Dei Gratia
GOD IS...Groter as...
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:29 AM
God > AS JOU
verwarring, seer en teleurstellings
DIE LEWE GEBEUR
- AS JY GLO DIE LEWE EN GOD IS ONREGVERDIG GAAN JY JOU NÊRENS MET OORGAWE KAN COMMIT
- DIE LEWE KAN SOMS SO VOL TELEURSTELLINGS EN MISLUKKINGS WEES…
- GOD IS GROTER AS AL DIE TELEURSTELLINGS EN SEERKRY VAN DIE LEWE…
AGTERGROND
ELKE MENS BELEEF ‘n MOMENTE VAN TELEURSTELLING
HOE PRAAT JY MET GOD OOR WAT JY AAN DIE EEN KANT LIEFHET EN AAN DIE ANDER KANT VREESLIK KWAAD VOOR IS
PSALM 77
2 EK ROEP NA GOD OM HULP, EK ROEP NA GOD, WANT HY SAL MY HOOR.
3 IN MY NOOD SOEK EK HULP BY DIE HERE; OOK IN DIE NAG BLY MY HANDE IN GEBED UITGESTREK SONDER OM MOEG TE WORD; MAAR EK VIND GEEN TROOS NIE.
4 EK DINK AAN GOD EN EK SUG, EK DINK NA EN EK IS VERSLAE.
7 AS EK SO IN DIE NAG LÊ EN TERUGDINK EN PEINS, VRA EK MY AF:
8 “SAL DIE HERE VIR ALTYD VERSTOOT EN NOOIT WEER GENADE BETOON NIE?
9 HET DAAR VIR ALTYD ’N EINDE GEKOM AAN SY TROU? GELD SY BELOFTES DAN GLAD NIE MEER NIE?
10 HET GOD VERGEET OM MEDELYE TE HÊ? HET HY IN SY TOORN SY ONTFERMING ONTTREK?”
11 EN EK SÊ: “MY GROOTSTE SMART IS DAT DIE ALLERHOOGSTE NIE HANDEL SOOS VOORHEEN NIE.”
WAT IS DIE MISTERIE WAT JY NIE KAN UITWERK NIE?
FOKUS OP WIE GOD IS…
- AS JY BID VOORDAT JY OP GOD FOKUS IS DIE HELE GEBED SE FOKUS OP MY...
PSALM 77:12–13 [NLV]
HERE, EK ONTHOU WAT U GEDOEN HET, U WONDERLIKE DADE VAN DESTYDS.
U DADE BLY IN MY GEDAGTES. AL U WERKE WIL EK BEPEINS.
PSALM 77:14-21 [NLV]
O GOD, U WEË IS HEILIG.IS DAAR ENIGE GOD SO MAGTIG SOOS U? U IS DIE GOD WAT WONDERS DOEN! U HET U MAG AAN DIE NASIES GETOON.
DEUR U MAG HET U U VOLK GERED, DIE NAGESLAG VAN JAKOB EN JOSEF. SELA
TOE DIE WATERS U SIEN, O GOD, TOE HULLE U SIEN, HET HULLE GEBEWE, SELFS DIE DIEPSEE HET GESIDDER.
DIE WOLKE HET REËN NEERGESTORT, DIE DONDERSLAE HET GERAMMEL, U WEERLIGPYLE HET ORAL GEBLITS. U DONDER HET GEBULDER IN DIE STORM; WEERLIGSTRALE HET DIE WÊRELD VERLIG! DIE AARDE HET GEBEWE EN GESKUD.
U PAD LOOP DEUR DIE SEE, U WEG WAS DEUR MAGTIGE WATERS, MAAR U SPOOR KON NIEMAND SIEN NIE.SOOS ’N KUDDE HET U U VOLK GELEI; MOSES EN AÄRON WAS HULLE HERDERS.
WAT KAN ONS LEER?
- GOD IS BESIG OM TE WERK STROOMOP
- GOD BESTAAN OF ONS DIT WIL GLO OF NIE
- ONS LOOP DIE PAD VAN GELOOF, VERTROUE EN GEHOORSAAMHEID
- DAAR IS SEKERE DINGE WAT JY NET KAN LEER DEUR SELF DEUR LEWE SE GEBEURE TE WERK
- 14 O GOD, U WEË IS HEILIG. IS DAAR ENIGE GOD SO MAGTIG SOOS U?
- 15 U IS DIE GOD WAT WONDERS DOEN!
BRIEF
https://dei-gratia.org.za/eBooks/brief.pdf