNTS, EFFORT COUNTS TWICE.”TYD VIR FOKUS
- ‘’ENTHUSIASM” IS COMMON. ENDURANCE IS RARE’’. ANGELA DUCKWORTHHEB 12:1A [NLV]
MET SO ’N MAGTIGE SKARE TOESKOUERS RONDOM ONS OM ONS IN DIE WEDLOOP VAN DIE GELOOF DOP TE HOU – KOM ONS STROOP ALLES AF WAT ONS SPOED KAN VERTRAAG