Dei Gratia
Warm Winter Movie Reeks [4] - Skepping Roep Uit
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM

DAAR IS ALTYD IETS WAT JY KAN DOEN...

SIRKELS VAN INVLOED
- WONDERWERKE KAN PLAASVIND – GOD GEBRUIK MENSE VIR WONDERWERKE
PHP 2:3–4 [MESSAGE]
PUT YOURSELF ASIDE, AND HELP OTHERS GET AHEAD.
DON’T BE OBSESSED WITH GETTING YOUR OWN ADVANTAGE.
FORGET YOURSELVES LONG ENOUGH TO LEND A HELPING HAND.
MYSELF
- LIEFDE VIR DIE WÊRELD OM JOU BEGIN BY LIEFDE VIR SELF
1 KOR 3:16–17 [NLV]
BESEF JULLE NIE DAT JULLE ALMAL SAAM DIE TEMPEL VAN GOD UITMAAK EN DAT DIE GEES VAN GOD IN JULLE AS SY TEMPEL WOON NIE?
AS IEMAND DIE TEMPEL VAN GOD BESKADIG, SAL GOD HOM SKADE AANDOEN. GOD SE TEMPEL IS IMMERS HEILIG EN JULLE IS SELF DAARDIE TEMPEL.
- IT WILL BE THE PEOPLE WITH THE GREATEST LOVE, NOT THE MOST INFORMATION, WHO WILL INFLUENCE US TO CHANGE. BOB GOFF
GEN 1:26–28 [NLV]
GOD SÊ TOE: “LAAT ONS DIE MENS MAAK VOLGENS ONS BEELD, ’N AFBEELDING VAN ONS.
LAAT HULLE SOOS KONINGS HEERS OOR DIE VISSE IN DIE SEE, OOR DIE VOËLS IN DIE LUG, OOR DIE MAK DIERE, OOR DIE WILDE DIERE, OOR ALLES WAT OP DIE AARDE KRUIP.”
GOD HET MENSE GESKEP NA SY BEELD; VOLGENS SY EIE BEELD HET GOD HULLE GESKEP; MANLIK EN VROULIK HET HY HULLE GESKEP.
GOD HET HULLE GESEËN DEUR TE SÊ: “WEES VRUGBAAR EN VERMEERDER EN VUL DIE AARDE.
ONDERWERP DIE AARDE EN HEERS OOR DIE VISSE VAN DIE SEE, DIE VOËLS IN DIE LUG EN OOR AL DIE DIERE OP DIE AARDE.”
DIE SKEPPING
- DIE BOME WAT EK EN JY PLANT SAL ONS KINDERS OF KLEINKINDERS DIE VOORDEEL VAN BELEEF
DOEN WAT JOU HAND VIND OM TE DOEN
SACRIFICE IS GIVING UP WHAT YOU LOVE FOR THOSE YOU LOVE EVEN MORE –
CRAIG GROESCHEL
ROM 8:19–22 [NLV]
DIE SKEPPING SMAG NA DAARDIE DAG WANNEER GOD SY KINDERS OPENLIK BEKEND SAL STEL.
WANT TEEN SY WIL IS DIE GANSE SKEPPING IN ’N SINNELOSE KRINGLOOP VAN AFTAKELING VASGEVANG AS GEVOLG VAN GOD SE STRAF OP DIE EERSTE MENSE SE ONGEHOORSAAMHEID.
DIE GANSE SKEPPING SIEN UIT NA DIE DAG WANNEER DIT OOK SELF VAN DIE SLAWEDIENS AAN HIERDIE VERGANKLIKHEID BEVRY SAL WORD EN DEEL SAL KRY AAN DIE HEERLIKE VRYHEID VAN GOD SE KINDERS.
ONS WEET IMMERS DAT DIE GANSE SKEPPING NOG STEEDS AAN DIE KREUN IS SOOS IEMAND MET GEBOORTEPYNE.
MENSDOM IS STUKKEND
- IN ‘N WêRELD WAAR CHAOS AAN DIE ORDE IS – KOM ONS BRING ORDE