Dei Gratia
VOLFOKUS - Captivated [6]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
1 KOR 9:24–27 [NLV]
ONTHOU, DAAR HARDLOOP BAIE ATLETE OP DIE BAAN, MAAR NET EEN ONTVANG DIE PRYS.
HARDLOOP SÓ DAT JULLE DIE PRYS SAL ONTVANG.
AL DIE DEELNEMERS PAS ABSOLUTE SELFDISSIPLINE TOE. HÚLLE DOEN DIT NOGAL OM ’N PRYS TE WEN WAT HEEL GOU SAL VERGAAN.
MAAR ÓNS DOEN DIT VIR ’N EWIGE PRYS. DAAROM PYL EK REGUIT OP DIE WENPAAL AF, DOELGERIG MET ELKE TREE WAT EK GEE.
EK IS SOOS ’N BOKSER WAT MET ELKE HOU TREF.
EK BREI MY LIGGAAM EN DISSIPLINEER DIT OM WERKLIK BRUIKBAAR TE WEES.
EK WIL TOG NIE, TERWYL EK VIR ANDER GEPREEK HET, SELF DEUR GOD GEDISKWALIFISEER WORD NIE.
LUISTER EN RESPOND OP DIE JA
- JOU WARE IDENTITEIT – IDENTITY PRECEDES YOUR WALK.
- DIE NUWE PAD WAT ONS TRANSFORMEER TERWYL ONS DIT STAP.
STAAN OP
- DIT IS NIE DIE VALLE WAT TEL NIE MAAR DIE OPSTAAN.
- OEFEN EN LEER OM NUWE RITME VAN GENADE EN RIGTING TE STAP.
STOP CHASING THE HORSE
DIE DUIDELIKHEID VAN ONS DOEL (RIGTING), ONAFGELEIDE ENERGIE (FOKUS OP DIE WENSTREEP), ONBAATSUGTIGE LIEFDE EN ONSELFSUGTIGE STREWES WAT ONS NA DIE WÊRELD BRING, DIT SAL ONS NALATENSKAP WEES.
AS JY VOLFOKUS LEEF – VIND JY SOMS DAT VAN DIE GOED WAT JY GEJAAG HET, ONTMOED JOU TERUG BY JOU VADER SE RITME
BACK TO BASICS
- OM INTENSE LEWE VAN VOLFOKUS TE LEWE MOET ONS OPHOU JAAG WAT BESKIKBAAR IS,
- ONS MAAK STORIES OM DIE ONBEKENDE TE NORMALISEER – ONS SKEP ONS EIE REALITEITE – DIT MISLEI ONS ERG.
- LEEF IN DIE WAARHEID VAN NOU.
- TERUG NA DIE BASICS MAAR MET NUWE FOKUS.
HEB 12:1 -3 [NLV]
MET SO ’N MAGTIGE SKARE TOESKOUERS RONDOM ONS OM ONS IN DIE WEDLOOP VAN DIE GELOOF DOP TE HOU – KOM ONS STROOP ALLES AF WAT ONS SPOED KAN VERTRAAG, VERAL DIE SONDE WAT SO MAKLIK ’N HOUVAS OP ’N MENS KRY.
KOM ONS HARDLOOP MET VOLHARDING OP DIE BAAN WAT VOOR ONS UITGESTREK LÊ, ONS OË VASGENAEL OP JESUS,
DIE EEN OP WIE ONS GELOOF VANAF DIE WEGSPRING TOT BY DIE EINDSTREEP STEUN. HY HET TER WILLE VAN DIE BLYDSKAP WAT DAAR VOOR VIR HOM GEWAG HET, DIE KRUIS VERDUUR.
JA, HY HET HOM SELFS DEUR DIE SKANDE VAN DIE KRUISDOOD NIE LAAT AFSKRIK NIE. EN NOU SIT HY OP DIE EREPLEK LANGS GOD OP DIE TROON! DINK AAN HOM WAT SOVEEL VYANDIGHEID VAN SONDAARMENSE DEURSTAAN HET.
LAAT DIT JULLE INSPIREER OM NIE UIT TE SAK EN TOU OP TE GOOI NIE.
GOD HET ONS MEKAAR GEGEE OM SAAM HIERDIE PAD TE STAP
VOLFOKUS VASGEVANG
- PERFECTION IS THE ENEMY OF PROGRESS.
- ALL YOU NEED IS 20 SECONDS OF INSANE COURAGE. JUST TWENTY SECONDS OF EMBARRASSING BRAVERY AND IT WILL CHANGE EVERYTHING.
- ‘N LEWE WAT OORLOOP VAN INTENSIE EN VERWAGTING.
VRA NOU AAN SELF?
• WIE IS JY?
• WAAR IS JY?
• WAT WIL JY HÊ?
• WAT GAAN JY DOEN?
VolFokus
- DIE VREUGDE VAN VERVULLING
- OM UIT DIE TELEURSTELLINGS EN MISLUKKINGS TE STAP EN DIE IDENTITEIT WAT DIT OP JOU GEPLAAS HET
- OM SENSITIEF TE WEES VIR DIE STEMME WAT PRAAT EN ROEP
- OM KLAAR TE MAAK – GOED AF TE HANDEL
- DIE HEILIGE GEES IS JOU HELPER
- EK LEEF CAPTIVATED DEUR DIE VERESE CHRISTUS