Dei Gratia
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
ONS GELOOF IS NIE GEBASSEER OP WAT GOD DOEN NIE, ONS GELOOF IS GEBASSEER OP WIE GOD IS
PSALM 27:13-14 [NLV]
TOG IS EK DAARVAN OORTUIG: DIE HERE SE GOEDHEID SAL EK SIEN HIER IN DIE LAND VAN DIE LEWENDES.
VERTROU OP DIE HERE! WEES STERK EN SKEP MOED! JA, VERTROU OP DIE HERE!
ROM 8:35–39 [NLV]
KAN ENIGIETS ONS OOIT VAN CHRISTUS SE LIEFDE SKEI? SAL DINGE SOOS LYDING OF BENOUDHEID OF VERVOLGING, HONGER OF KOUE, OF GEVAAR OF DOODSDREIGING DIT REGKRY?
SELFS DIE SKRIF VERKLAAR TOG: “OM U ONTWIL BEDREIG DIE DOOD ONS DIE HELE DAG EN WORD ONS AS SLAGSKAPE BESKOU.”
TOG IS ONS TEN SPYTE VAN AL HIERDIE DINGE BESIG OM ’N SUPEROORWINNING TE BEHAAL – OORWINNAARS DEUR CHRISTUS WAT SY LIEFDE SO DUIDELIK AAN ONS BEWYS HET
EEN DING WEET EK VAS EN SEKER: NIKS KAN ONS OOIT VAN CHRISTUS SE LIEFDE SKEI NIE. NIE DOOD OF LEWE OF ENGELE OF DUIWELSE MAGTE NIE; NIE ONS VREES VIR VANDAG OF ONS KOMMER OOR MÔRE NIE; OOK NIE BO-AARDSE MAGTE NIE.
JA, HOEGENAAMD NIKS DAARBO OF ONDER IN DIE DIEPTES OF ELDERS IN DIE SKEPPING SAL ONS OOIT KAN SKEI VAN DIE LIEFDE WAT GOD IN CHRISTUS JESUS ONS HERE VIR ONS HET NIE.
ONS HOOP IS DUS IN GOD SE LIEFDE EN DIE ONAFSKYDBARE IN ONS VERHOUDING
NUM 23:19 [NLV]
GOD IS NIE ’N MENS DAT HY SAL LIEG NIE. HY IS NIE ’N MENS WAT ‘EKSKUUS’ SAL SÊ NIE.
HET HY AL OOIT IETS GESÊ WAT HY NIE GEDOEN HET NIE?
HET HY IETS BELOWE WAT HY NIE NAGEKOM HET NIE?
2 KOR 4:16–5:8 [NLV]
OM HIERDIE REDE GEE ONS NIE MOED OP NIE. AL IS ONS UITERLIKE MENS BESIG OM TE VERGAAN, INNERLIK WORD ONS VAN DAG TOT DAG VERNUWE.
ONS SWAARKRY OP DIE OOMBLIK IS GERING EN TYDELIK, MAAR DIT BEWERK VIR ONS ’N HEERLIKHEID WAT ALLES VERREWEG OORTREF EN VIR ALTYD VAS SAL STAAN.
ONS OOG IS NIE OP DIE SIGBARE DINGE GERIG NIE, MAAR OP DIE ONSIGBARE, WANT DIE SIGBARE DINGE IS TYDELIK, MAAR DIE ONSIGBARE VIR ALTYD
ONS WEET DAT WANNEER ONS AARDSE VERBLYF, WAT NET ’N TENTWONING IS, AFGEBREEK WORD, ONS ’N PERMANENTE BLYPLEK BY GOD HET, ’N HUIS WAT NIE MET HANDE GEBOU IS NIE, MAAR WAT VIR ALTYD IN DIE HEMEL BESTAAN.
IN HIERDIE TENTWONING SWOEG EN KREUN ONS, WANT ONS VERLANG DAARNA OM ONS HEMELSE WONING TE BETREK.
TERWYL ONS NOG IN DIE AARDSE TENTWONING BLY, KRY ONS SWAAR EN KREUN ONS OMDAT ONS NIE GESTROOP WIL WORD VAN ONS AARDSE WONING NIE, MAAR MET DIE HEMELSE WONING BEKLEE WIL WORD.
SO SAL WAT STERFLIK IS, VERTEER WORD DEUR DIE EINTLIKE LEWE. HY WAT ONS HIERVOOR GEREEDGEMAAK HET, IS GOD.
HY HET AAN ONS DIE DEPOSITO VAN DIE GEES GEGEE
ONS IS DUS ALTYD VOL MOED OMDAT ONS WEET DAT ALHOEWEL ONS NOG IN HIERDIE LIGGAAM WOON, ONS EINTLIKE WONING BY DIE HERE IS; WANT ONS LEEF DEUR TE GLO EN NIE DEUR TE SIEN NIE.
GOD IS EN BLY DIE ALFA EN OMEGA VAN ONS LEWE HIER OP AARDE
BEHOU PERSPEKTIEF
ONS LEEF VAN ONDER NA BO
ONS MOET LEEF VAN BO NA ONDER
DAN LEEF ONS VAN BINNE NA BUITE
HEB 19:23-24 [NLV]
KOM ONS HOU OOK STYF VAS AAN DIE HOOP WAT ONS BELY, WANT ONS KAN OP GOD STAATMAAK; HY SAL DOEN WAT HY BELOOF HET.
LAAT ONS VOORTDUREND AANDAG GEE AAN MEKAAR – OOR HOE ONS MEKAAR KAN AANSPOOR TOT ’N MEER KRAGDADIGE BEOEFENING VAN LIEFDE EN GOEIE DADE.