Dei Gratia
Warm Winter Movie Reeks [1] - Elkeen Wen Een
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
HACKSAW RIDGE
DIS ‘N WARE VERHAAL VAN ‘N JONG MAN, DESMOND DOSS, WAT ‘N DOKTER WOU WORD. MET DIE UITBREEK VAN DIE TWEEDE WÊRELDOORLOG, HET HY BESLUIT OM AS SOLDAAT BY DIE WEERMAG AAN TE SLUIT.
HY HET ‘N STERK OORTUIGING GEHAD OM NIE ‘N WAPEN TE DRA NIE EN AS COMBAT MEDIC SY BYDRAE TE LEWER.
TYDENS SY OPLEIDING IS HY GEKRITISEER, DEUR SY MEDE-SOLDATE UITGEKRYT AS ‘N “COWARD”, MOES HY ERGE TEISTERING DEURSTAAN, HET TEENSTAND GEKRY VAN ALLE KANTE EN IS DEUR MEDE-SOLDATE VOOS GESLAAN.
SY OFFISIERE HET SO MIN VAN HOM GEDINK DAT HULLE AAN DIE ANDER SOLDATE GESÊ “DO NOT LOOK TO HIM TO SAVE YOU ON THE BATTLEFIELD”.
BY HACKSAW RIDGE, HET HY DIE SLAGVELD ONBEWAPEN BETREE.
NA ‘N AANVAL DEUR DIE JAPANESE WEERMAG MOES SY “UNIT” ONTTTREK, MAAR DOS HOOR DIE HULPKRETE VAN BESEERDE SOLDATE EN BESLUIT DAT HY HULLE MOET RED.
DEUR DIE NAG HET DOS, MAN ALLEEN, BESEERDE SOLDATE GESOEK TERWYL HY BID “PLEASE LORD HELP ME GET ONE MORE”.
DESMOND DOS HET IN TOTAAL 75 BESEERDE SOLDATE GERED.
HOEKOM HACKSAW RIDGE SE STORIE
- DIT VAT EEN WAT “BOOTS EN ALL” COMMITTED IS
- EEN MENS WAT ‘N HART VIR MENSE HET
ROM 1:16–17 [NLV]
VIR HIERDIE GOEIE NUUS IS EK ALLESBEHALWE SKAAM. DIT IS IMMERS GOD SE KRAG WAT HIER AAN DIE WERK IS.
DIT BRING REDDING VIR ELKEEN WAT GLO – HEEL EERSTE VIR DIE JODE, MAAR OOK VIR DIE NIE-JODE.
HIERDIE GOEIE NUUS MAAK BEKEND DAT GOD ONS VAN ONS SONDES VRYSPREEK.
EN DIT GEBEUR ENKEL EN ALLEEN OMDAT ONS GLO.
SOOS DIE SKRIF SÊ: “ELKEEN WAT VRYGESPREEK WORD OMDAT HY GLO, SAL LEWE.”
WAT IS DIE WAPEN WAT ONS HET?
- DIT IS DIE GOEIE NUUS VAN GOD SE GENADE
- JESUS HET DIE PRYS BETAAL
- HIERDIE GOEIE NUUS VERANDER DIE DESTINY VAN MENSE IN EWIGHEID EN OP AARDE
- HIERDIE GOEIE NUUS VERANDER DIE DESTINY VAN MENSE IN EWIGHEID EN OP AARDE
ELK EEN
- AL HET JY GEEN OPLEDING KAN JY MENSE NA JESUS TOE LEI EN BEGELEI
- WEES DAAR VIR DIE WAT “BUITE” GELAAT IS
LUK 5:18–19 [NLV]
’N PAAR MANS HET DAAR AANGEKOM TERWYL HULLE ’N VERLAMDE MAN OP ’N SLAAPMAT DRA. HULLE HET DEUR DIE SKARE PROBEER DRING OM BY JESUS UIT TE KOM, MAAR HULLE KON NIE DAARIN SLAAG NIE.
