Dei Gratia
LEEF INVLOEDRYK - Ons Gaan [4]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM

Die Vervulling van ONS GAAN

LEEF INVLOEDRYK reeks
Week 1 - ONS BEHOORT - die Vreuge van...
Week 2 - ONS AANBID - die Vervulling van...
Week 3 - ONS LEEF - die Ervaring van...
Week 4 - ONS GAAN - die vervulling van...
MATT 28:16-20
DIE ELF DISSIPELS HET TOE NA GALILEA GEGAAN, NA DIE BERG SOOS JESUS HULLE BEVEEL HET. TOE HULLE HOM SIEN, HET HULLE HOM AANBID, ALHOEWEL PARTY VAN HULLE NOG GETWYFEL HET.
JESUS KOM TOE NADER EN SÊ VIR SY DISSIPELS: “GOD HET DIE VOLLE MAG OOR HEMEL EN AARDE AAN MY TOEVERTROU.
GAAN DAN, MAAK AL DIE NASIES MY DISSIPELS, EN DOOP HULLE IN DIE NAAM VAN DIE VADER EN DIE SEUN EN DIE HEILIGE GEES.
LEER HULLE OM ALLES TE GEHOORSAAM WAT EK AAN JULLE OPGEDRA HET.
EN WEET VIR SEKER: EK IS VIR ALTYD BY JULLE, TOT AAN DIE EINDE VAN DIE WÊRELDGESKIEDENIS.”
DIE OPDRAG
- “GAAN DAN (HEEN)…”

'N GELOOF WAT DIE MOEITE WERD IS OM TE LEEF, IS DIE MOEITE WERD OM TE DEEL
ALMAL
- “GAAN DAN, MAAK AL DIE NASIES MY DISSIPELS”

GOD SE RADAR SKUIF NA DIE NASIES

WE CALL IT EARTH, BUT GOD JUST CALLS IT A REALLY BIG NEIGHBORHOOD. BOB GOF

BEKRAGTIG
- “AAN MY IS ALLE MAG GEGEE…”

LUK 4:18-19 [NLV]
“DIE GEES VAN DIE HERE IS OP MY OMDAT HY MY AANGESTEL HET OM DIE GOEIE NUUS VIR DIE ARMES AAN TE KONDIG.
HY HET MY GESTUUR OM AAN TE KONDIG DAT GEVANGENES VRYGELAAT SAL WORD, DAT BLINDES SAL SIEN, DAT ONDERDRUKTES BEVRY SAL WORD VAN HULLE VERDRUKKERS, EN DAT DIE TYD VAN DIE HERE SE GOEDHEID GEKOM HET.”
DANKBAAR
- “DANKBAAR” LEEF - MAAK DAT EK BRUIKBAAR IS
- EK LEEF VANUIT DANKBAARHEID EN VERSPREI IN GEHOORSAAMHEID
- DANKBAARHEID VERANDER WAT ONS HET IN GENOEG
EFES 2:8–10 [NLV]
DIT IS MOS DIÉ ONVERDIENDE GOEDHEID WAT JULLE GERED HET TOE JULLE TOT GELOOF GEKOM HET. EN JULLE GELOOF KOM NIE UIT JULLESELF NIE, MAAR IS ’N GAWE VAN GOD.
DIT IS NIE DIE GEVOLG VAN JULLE DADE NIE.
NIEMAND KAN DAAROOR GROOTPRAAT NIE, WANT ONS IS GOD SE HANDEWERK.
HY HET ONS IN ONS VERHOUDING MET CHRISTUS JESUS SÓ GEMAAK DAT ONS DIE GOEIE WERKE WAT HY VIR ONS BESTEM HET, KAN UITLEWE.
KOL 4:5 [NLV]
IN JULLE VERHOUDING MET NIE-CHRISTENE MOET JULLE SLIM OPTREE DEUR ELKE KANS TE BENUT. MET WOORDE WAT ALTYD VRIENDELIK EN SINVOL IS, MOET JULLE GEREED STAAN OM DIE REGTE ANTWOORD VIR ELKE MENS TE GEE.
2 KOR 9:6-15 [NLV]
DUS STAAN DIE SAAK SÓ: WIE SUINIG SAAI, SAL KARIG OES; WIE RUIMHARTIG SAAI, SAL VOLOP OES.
ELKEEN MOET GEE SOOS HY IN SY HART BESLUIT HET, NIE UIT SPYT OF DWANG NIE, WANT GOD HET DIE BLYMOEDIGE GEWER LIEF.
EN GOD IS IN STAAT OM AAN JULLE ELKE GAWE IN OORVLOED TE GEE SODAT JULLE IN ELKE OPSIG ALTYD VAN ALLES GENOEG KAN HÊ ÉN OOK NOG OORVLOEDIG KAN WEES IN ELKE GOEIE WERK.
SOOS DAAR GESKRYF STAAN: “HY HET UITGEDEEL EN GEGEE AAN DIE ARMES; SY GOEDHARTIGHEID BLY VIR ALTYD STAAN.”
GOD WAT SAAD VOORSIEN AAN DIE SAAIER EN DAN BROOD OM TE EET, SAL OOK AAN JULLE SAAD GEE EN DIT LAAT TOENEEM EN DIE VRUGTE VAN JULLE GOEDHARTIGHEID LIEFLIK LAAT GROEI.
IN ELKE OPSIG SAL JULLE RYK GEMAAK WORD OM OOK BY ELKE GELEENTHEID VRYGEWIG TE KAN WEES.
DEUR ONS TOEDOEN BRING JULLE VRYGEWIGHEID MEE DAT GOD GEDANK WORD.
I PRAY THAT MORE PEOPLE (INCLUDING MYSELF) WILL LEARN TO LIVE SIMPLY SO THAT OTHERS MAY SIMPLY LIVE.

