Dei Gratia
Warm Winter Movie Reeks [2] - Nie Vir Myself...
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
LUK 10:30–37 [NLV]
JESUS HET GEANTWOORD MET ’N VOORBEELD: “ ’N JOODSE MAN WAS OP REIS VAN JERUSALEM NA JERIGO TOE HY DEUR ROWERS AANGEVAL IS. HULLE HET SY KLERE EN GELD GESTEEL, HOM AANGERAND EN HALFDOOD LANGS DIE PAD LAAT LÊ.
“TOEVALLIG KOM DAAR ’N JOODSE PRIESTER VERBY, MAAR TOE HY DIE MAN DAAR SIEN LÊ, HET HY DIE PAD OORGESTEEK EN AAN DIE ANDER KANT BY HOM VERBYGEGAAN.
LUK 10:30–37 [NLV]
’N LEVIET HET OORGESTAP EN DIE MAN BEKYK WAT DAAR LÊ, MAAR HY HET OOK AAN DIE ANDER KANT VAN DIE PAD VERBYGEGAAN.

• LEVIET - REGTE FAMILIE
LUK 10:30–37 [NLV]
“TOE HET ’N VERAGTE SAMARITAAN VERBYGEKOM, EN TOE HY DIE MAN SIEN, HET HY HOM INNIG JAMMER GEKRY.

