Dei Gratia
LEEF INVLOEDRYK - Ons Aanbid [2]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM

Die Verwondering van ONS AANBID

PSALM 100:1–5
ALMAL OP AARDE, JUIG TOT EER VAN DIE HERE!
DIEN DIE HERE MET BLYDSKAP. KOM VOOR HOM EN SING MET VREUGDE.
ERKEN DAT DIE HERE GOD IS!
HY HET ONS GEMAAK, EN ONS IS SYNE, SY VOLK, DIE SKAPE VAN SY WEIVELD.
GAAN SY POORTE IN MET DANKLIEDERE, SY HOFSAAL MET LOFGESANGE.
DANK HOM EN PRYS SY NAAM.
WANT DIE HERE IS GOED.
SY TROUE LIEFDE HOU AAN VIR ALTYD, SY TROU IS VAN GESLAG TOT GESLAG.
DIE VERWONDERING VAN
- OM SAAM TE AANBID
WHEN THE MUSIC FADES ALL IS STRIPPED AWAY AND I SIMPLY COME
LONGIN' JUST TO BRING SOMETHING THAT'S OF WORTH THAT WILL BLESS YOUR HEART
I'LL BRING YOU MORE THAN A SONG FOR A SONG IN ITSELF?IS NOT WHAT YOU HAVE REQUIRED
YOU SEARCH MUCH DEEPER WITHIN THROUGH THE WAYS THINGS APPEAR YOU'RE LOOKING INTO MY HEART
I'M COMIN' BACK TO THE HEART OF WORSHIP AND IT'S ALL ABOUT YOU IT'S ALL ABOUT YOU,
JESUS
DIT GAAN NIE NET OOR OM NET TE GLO NIE, MAAR OOK OM TE AANBID.
WAT IS AANBIDDING?
- ONS IS AANBIDDERS
JOH 4:23-24
DAAR KOM EGTER ’N TYD, EN DIT HET REEDS AANGEBREEK, WANNEER DIE EGTE AANBIDDERS DIE VADER IN GEES EN WAARHEID SAL AANBID, WANT DIE VADER VERKIES DAT DIE MENSE HOM SÓ AANBID.
GOD IS GEES, EN DIÉ WAT HOM AANBID, MOET HOM IN ’N HEGTE VERHOUDING MET DIE GEES EN IN WAARHEID AANBID.”
WAT IS AANBIDDING?
- AANBIDDING IS DEEL VAN ’N CHRISTEN SE DAAGLIKSE LEWE
“DIE SKRIF SÊ: ‘JY MOET DIE HERE JOU GOD AANBID EN HOM ALLEEN DIEN.’”
DIE PLEK
- "DIT WAT AAN DIE HERE BEHOORT“
- OOREENKOMS VAN SAMESYN
- ONS AANBID BLOOT NET BETER SAAM
MATT 18:19-20 [NLV]
“BOONOP VERSEKER EK JULLE: AS TWEE VAN JULLE HIER OP AARDE SOU SAAMSTEM OOR ENIGIETS WAT JULLE VAN GOD BEHOORT TE VRA, SAL MY HEMELSE VADER DIT VIR JULLE DOEN.
WAAR TWEE OF DRIE BYMEKAARKOM OMDAT HULLE MY MENSE IS, IS EK IMMERS OOK SAAM MET HULLE DAAR.”
ONTMOET GOD SAAM
- IN MY SAAMWEES – HELP EK ANDER DEEL IN DIE WONDER VAN AANBIDDING
‘’GOD ISN’T WORRIED WHETHER THE CUP IS HALF EMPTY OR HALF FULL; HE WONDERS WHICH THIRSTY PERSON WE WILL GIVE IT TO.’’ – BOB GOFF.
ROM 15:5-6 [NLV]
MAG GOD, WAT DIE BRON IS VAN STANDVASTIGHEID EN BEMOEDIGING, JULLE HELP OM IN VOLKOME HARMONIE MET MEKAAR TE LEWE – ELKEEN MET DIE GESINDHEID VAN CHRISTUS TEENOOR JULLE MEDEGELOWIGES.
DAN SAL JULLE ALMAL IN ’N WONDERLIKE EENHEID VAN GEES EN UIT EEN MOND DIE LOF TOEBRING AAN GOD, DIE VADER VAN JESUS CHRISTUS ONS HERE.
PS 95:2 [NLV]
LAAT ONS MET LOFSANGE VOOR HOM KOM, HOM MET LOFLIEDERE BESING, WANT DIE HERE IS ’N GROTE GOD, DIE GROTE KONING BO ALLE GODE.
MARK 11:17 [NLV]
HY ONDERRIG HULLE TOE: “STAAN DAAR NIE IN DIE SKRIF GESKRYF ‘MY TEMPEL SAL ’N HUIS VAN GEBED WEES VIR AL DIE NASIES’ NIE?
HAND 1:14 [NLV]
HULLE HET ALMAL SAAM AANHOU BID
HEB 4:16 [NLV]
KOM ONS GAAN DAN MET VOLLE VRYMOEDIGHEID NA DIE TROON VAN ONS GENADIGE GOD. HY SAL AAN ONS SY DEERNIS EN ONVERDIENDE GOEDHEID BEWYS SODAT ONS OP DIE REGTE TYD GEHELP SAL WORD.
2 KOR 9:6-8 [NLV]
Dus staan die saak só: Wie suinig saai, sal karig oes; wie ruimhartig saai, sal volop oes.
Elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het, nie uit spyt of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.
En God is in staat om aan julle elke gawe in oorvloed te gee sodat julle in elke opsig altyd van alles genoeg kan hê én ook nog oorvloedig kan wees in elke goeie werk.
MATT 6:21 [NLV]
ONTHOU, WAAR JOU SKAT IS, DAAR SAL JOU HART OOK WEES.
HEB 10:25 [NLV]
EN LAAT ONS TOG NIE – SOOS PARTY GEMEENTELEDE DIE GEWOONTE HET – VERSUIM OM DIE GEMEENTEBYEENKOMSTE BY TE WOON NIE.
KOM ONS MOEDIG MEKAAR AAN, NOG MEER OMDAT ONS SIEN DAT DIE DAG VAN CHRISTUS SE KOMS AL HOE NADER KOM
EFES 5:18-20 [NLV]
LAAT DIE HEILIGE GEES JULLE LEWE VOL MAAK TERWYL JULLE SAAM PSALMS EN LOFGESANGE EN GEESTELIKE LIEDERE SING.
SING EN JUBEL MET JULLE HELE HART TOT EER VAN DIE HERE.
SÊ ALTYD IN DIE NAAM VAN ONS HERE JESUS CHRISTUS VIR GOD DIE VADER DANKIE VIR ALLE DINGE.
MY ROU EERLIKE AANBIDDING HET INVLOEDRYKE IMPAK OP DIE PERSOON WAT NOG NIE VERHOUDING EN WOORDE VAN AANBIDDING HET NIE