Dei Gratia
Warm Winter Movie Reeks [3] - Heel Om Te Vind
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
- NOTHING MORE POWERFUL THAN THE HUMAN SPIRIT NOT WANTING TO GIVE UP – DRIVEN BY THE HOLY SPIRIT
WAT SÊ EN HOOR ONS?
- GO HELP PEOPLE YOU ARE GOOD AT IT
PSALM 118:24 [NLV]
- DIT IS DIE DAG WAT DIE HERE GEMAAK HET. LAAT ONS DAAROOR JUIG EN BLY WEES.
- SOMS GEBRUIK GOD DIE CHAOS OM ONS OM HELDERHEID IN ONS OOR ONS TE BEWERKSTELLIG, SODAT ONS BESEF WAT MOET HEEL WORD
MATT 7:7–11 [NLV]
“HOU AAN MET VRA EN GOD SAL VIR JULLE GEE. HOU AAN MET SOEK EN JULLE SAL KRY. HOU AAN KLOP EN GOD SAL DIE DEUR VIR JULLE OOPMAAK.
ELKEEN WAT SO VOLHARDEND VRA, ONTVANG; EN WIE AANHOU SOEK, KRY; EN VIR ELKEEN WAT AANHOU KLOP, SAL GOD OOPMAAK.
JULLE AS OUERS SAL TOG NIE VIR JULLE KINDERS AS HULLE BROOD VRA, KLIPPE GEE NIE. OF AS HULLE VIS VRA, VIR HULLE SLANGE GEE NIE.
AS SONDIGE MENSE SOOS JULLE DAN GOED WEET OM GOEIE DINGE AAN JULLE KINDERS TE GEE, HOEVEEL TE MEER SAL JULLE HEMELSE VADER GOEIE DINGE GEE AAN HULLE WAT DIT VAN HOM VRA!”
- SOMS IN DIE AANHOU STAP KOM DIE GENESING EN DIE HEEL WORD
LAAT JOU STORIE LEWE
- LAAT JOU STORIE TERWYL JY HEEL WORD NIE JOU ABSOLUTE FOKUS WORD NIE
- ‘N EERLIKE STORIE SKEP RUIMTE VIR MENSE OM TE RELATE
MEER DANKBAAR
- WANT WHAT YOU HAVE
1 THES 5:14–19 [NLV]
LIEWE BROERS EN SUSTERS, ONS DRUK JULLE DIT OP DIE HART: WYS DIE LEEGLÊERS TEREG, PRAAT DIE DEPRESSIEWES MOED IN, ONDERSTEUN DIE SWAKKES, WEES GEDULDIG MET ALMAL.
KYK DAT NIEMAND WEERWRAAK NEEM NIE, MAAR STREEF EERDER ALTYD DIE GOEIE NA – VIR MEKAAR EN VIR ALLE MENSE.
WEES ALTYD VOL BLYDSKAP. MOENIE OPHOU BID NIE. WEES IN ALLE OMSTANDIGHEDE DANKBAAR, WANT DIT IS WAT GOD VAN JULLE AS CHRISTENE VERWAG. MOENIE DIE GEES UITBLUS NIE.
WAAR STAAN EK?
--GESEËND IS JY WAT STUKKEND IS – WAT GELEENTHEDE RAAKSIEN OM DIEN – SONDER OM VRAE TE VRA
1 PET 3:15 [MESSAGE]
THROUGH THICK AND THIN, KEEP YOUR HEARTS AT ATTENTION, IN ADORATION BEFORE CHRIST, YOUR MASTER. BE READY TO SPEAK UP AND TELL ANYONE WHO ASKS WHY YOU’RE LIVING THE WAY YOU ARE, AND ALWAYS WITH THE UTMOST COURTESY.
FOKUS
- AAN SY GOEDHEID IS DAAR GEEN EINDE NIE
GRENSE
- BEHOU GRENSE EN KOMMUNIKEER DIT
WAT IS JOU NAAM?
- AS JY VERKEERDE NAAM HOOR, KAN JY JOU ROEPING MIS
- GELIEFDE VAN DIE ALLERHOOGSTE GOD
ONS VADER HET JOU GESIEN
- EN HY NOEM JOU GELIEFDE IN ELKE GEVAL
- EN HY HET JOU IN ELK GEVAL VERGEWE
- MAG JY VANDAG, JOUSELF DEUR GELOOF DEUR GOD SE LENS VAN GENADE SIEN
- GEREED OM DEUR HOM GEBRUIK TE WORD
WAAR STAAN EK?
- GESEËND IS JY WAT STUKKEND IS – WAT GELEENTHEDE RAAKSIEN OM DIEN – SONDER OM VRAE TE VRA
LEEF JOUSELF UIT JOU BESERINGS UIT, DEUR GOD SE GENADE