SPR 11:24,25 [NLV]
"DAAR IS MENSE WAT VRYLIK UITDEEL EN TOG STEEDS MEER HET, DAAR IS ANDER WAT SUINIG IS EN TOG ARM WORD. WIE 'N ANDER VOORSPOED GUN, SAL SELF OORVLOED HÊ. WIE DIE DORS VAN ANDER LES, SAL SELF GENOEG KRY AS HY DORS IS“
PARTY MENSE HET NIE DIE ROEPING VIR DIE WÊRELD NIE… HULLE HET DIE ROEPING OM DIE WÊRELD VIR ‘N PAAR MENSE TE VERANDER.
AS ’N INVLOEDRYKE LEWE ‘N LEWENSWYSE IS – DAN SIEN JY GELEENTHEDE RAAK
2 KOR 9:6-15 [NLV]
DIE BEDIENING VAN HIERDIE HULP VOORSIEN NIE NET IN DIE BEHOEFTES VAN DIE CHRISTENE IN JERUSALEM NIE, MAAR WORD ’N STROOM VAN DANKSEGGING TEENOOR GOD.
DEUR HIERDIE DIENSBETONING SAL HULLE AAN GOD DIE EER GEE.
HULLE SAL HOM PRYS OOR JULLE GEHOORSAAMHEID AAN DIE EVANGELIE VAN CHRISTUS WAT JULLE BELY, EN OOK OOR JULLE OPREGTE MEDEDEELSAAMHEID TEENOOR HULLE EN TEENOOR AL DIE ANDER.
HULLE SAL OOK VIR JULLE BID EN NA JULLE VERLANG OMDAT DIE ONVERDIENDE GOEDHEID VAN GOD OOR JULLE SÓ GROOT WAS.
DANK AAN GOD VIR SY ONBESKRYFLIKE GAWE!
1 TIM 6:17–19 [NLV]
SÊ HULLE MOET HULLE GELD GEBRUIK OM GOED TE DOEN. HULLE MOET RYK WEES IN GOEIE DADE EN MOET RUIM GEE AAN DIÉ IN NOOD; HULLE MOET ALTYD GEREED WEES OM WAT GOD AAN HULLE GEGEE HET, MET ANDER TE DEEL.
DEUR DIT TE DOEN, SAL HULLE VIR HULLE ’N SKAT OPBOU – ’N GOEIE FONDAMENT VIR DIE TOEKOMS SODAT HULLE DIE EGTE LEWE KAN ONTVANG.
BETEKENISVOLLE LEWE
- HULLE SAL OOK VIR JULLE BID EN NA JULLE VERLANG OMDAT DIE ONVERDIENDE GOEDHEID VAN GOD OOR JULLE SÓ GROOT WAS.
IN ONS LEWE HET ONS DIE WONDERLIKE GELEENTHEDE OM DIE LEWENS VAN ANDER TE RAAK, NOOI IEMAND SAAM OM DIT TE BELEEF