HULLE HET DUS OP DIE DAK GEKLIM, ’N PAAR TEËLS LOSGEMAAK EN DIE VERLAMDE MAN DEUR DIE OPENING LAAT SAK, TUSSEN DIE MENSE IN, TOT REG VOOR JESUS.
KRAG VAN VRIENDE
- VRIENDE DRA JOU WAAR JY NIE KAN LOOP NIE
- “WEES DAAR”
1 KOR 9:19–23 [NLV]
ALHOEWEL EK DUS TEENOOR NIEMAND ’N VERPLIGTING HET NIE – OMDAT HULLE MY NIE VERGOED NIE – HET EK MYSELF AAN ALMAL DIENSBAAR GEMAAK SODAT EK SOVEEL MENSEMOONTLIK VIR CHRISTUS KAN WEN.
ONDER DIE JODE HET EK SOOS ’N JOOD GEWORD OM HULLE VIR CHRISTUS TE WEN. ALHOEWEL EK NIE MEER ONDER DIE WET STAAN NIE, HET EK VIR HULLE WAT ONDER DIE WET STAAN, GEWORD SOOS IEMAND ONDER DIE WET OM HULLE WAT NOG ONDER DIE WET STAAN, VIR CHRISTUS TE WEN.
ONDER DIE HEIDENE WAT GOD SE WET NIE KEN NIE, HET EK GEWORD SOOS IEMAND SONDER DIE WET – ALHOEWEL EK IN WERKLIKHEID NIE SONDER GOD SE WET IS NIE, MAAR ONDER DIE WET VAN CHRISTUS STAAN. DIT HET EK GEDOEN OM DIE HEIDENE VIR CHRISTUS TE WEN.
WANNEER EK ONDER DIE GERINGES GEWERK HET, HET EK MET HULLE EEN GEWORD OM HULLE VIR CHRISTUS TE WEN. EK HET MY MET ALMAL VEREENSELWIG OM SODOENDE TOG SOMMIGE TOT REDDING TE BRING.
AL HIERDIE DINGE HET EK TER WILLE VAN DIE GOEIE NUUS GEDOEN SODAT EK OOK AANDEEL AAN SY SEËNINGE KAN VERKRY.
WIE GAAN HAAL ONS?
- ALMAL WELKOM KULTUUR
- ENIGE VORM VAN OORDEEL MAAK DIE DEUR TOT ONDERSTEUNING EN REDDING TOE
- JY KAN INBEWEEG EN LEWENS BEÏNVLOED, OMDAT JY WEET WIE JY IS
JOH 5:2–8 [NLV]
BY DIE SKAAPPOORT IN JERUSALEM IS DAAR ’N WATERBAD WAT IN HEBREEUS BETESDA GENOEM WORD. DIT HET VYF ONDERDAKPILAARGANGE GEHAD WAAR DAAR ’N MENIGTE GESTREMDES GELÊ HET: BLINDES, KREUPELES EN LAMMES.
ONDER HULLE WAS DAAR ’N SEKERE PERSOON WAT AL 38 JAAR LANK SIEK WAS. JESUS HET HOM DAAR SIEN LÊ EN WAS BEWUS DAARVAN DAT HY GERUIME TYD AL SIEK WAS. HY VRA HOM TOE: “WIL JY GRAAG GESOND WORD?”
DIE SIEKE HET JESUS GEANTWOORD: “MENEER, EK HET NIEMAND NABY MY OM MY IN DIE WATERBAD TE TEL WANNEER DIE WATER GEROER WORD NIE; EN TERWYL EK NOG NADERKOM, GAAN IEMAND ANDERS VOOR MY IN.”
JESUS SÊ TOE VIR HOM: “STAAN NOU OP, TEL JOU SLAAPMATJIE OP EN LOOP!”
GEBED
- PLEASE LORD HELP ME GET ONE MORE