• JY MAG OP HULLE GESPUUG HET

LUK 10:30–37 [NLV]
DIE SAMARITAAN KNIEL TOE LANGS HOM, BEHANDEL SY WONDE MET MEDISYNE, EN VERBIND DIT.
TOE HET HY DIE MAN OP SY EIE DONKIE GEHELP EN HOM NA ’N HERBERG GENEEM EN DAAR VERDER VERSORG.
DIE VOLGENDE DAG GEE HY VIR DIE HERBERGIER TWEE SILWERMUNTSTUKKE EN VRA HOM OM DIE MAN TE VERSORG. ‘AS DIE REKENING MEER AS DIT IS,’ HET HY GESÊ, ‘SAL EK DIE VERSKIL BETAAL WANNEER EK WEER HIERLANGS KOM.’
“NOU, WATTER VAN HIERDIE DRIE SOU JY SÊ, WAS ’N NAASTE VIR DIE MAN WAT DEUR DIE ROWERS AANGEVAL IS?” HET JESUS GEVRA.
DIE MAN HET GEANTWOORD: “DIE EEN WAT AAN HOM MEDELYE BEWYS HET.”
TOE HET JESUS GESÊ: “JA, GAAN NOU, EN DOEN DIESELFDE.”
MATT 25:37–40 [NLV]
“DAAROP SAL DIÉ WAT GOD SE WIL UITGEVOER HET HOM ANTWOORD: ‘MAAR WANNEER HET ONS U DAN HONGER GESIEN, EN VIR U KOS GEGEE? OF DORS, EN VIR U IETS GEGEE OM TE DRINK?
EN WANNEER HET ONS GESIEN DAT U ’N HAWELOSE VREEMDELING WAS, EN U IN ONS HUISE ONTVANG? OF DAT U NIKS GEHAD HET OM AAN TE TREK NIE, EN ONS HET VIR U KLERE GEGEE?
EN WANNEER HET ONS U SIEK GESIEN OF IN DIE TRONK, EN U OPGESOEK?’
EN DIE KONING SAL VIR HULLE ANTWOORD: ‘EK VERSEKER JULLE: AS JULLE IETS HIERVAN VIR EEN VAN MY BROERS OF SUSTERS GEDOEN HET, SELFS AL WAS DIT VIR DIE HEEL EENVOUDIGSTE ONDER HULLE, HET JULLE DIT VIR MÝ GEDOEN.’
TRANSFORMASIE
WANNEER EK NIE VIR MYSELF LEEF – LEEF EK VIR DIE HERE… DIREK…
LUK 3:11 [NLV]
JOHANNES HET GEANTWOORD: “AS JY TWEE KLEDINGSTUKKE HET, GEE EEN VIR DIE ARMES. AS JY KOS HET, DEEL DIT MET HULLE WAT HONGER IS.”
DEUT 8:17–18
17 JY KAN DALK DINK: MY KRAG EN MY STERK HANDE HET VIR MY HIERDIE RYKDOM VERWERF.
18 MAAR JY MOET DIE HERE JOU GOD NIE VERGEET NIE, WANT DIT IS HY WAT JOU DIE KRAG GEE OM DIE RYKDOM TE VERWERF.
2 KOR 9:5–15 [NLV]
DUS STAAN DIE SAAK SÓ: WIE SUINIG SAAI, SAL KARIG OES; WIE RUIMHARTIG SAAI, SAL VOLOP OES.
ELKEEN MOET GEE SOOS HY IN SY HART BESLUIT HET, NIE UIT SPYT OF DWANG NIE, WANT GOD HET DIE BLYMOEDIGE GEWER LIEF.
EN GOD IS IN STAAT OM AAN JULLE ELKE GAWE IN OORVLOED TE GEE SODAT JULLE IN ELKE OPSIG ALTYD VAN ALLES GENOEG KAN HÊ ÉN OOK NOG OORVLOEDIG KAN WEES IN ELKE GOEIE WERK. SOOS DAAR GESKRYF STAAN: “HY HET UITGEDEEL EN GEGEE AAN DIE ARMES; SY GOEDHARTIGHEID BLY VIR ALTYD STAAN.”
GOD WAT SAAD VOORSIEN AAN DIE SAAIER EN DAN BROOD OM TE EET, SAL OOK AAN JULLE SAAD GEE EN DIT LAAT TOENEEM EN DIE VRUGTE VAN JULLE GOEDHARTIGHEID LIEFLIK LAAT GROEI.
IN ELKE OPSIG SAL JULLE RYK GEMAAK WORD OM OOK BY ELKE GELEENTHEID VRYGEWIG TE KAN WEES.
DEUR ONS TOEDOEN BRING JULLE VRYGEWIGHEID MEE DAT GOD GEDANK WORD. DIE BEDIENING VAN HIERDIE HULP VOORSIEN NIE NET IN DIE BEHOEFTES VAN DIE CHRISTENE IN JERUSALEM NIE, MAAR WORD ’N STROOM VAN DANKSEGGING TEENOOR GOD.
DEUR HIERDIE DIENSBETONING SAL HULLE AAN GOD DIE EER GEE. HULLE SAL HOM PRYS OOR JULLE GEHOORSAAMHEID AAN DIE EVANGELIE VAN CHRISTUS WAT JULLE BELY, EN OOK OOR JULLE OPREGTE MEDEDEELSAAMHEID TEENOOR HULLE EN TEENOOR AL DIE ANDER.
HULLE SAL OOK VIR JULLE BID EN NA JULLE VERLANG OMDAT DIE ONVERDIENDE GOEDHEID VAN GOD OOR JULLE SÓ GROOT WAS.
DANK AAN GOD VIR SY ONBESKRYFLIKE GAWE!
DAAROM BESKOU EK DIT AS NOODSAAKLIK OM DIE BROERS AAN TE SPOOR OM VOORUIT NA JULLE TOE TE GAAN. HULLE MOET DIE DANKOFFER GEREEDMAAK WAT JULLE VROEËR REEDS BELOOF HET.
DAN SAL DIT GEREED WEES AS ’N VRYWILLIGE DANKOFFER EN NIE AS IETS WAT AFGEPERS IS NIE.
1 TIM 6:18–19 [NLV]
SÊ HULLE MOET HULLE GELD GEBRUIK OM GOED TE DOEN. HULLE MOET RYK WEES IN GOEIE DADE EN MOET RUIM GEE AAN DIÉ IN NOOD; HULLE MOET ALTYD GEREED WEES OM WAT GOD AAN HULLE GEGEE HET, MET ANDER TE DEEL.
DEUR DIT TE DOEN, SAL HULLE VIR HULLE ’N SKAT OPBOU – ’N GOEIE FONDAMENT VIR DIE TOEKOMS SODAT HULLE DIE EGTE LEWE KAN ONTVANG.