Dei Gratia
GOD IS...Steeds Die Alfa En Omega
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
GOD IS…
WAT KOM BY JOU OP WANNEER JY DINK:
GOD IS _____?
WAARHEID VAN MY BEPAAL HOE EK GOD SIEN
PSALM 46
GOD IS ONS TOEVLUG EN ONS KRAG; IN NOOD IS HY GEREED OM TE HELP.
ONS SAL NIE BANG WEES NIE, AL BEWE DIE AARDE, AL VERSKUIF DIE BERGE DIEP IN DIE SEE; AL BRUIS EN SKUIM DIE WATERS, AL SKUD DIE BERGE AS DIE WATERS STYG! SELA
DIE STROME VAN DIE RIVIER BRING VREUGDE IN DIE GODSTAD, IN DIE HEILIGE WONING VAN DIE ALLERHOOGSTE.
GOD SELF WOON DAAR; DIT SAL NIE BEWEEG NIE.
AS DIE DAG BREEK, SAL GOD KOM HELP. DIE NASIES RUMOER EN KONINKRYKE WANKEL. GOD PRAAT, EN DIE AARDE VERSMELT.
DIE HERE DIE ALMAGTIGE IS BY ONS; ONS SKUILPLEK IS DIE GOD VAN JAKOB. SELA
AANSKOU DIE WERKE VAN DIE HERE, WAT VERWOESTING BRING OP DIE AARDE EN OORLOË BEËINDIG OOR DIE HELE AARDE.
HY VERBREEK DIE BOOG EN VERNIETIG DIE SPIES. DIE SKILDE VERBRAND HY MET VUUR.
“WEES STIL EN WEET EK IS GOD!
EK SAL VEREER WORD DEUR DIE NASIES, VERHEWE WEES OOR DIE HELE AARDE.”
DIE HERE DIE ALMAGTIGE IS BY ONS.
ONS SKUILPLEK IS DIE GOD VAN JAKOB. SELA
OM VOL SELFVERTROUE TE WEES IN DIE ALMAG VAN DIE HERE
TOEVLUG AS DIE LEWE GEBEUR
‘N LEWE IN DIE BEWUSTHEID VAN DIE TEENWOORDIGHEID VAN DIE HERE – VERDRYF VREES
1 PET 5:8–9 [NLV]
WEES VERSIGTIG! PAS OP VIR DIE DUIWEL SE AANVALLE. HY IS JULLE GROOT VYAND. HY LOOP ROND SOOS ’N BRULLENDE LEEU, OP SOEK NA IEMAND OM TE VERSLIND.
HÓM MOET JULLE TEENSTAAN DEUR STANDVASTIG IN JULLE GELOOF TE BLY. JULLE WEET MOS: DWARSDEUR DIE WÊRELD VERDUUR LEDE VAN GOD SE GESIN DIESELFDE SOORT LYDING.
AS DIE LEWE GEBEUR
DIE HERE IS DAAR BINNE IN
WEES STIL
“WEES STIL EN WEET EK IS GOD!
EN WEET
GOD IS GROOT EN ALMAGTIG
2 KOR 12:9–10 [NLV]
hY HET EGTER VIR MY GESÊ: “MY GENADE IS GENOEG VIR JOU, WANT MY KRAG KOM JUIS IN SWAKHEID TOT VOLLE VERWESENLIKING.” DAAROM SAL EK BAIE LIEWER OOR MY SWAKHEDE SPOG SODAT DIE KRAG VAN CHRISTUS VOORTDUREND DEUR MY KAN WERK.
EK IS DUS TEVREDE MET MY SWAKHEDE, BELEDIGINGS, ONTBERINGS, VERVOLGINGS EN BENOUDHEDE TER WILLE VAN CHRISTUS, WANT WANNEER EK SWAK IS, JUIS DÁN IS EK STERK.
SEISOEN WISSEL IN ONS LEWENS
DAAR IS ‘N VEILIGE TOEVLUG IN ONMOONTLIKE DAE
GEBED IN DONKER SEISOEN
DIT GAAN DAAROOR OM HOM IN SEKERHEID EN ONSEKERHEID TE VERTROU
GOD IS …
OM GOD TE SIEN EN AAN TE SPREEK VIR WIE HY IS GEE AAN ONS MENSWEES DIE SEKERHEID VAN VEILIGE BESTAAN
MARK 2:12 [NNT]
HULLE (HET) DIE MOOISTE DINGE OOR GOD BEGIN SÊ, OOR HOE GROOT EN MAGTIG HY IS”
GOD IS...
GOD IS ONS TOEVLUG
EN ONS KRAG;
IN NOOD IS HY GEREED OM TE HELP.
GOD IS…
STEEDS DIE ALFA EN OMEGA IN ELKE SEISOEN VAN ONS LEWENS