Dei Gratia
O, GENADE - Het Vryspraak 'n Vervaldatum?
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
HEB 6:4–8 [NLV]
INTUSSEN MOET JULLE BESEF DAT DIT ONMOONTLIK IS OM HULLE WAT EEN MAAL DEUR GOD VERLIG IS, MAAR DAARNA HULLE RUG OP GOD GEDRAAI HET, WEER TOT WARE INKEER TE BRING –
HULLE WAT DIE WONDERLIKHEID VAN GOD SE GESKENK ERVAAR HET, WAT DIE HEILIGE GEES ONTVANG HET, WAT DIE LIEFLIKHEID VAN GOD SE WOORD EN DIE KRAGTE VAN GOD SE TOEKOMSTIGE WÊRELD BELEEF HET.
AS HULLE DAN TOG HULLE RUG OP GOD DRAAI, KAN HULLE NIE WEER TOT INKEER GEBRING WORD NIE, WANT WAT HULLESELF BETREF, KRUISIG HULLE DIE SEUN VAN GOD OPNUUT DEURDAT HULLE HOM VERWERP, EN HULLE MAAK HOM OPENLIK TOT ’N BESPOTTING.
AS DIE GROND DIE REËN INDRINK WAT GEREELD DAAROP VAL EN ’N GOEIE OES VIR DIE LANDBOUERS VOORTBRING, RUS GOD SE SEËN DAAROP. MAAR AS DIT NET DORINGS EN DISSELS OPLEWER, IS DIT NUTTELOOS. GOD SAL WELDRA SY VLOEK DAAROOR UITSPREEK EN UITEINDELIK IS DIT BESTEM VIR DIE VUUR.
HEB 6:9 [NLV]
MAAR, GELIEFDES, AL PRAAT ONS SO ERNSTIG HIEROOR, IS ONS TOG WAT JULLE BETREF DAARVAN OORTUIG DAT DIT NIE OP JULLE VAN TOEPASSING IS NIE. ONS IS POSITIEF OOR JULLE EN GLO DAT JULLE GERED SAL WORD. GOD IS NIE ONREGVERDIG NIE.
HEB 10:14–18
DEUR SY EEN OFFER HET HY AL SY MENSE VIR ALTYD VOLMAAK GEHEILIG.
DIE HEILIGE GEES BEVESTIG DIT VIR ONS WANNEER HY IN DIE EERSTE PLEK VERKLAAR:
“DÍT IS NOU DIE VERBOND WAT EK HIERNA MET DIE VOLK ISRAEL GAAN SLUIT, VERKLAAR DIE HERE:
EK SAL MY OPDRAGTE INSKRYF IN HULLE VERSTAND SODAT HULLE DIT KAN VERSTAAN.
EN EK SAL DIT IN HULLE HARTE GRAVEER SODAT HULLE DIT SAL GEHOORSAAM.”
DAN VOEG HY DAARBY: “EK SAL AAN HULLE SONDES EN HULLE OORTREDINGS NOOIT WEER DINK NIE.”
INDERDAAD, WAAR SONDEVERGIFNIS ’N WERKLIKHEID IS, IS GEEN VERDERE OFFER VIR DIE SONDE NODIG NIE.
EPHESIANS 1:4-5 (TLB)
“LONG AGO, EVEN BEFORE HE MADE THE WORLD, GOD CHOSE US TO BE HIS VERY OWN THROUGH WHAT CHRIST WOULD DO FOR US . . . HIS UNCHANGING PLAN HAS ALWAYS BEEN TO ADOPT US INTO HIS OWN FAMILY BY SENDING JESUS CHRIST TO DIE FOR US.”
JOH 10:27–30 [NLV]
MY SKAPE LUISTER NA MY STEM; EN EK KEN HULLE EN HULLE VOLG MY.
EK SAL OOK DIE EWIGE LEWE AAN HULLE GEE, EN HULLE SAL SO NIMMER AS TE NOOIT VERLORE GAAN.
NIEMAND SAL HULLE UIT MY HAND STEEL NIE.
MY VADER, WAT HULLE AAN MY GEGEE HET, IS MAGTIGER AS ALMAL, EN NIEMAND KAN HULLE UIT DIE HAND VAN DIE VADER STEEL NIE. EK EN DIE VADER IS EEN.”
ROM 8:38–39 [NLV]
EEN DING WEET EK VAS EN SEKER: NIKS KAN ONS OOIT VAN CHRISTUS SE LIEFDE SKEI NIE. NIE DOOD OF LEWE OF ENGELE OF DUIWELSE MAGTE NIE; NIE ONS VREES VIR VANDAG OF ONS KOMMER OOR MÔRE NIE; OOK NIE BO-AARDSE MAGTE NIE.
JA, HOEGENAAMD NIKS DAARBO OF ONDER IN DIE DIEPTES OF ELDERS IN DIE SKEPPING SAL ONS OOIT KAN SKEI VAN DIE LIEFDE WAT GOD IN CHRISTUS JESUS ONS HERE VIR ONS HET NIE
HEB 12:1–2 [NLV]
MET SO ’N MAGTIGE SKARE TOESKOUERS RONDOM ONS OM ONS IN DIE WEDLOOP VAN DIE GELOOF DOP TE HOU – KOM ONS STROOP ALLES AF WAT ONS SPOED KAN VERTRAAG, VERAL DIE SONDE WAT SO MAKLIK ’N HOUVAS OP ’N MENS KRY.
KOM ONS HARDLOOP MET VOLHARDING OP DIE BAAN WAT VOOR ONS UITGESTREK LÊ, ONS OË VASGENAEL OP JESUS, DIE EEN OP WIE ONS GELOOF VANAF DIE WEGSPRING TOT BY DIE EINDSTREEP STEUN.
1 JOH 4:17–18 [NLV]
HIERTOE IS GOD SE LIEFDE TEN VOLLE IN ONS VERWESENLIK, DAT ONS VRYMOEDIGHEID KAN HÊ OP DIE OORDEELSDAG.
WANT DAN SAL ONS OOK IN HIERDIE WÊRELD WEES SOOS HÝ IS.
WARE LIEFDE HET NIE PLEK VIR VREES NIE; VOLWASSE LIEFDE DRYF DIE VREES UIT OMDAT VREES NOG MET STRAF BEHEP IS, EN WIE AANHOU VREES, HET NOG NIE DIÉ VOLWASSE LIEFDE BEMEESTER NIE.