Dei Gratia
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
Psalm 69: 2-3
Red my, o God, want die water het tot by my keel gekom. Ek het weggesak in diep modder waarin ek nie kan staan nie. Ek het in diep waters beland waarin die stroom my meegesleur het.
Psalm 69: 15-16
Red my uit die modder, dat ek nie wegsak nie, laat my wegkom van my vyande af, weg uit die diep waters. Moenie dat die stroom my meesleur en die diep water my insluk nie, en moenie dat hierdie put toegaan bokant my nie.
Bonnie Keen:
Depressie blokkeer alles in jou lewe behalwe duisternis.
“Depressie” = Latynse woord deprimere: “om af te druk”.
Henk Gous
Dis ‘n mediese toestand wat jou liggaam, denke, gevoelens en gemoed beïnvloed. Dis ‘n siekte wat jou van binne tref en jou emosies so verander dat alles pikdonker word.
Job 23: 8 en 9
Maar gaan ek na die ooste toe, Hy is nie daar nie, na die weste, ek kry Hom nie. Sou Hy in die noorde aan die werk wees, ek vind Hom nie daar nie, sou Hy na die suide toe draai, ek sien Hom nie.
Job 42: 16-17
Job het nog honderd en veertig jaar gelewe. Hy het sy kinders en kindskinders tot in die vierde geslag gesien. Job het toe gesterf. Hy was oud en het 'n vol lewe gehad.
CS Lewis (na sy vrou se dood)
Meanwhile, where is God? Go to Him when your need is desperate, when all other help is in vain, and what do you find? A door slammed in your face, and a sound of bolting and double bolting on the inside. After that, silence.
Moses: Waar is God?
Eksodus 14: 12 -14
Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk as om hier in die woestyn om te kom.”
Maar Moses het die volk geantwoord: “Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg.”
Josef: waar is God?
Gen 39: 21 en 23 Terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom, en Hy het Josef sy troue liefde laat ondervind,
Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom.

Die dissipels in die storm: waar is God?
Matteus 8: 23-26 Toe Jesus in die skuit klim, het sy dissipels Hom gevolg. Skielik het daar 'n hewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skuit geslaan het. Maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe en maak Hom wakker en sê: “Here, red ons! Ons vergaan!” Hy sê vir hulle: “Waarom is julle bang, kleingelowiges?”
Ten slotte
Eie ervaring met Dirkie
Doen alles menslik moontlik – vertrou God om jou te lei
Hy is en bly die Geneesheer