Dei Gratia
O, GENADE - Wat is so Amazing van Genade?
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
OM AMAZING GENADE TE VERSTAAN MOET JY WEET WAT DIE DILEMMA WAS…
GEN 2:9 [NLV]
DIE BOOM VAN DIE LEWE HET HY IN DIE MIDDEL VAN DIE TUIN GEPLANT EN OOK DIE BOOM VAN ALLE KENNIS.
GEN 2:16–17 [NLV]
“JY IS VRY OM VAN ENIGE BOOM IN DIE TUIN TE EET, BEHALWE VAN DIE BOOM VAN ALLE KENNIS. AS JY DAARVAN EET, SAL JY BESLIS STERF.”
Αμαρτία – SONDE
OM DOEL TE MIS
ROM 6:23 [NLV]
WANT WAT DIE SONDE UITBETAAL, IS DIE DOOD. MAAR GOD SE GENADEGESKENK IS DIE EWIGE LEWE WAT ONS DEEL WORD DEUR CHRISTUS JESUS ONS HERE!
JOH 1:17–18 [NLV]
DIE WET IS DEUR MIDDEL VAN MOSES GEGEE, DIE ONVERDIENDE GOEDHEID EN WAARHEID HET DEUR JESUS CHRISTUS GEKOM.
NIEMAND HET GOD NOG OOIT GESIEN NIE. SY ENIGSTE SEUN WAT SELF OOK GOD EN BAIE NA AAN DIE VADER IS, HET HOM AAN ONS KOM BEKENDMAAK.
1 KOR 15:55–57 [NLV]
“O DOOD, WAAR IS JOU OORWINNING?
DOOD, WAT HET VAN JOU ANGEL GEWORD?”
WANT SONDE IS DIE ANGEL WAT DIE DOOD VEROORSAAK. EN DIT IS DIE WET WAT AAN DIE SONDE SY SLAANKRAG GEE.
AAN GOD KOM ONS DANK TOE – HY WAT AAN ONS DIE OORWINNING OOR DIE SONDE EN DIE DOOD GEE DEUR JESUS CHRISTUS ONS HERE!
?
DAAR IS DIE LAM VAN GOD WAT SONDE WEGNEEM
JOH 6:29 [NLV]
JESUS HET HULLE GEANTWOORD: “DÍT IS GOD SE OPDRAG AAN JULLE: GLO IN HOM WAT DIE VADER GESTUUR HET.”
JOH 16:7–9 [NLV]
EK DIE RAADGEWER NA JULLE TOE STUUR. EN WANNEER HY KOM, SAL HY DIE WÊRELD OORTUIG VAN SY SONDE; VAN GOD SE REGVERDIGE OORDEEL, EN DAT DIE OORDEEL REEDS GEKOM HET. VAN SONDE OMDAT DIE WÊRELD NIE IN MY GLO NIE;
HEB 4:16 [NLV]
KOM ONS GAAN DAN MET VOLLE VRYMOEDIGHEID NA DIE TROON VAN ONS GENADIGE GOD. HY SAL AAN ONS SY DEERNIS EN ONVERDIENDE GOEDHEID BEWYS SODAT ONS OP DIE REGTE TYD GEHELP SAL WORD.
ROM 1:16–17 [NLV]
VIR HIERDIE GOEIE NUUS IS EK ALLESBEHALWE SKAAM. DIT IS IMMERS GOD SE KRAG WAT HIER AAN DIE WERK IS. DIT BRING REDDING VIR ELKEEN WAT GLO – HEEL EERSTE VIR DIE JODE, MAAR OOK VIR DIE NIE-JODE.
HIERDIE GOEIE NUUS MAAK BEKEND DAT GOD ONS VAN ONS SONDES VRYSPREEK. EN DIT GEBEUR ENKEL EN ALLEEN OMDAT ONS GLO.
SOOS DIE SKRIF SÊ: “ELKEEN WAT VRYGESPREEK WORD OMDAT HY GLO, SAL LEWE.”
