Dei Gratia
LEWE van GELOOF
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
HEB 11:6 AFR53
“En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.”
GELOOF IS NIE OPSIONEEL NIE, DIS ESSENSIEËLONMOONTLIK - '"MPOTENT" (Grieks - unable to produce life)
- SONDER GELOOF IS DIT ONMOONTLIK OM DIE LEWE VAN GOD SE KONINGKRYK TE PRODUSEER
BEHAAG - "IN WIE EK 'N WELBEHAE HET"
- GOD SE VERKLARING OOR JESUS...
HOE LYK HIERDIE GELOOFSLEWE?
1. Dit glo dat God n REALITEIT is (“Glo dat Hy is”)
“VIR die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie…..” Ps 14:1a AFR53
HOE LYK HIERDIE GELOOFSLEWE?
2 . Dit glo dat jy na God MAG GAAN (“want Hy wat tot God gaan”)
“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sa ljulle rus gee.” Mat. 11:28 AFR53
HOE LYK HIERDIE GELOOFSLEWE?
3 . Dit glo dat jy God GAAN VIND, in jou soeke(“beloner is van die wat Homsoek”)
“En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.”
Jer. 29:13 AFR53
HOE LYK HIERDIE GELOOFSLEWE?
4. Dit glo dat God jou GAAN BELOON (“en ‘n BELONER IS”)
“Die wat met trane saai, sal met gejubelmaai.” Ps 126:5 AFR53
BEHAAG GOD DEUR JOU ONWANKELBARE, ONBREEKBARE, KOSBARE, KRAGTIGE GELOOF IN HOM.