Dei Gratia
VOLFOKUS - Om onafgeleid te lewe [5]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
OM TE KAN ONDERSKEI
- BAIE DISTRACTIONS
JAK 1:22-24 [NLV]
JULLE MOET MENSE WORD WAT DÓÉN WAT DIE WOORD SÊ. MOET DIT NIE NET AANHOOR NIE, DAN BEDRIEG JULLE JULLESELF.
JULLE SAL SAAMSTEM: AS JY ALTYD NET DIE WOORD AANHOOR EN NOOIT DOEN WAT DIT SÊ NIE, IS DIT SO GOED OF JY KYK NA JOU GESIG IN DIE SPIEËL SONDER OM IETS AAN JOU VOORKOMS TE DOEN.
JY BEKYK JOUSELF, GEE PAD, EN VERGEET WAT JY GESIEN HET.
FIL 2:13 [NLV]
DIS MOS GOD WAT JULLE GEWILLIG MAAK OM TE DOEN WAARVAN HY HOU, EN HY GEE JULLE OOK DIE VERMOË OM DIT TE KÁN DOEN!
JOH 16:7 [NLV]
TOG DEEL EK MET JULLE DIE WAARHEID: DIT IS TOT JULLE VOORDEEL DAT EK WEGGAAN, WANT AS EK NIE WEGGAAN NIE, SAL DIE RAADGEWER, DIE HEILIGE GEES, NIE NA JULLE TOE KOM NIE.
JOH 16:8-11
8 EN AS HY KOM, SAL HY DIE WÊRELD OORTUIG VAN SONDE EN VAN GEREGTIGHEID EN VAN OORDEEL:
9 VAN SONDE, OMDAT HULLE IN MY NIE GLO NIE;
10 EN VAN GEREGTIGHEID, OMDAT EK NA MY VADER GAAN EN JULLE MY NIE MEER SAL SIEN NIE;
11 EN VAN OORDEEL, OMDAT DIE OWERSTE VAN HIERDIE WÊRELD GEOORDEEL IS.
13 MAAR WANNEER HY GEKOM HET, DIE GEES VAN DIE WAARHEID, SAL HY JULLE IN DIE HELE WAARHEID LEI; WANT HY SAL NIE UIT HOMSELF SPREEK NIE, MAAR ALLES WAT HY HOOR, SAL HY SPREEK EN DIE TOEKOMSTIGE DINGE AAN JULLE VERKONDIG.
14 HY SAL MY VERHEERLIK, OMDAT HY DIT SAL NEEM UIT WAT AAN MY BEHOORT, EN AAN JULLE VERKONDIG.
HOEKOM DIE HEILIGE GEES
- SY GEES GAAN VIR ONS IN LIEFDE UITWYS WAT IN RITME MET GENADE MOET BEGIN KOM.
EFES 3:16–21 [NLV]
MAG HY DEUR SY GEES UIT DIE RYKDOM VAN SY GODDELIKE GROOTHEID AAN JULLE DIE KRAG GEE OM INNERLIK STERK TE WORD.
DAN SAL CHRISTUS DEUR DIE GELOOF IN JULLE HARTE WOON, EN SAL JULLE IN GOD SE LIEFDE GEWORTEL EN GEGRONDVES WEES.
VASTIGHEID
- ‘N NUWE VASTIGHEID WORD ONS DEEL
- ONS BEGIN DOEN VANUIT VASTIGHEID VAN:
PAS
IDENTITEIT EN RIGTING
EFES 3:16–21 [NLV]
MAG JULLE IN STAAT WEES OM SAAM MET AL GOD SE MENSE TE BEGRYP HOE BREED EN LANK EN HOE HOOG EN DIEP SY LIEFDE IS.
DAN SAL JULLE CHRISTUS SE LIEFDE, WAT ALLE VERSTAND TE BOWE GAAN, BELEEF. MAG JULLE HEELTEMAL MET DIE VOLHEID VAN GOD VERVUL WORD.
LUISTER
- LUISTER NA SY FLUISTER
- NOGTANS NIE MY WIL, MAAR U WIL
EFES 3:16–20 [NLV]
HY MOET GEPRYS WORD – HY WAT MAG HET OM DEUR DIE KRAG WAT IN ONS WERK, ONEINDIG MEER TE DOEN AS WAT ONS VRA OF DINK OM TE VRA.
2 KOR 3:17 [NLV]
DIE “HERE” DUI HIER OP “DIE GEES” EN WAAR DIE GEES VAN DIE HERE IS, HEERS DAAR VRYHEID