ROM 1:17 [TPT]
THIS GOSPEL UNVEILS A CONTINUAL REVELATION OF GOD’S RIGHTEOUSNESS—A PERFECT RIGHTEOUSNESS GIVEN TO US WHEN WE BELIEVE. AND IT MOVES US FROM RECEIVING LIFE THROUGH FAITH, TO THE POWER OF LIVING BY FAITH.
THIS IS WHAT THE SCRIPTURE MEANS WHEN IT SAYS: “WE ARE RIGHT WITH GOD THROUGH LIFE-GIVING FAITH!”
NOU IS ONS IN DIE POSSISIE VAN VERHOUDING WAAR GOD IN ONS WERK EN IN ALLES ALTYD BY ONS IS
DIE BEWUSTHED VAN GOD SE AMAZING GENADE LAAT MY HUMBLE STAP
KRAG VAN GOD TOT ‘N WEN LEWE
GENADE HOU MY BEWUS VAN GOD EN SY KRAG IN MY, WAT MY FOKUS OP SY WIL PLAAS
DAAR IS NIKS WAT GEBEUR WAAR GOD MY NIE IN KAN DEURDRA OF SELFS ANDER KANT UITDRA NIE
GENADE HUIS
ONS HET ‘N VEILIGE HEENKOME NODIG
IN MY KINDSKAP PRAAT HY EN TRANSFORMEER HY MY
ROM 8:35–39 [NLV]
KAN ENIGIETS ONS OOIT VAN CHRISTUS SE LIEFDE SKEI? SAL DINGE SOOS LYDING OF BENOUDHEID OF VERVOLGING, HONGER OF KOUE, OF GEVAAR OF DOODSDREIGING DIT REGKRY?
SELFS DIE SKRIF VERKLAAR TOG: “OM U ONTWIL BEDREIG DIE DOOD ONS DIE HELE DAG EN WORD ONS AS SLAGSKAPE BESKOU.”
TOG IS ONS TEN SPYTE VAN AL HIERDIE DINGE BESIG OM ’N SUPEROORWINNING TE BEHAAL – OORWINNAARS DEUR CHRISTUS WAT SY LIEFDE SO DUIDELIK AAN ONS BEWYS HET.
EEN DING WEET EK VAS EN SEKER: NIKS KAN ONS OOIT VAN CHRISTUS SE LIEFDE SKEI NIE. NIE DOOD OF LEWE OF ENGELE OF DUIWELSE MAGTE NIE; NIE ONS VREES VIR VANDAG OF ONS KOMMER OOR MÔRE NIE; OOK NIE BO-AARDSE MAGTE NIE.
JA, HOEGENAAMD NIKS DAARBO OF ONDER IN DIE DIEPTES OF ELDERS IN DIE SKEPPING SAL ONS OOIT KAN SKEI VAN DIE LIEFDE WAT GOD IN CHRISTUS JESUS ONS HERE VIR ONS HET NIE.
Genade is…
GENADE IS NIE IETS WAARHEEN JY HARDLOOP IN SWAAR TYE
GENADE IS NIE TE GRYP WANNEER JY SEERKRY
GENADE IS VERTREKPUNT VAN ONS JOURNEY
GENADE IS DIE SPOOR WAARIN ONS STAP
GENADE IS DIE ARM WAARIN JY VAL
GENADE IS DIE KRAG WAT JOU OPTEL
GENADE SÊ EK KAN NIE SONDER DIE HERE NIE
GENADE IS DIE EINDSTREEP IN CHRISTUS
DIT IS JESUS
COL 2:6–7 [MESSAGE]
MY COUNSEL FOR YOU IS SIMPLE AND STRAIGHTFORWARD: JUST GO AHEAD WITH WHAT YOU’VE BEEN GIVEN. YOU RECEIVED CHRIST JESUS, THE MASTER; NOW LIVE HIM.
YOU’RE DEEPLY ROOTED IN HIM. YOU’RE WELL CONSTRUCTED UPON HIM.
YOU KNOW YOUR WAY AROUND THE FAITH. NOW DO WHAT YOU’VE BEEN TAUGHT.
SCHOOL’S OUT; QUIT STUDYING THE SUBJECT AND START LIVING IT! AND LET YOUR LIVING SPILL OVER INTO THANKSGIVING.