Dei Gratia
LEEF INVLOEDRYK - Ons Leef [3]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM

Die Ervaring van ons Leef

ONS LEWE DIE LEWE SAAM MET BAIE, MAAR ERVAAR DIE LEWE SAAM MET MIN
ANDY STANLEY
JOH 15:9–17 [NLV]
“SOOS DIE VADER MY LIEFHET, HET EK JULLE OOK LIEF. JULLE MOET AAN MY LIEFDE VERBONDE BLY.
AS JULLE MY OPDRAGTE GEHOORSAAM, SAL JULLE AAN MY LIEFDE VERBONDE BLY, NET SOOS EK OOK DIE OPDRAGTE VAN MY VADER GEHOORSAAM HET EN AAN SY LIEFDE VERBONDE GEBLY HET.
DIT HET EK VIR JULLE GESÊ SODAT JULLE MY BLYDSKAP MAG ERVAAR EN JULLE BLYDSKAP VOLKOME KAN WEES.
DIT IS MY OPDRAG: JULLE MOET MEKAAR LIEFHÊ SOOS EK JULLE LIEFGEHAD HET.
NIEMAND HET ’N GROTER LIEFDE AS HIERDIE NIE: DIT IS DAT IEMAND SY LEWE OPOFFER TER WILLE VAN SY VRIENDE.
JULLE IS MY VRIENDE AS JULLE DOEN WAT EK AAN JULLE OPDRA. EK NOEM JULLE NIE MEER SLAWE NIE, WANT ’N SLAAF WEET NIE ALTYD WAT SY EIENAAR DOEN NIE...
...DIT IS NIE JULLE WAT MY UITGEKIES HET NIE, MAAR EK WAT JULLE UITGEKIES HET OM JULLE IN STAAT TE STEL OM TE GAAN VRUGTE DRA, VRUGTE WAT SAL HOU. ...
EK GEE AAN JULLE DIÉ OPDRAG: OM MEKAAR LIEF TE HÊ.”
GAL 6:10 [NLV]
TERWYL ONS DIE KANS HET, MOET ONS DUS GOED DOEN AAN ALLE MENSE, MAAR VERAL AAN MEDEGELOWIGES.
''THE OPPOSITE OF LOVE IS INDIFFERENCE'' - THE LUMINEERS
BOB GOF
I’VE FOUND THAT THE PEOPLE IN MY LIFE WHO HAVE ACTUALLY BEEN THE MOST INFLUENTIAL HAVE ALSO BEEN THE ONES WHO WERE THE MOST AVAILABLE.
SPREUKE 4:9 - 12 [NLV]
TWEE IS BETER AS EEN. SAAM BEREIK HULLE MEER.AS EEN MENS VAL, KAN SY VRIEND HOM OPHELP.
MAAR AS EEN VAL WAT ALLEEN IS, IS DAAR NIEMAND OM HOM OP TE HELP NIE.
AS TWEE LANGS MEKAAR SLAAP, WORD HULLE WARM.
MAAR HOE KAN EEN WAT ALLEEN IS, WARM WORD?
EN AS IEMAND DIE EEN AANVAL,
SAL DIE TWEE WEERSTAND BIED.
’N DRIEDUBBELE TOU BREEK NIE MAKLIK NIE.
DIE SLOTSOM VAN DIE WISKUNDE IS DAT ONS MEKAAR INTENS NODIG HET
MARK 2:3–5 [NLV]
DAAR DAAG TOE VIER MANS BY HOM OP WAT ’N VERLAMDE PERSOON OP ’N MAT DRA. AS GEVOLG VAN DIE BAIE MENSE KON HULLE HOM NIE TOT BY JESUS BRING NIE.
DAAROM HET HULLE ’N GAT DEUR DIE DAK BOKANT JESUS SE KOP GEMAAK. TOE LAAT HULLE DIE MAT WAAROP DIE SIEKE GELÊ HET, DEUR DIE DAK SAK.
TOE JESUS HULLE GELOOF SIEN, SÊ HY VIR DIE VERLAMDE MAN: “MY SEUN, JOU SONDES WORD VERGEWE.”
VRIENDE BREEK DAKPLATE AF VIR VRIENDE

GALASIËRS 6:2 [NLV]
HELP ANDER GELOWIGES WAT SWAARKRY, EN GEE SÓ UITVOERING AAN CHRISTUS SE LIEFDESWET.
1 JOHANNES 3:17-18 [NLV]
IEMAND WAT RYK IS AAN AARDSE LEWENSMIDDELE EN SY BROERS EN SUSTERS SIEN GEBREK LY, MAAR WEIER OM ’N HELPENDE HAND UIT TE STEEK – HOE IS DIT MOONTLIK DAT DIE LIEFDE VAN GOD IN DAARDIE PERSOON WOON?
KINDERS, LAAT ONS NIE LIEFHÊ MET WOORDE OF GEPRATERY NIE, MAAR EERDER DEUR ONS OPTREDE, EN MET OPREGTE BEDOELINGS
LIEFDE DOEN
WAT SOU DIT BETEKEN, AS ONS, SOOS DIE DISSIPELS, GOD BEGIN VERTROU DAT HY ALLES WAT ONS IS, KAN GEBRUIK OM SIN TE MAAK UIT HIERDIE LEWE?
ROM 12:15–16 [NLV]
AS ANDER BLYDSKAP ERVAAR, JUIG SAAM MET HULLE. AS HULLE HARTSEER IS, DEEL DIT MET HULLE. KONSENTREER OP DIT WAT ONDERLINGE EENSGESINDHEID BEVORDER. MOENIE BELANGRIK PROBEER WEES NIE, MAAR VIND JULLE GELUK BY DIE NEDERIGES. MOENIE DINK DAT NET JULLE ALTYD REG IS NIE.
PRED 18:24 [NLV]
VRIENDE KAN MEKAAR VERWOES. DAAR KAN OOK ’N VRIEND WEES VIR WIE JY LIEWER IS AS VIR JOU EIE BROER.
ROM 12:10–11[NLV]
AS BROERS EN SUSTERS IN GOD SE HUISGESIN MOET JULLE MEKAAR IN LIEFDE KOESTER EN VOOR IN DIE RY STAAN OM MEKAAR MET RESPEK TE HANTEER.
MOENIE SLEEPVOET WEES IN JULLE TOEWYDING NIE; WEES ENTOESIASTIES; WEES WERKLIK DIENSBAAR VIR DIE HERE.