Dei Gratia
VOLFOKUS - Om onafgeleid te lewe [3]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:29 AM
NEH 4:6–14 [NLV]
DIE MENSE HET BAIE HARD GEWERK. UITEINDELIK WAS DIE MUUR REG RONDOM DIE STAD TOT HALFPAD DIE OORSPRONKLIKE HOOGTE HERBOU. DIE WERK HET GEVORDER EN HULLE HET DIE GAPINGS IN DIE MUUR HERSTEL.
TOE SANBALLAT, TOBIJA, DIE ARABIERE, DIE AMMONIETE EN DIE MENSE VAN ASDOD DIT HOOR, HET HULLE BAIE KWAAD GEWORD. HULLE HET ALMAL PLANNE BERAAM OM TEEN JERUSALEM TE VEG.
HULLE WOU KOM OM VERWARRING TE VEROORSAAK. MAAR ONS HET TOT ONS GOD GEBID. ONS HET DIE STAD DAG EN NAG BEWAAK OM ONSSELF TEEN HULLE TE BESKERM.
MAAR DIE MENSE VAN JUDA HET BEGIN SÊ: “DIE BOUERS IS BESIG OM MOEG TE WORD EN DAAR IS BAIE ROMMEL WAT ONS MOET VERWYDER. ONS SAL DIE MUUR NIE ALLEEN KAN BOU NIE.
WEES VERAL SENSITIEF VIR STEMME WANNEER JY MOEG EN ONDER DRUK IS
NEH 4:6–14 [NLV]
BOONOP SÊ ONS VYANDE: ‘VOORDAT HULLE BESEF WAT GEBEUR, IS ONS TUSSEN HULLE. DAN MAAK ONS HULLE DOOD EN BRING ’N EINDE AAN DIE BOUERY.
DIE JODE WAT NABY DIE VYAND GEBLY HET, HET HERHAALDELIK VIR ONS KOM SÊ: “HULLE SAL UIT ALLE RIGTINGS KOM OM ONS AAN TE VAL!”
VERWARRING
TOETS STEMME
KYK OF DIE STEMME IN LYN IS MET JOU DOEL OM IN LIEFDE TE LEWE
KLANKBORDE
GOD GEE ONS NIE BOODSKAPPE NIE – HY GEE ONS MEKAAR
NEH 4:6–14 [NLV]
EK HET TOE WAGTE AGTER DIE LAAGSTE DELE VAN DIE MUUR GEPLAAS WAAR DAAR OOP GEDEELTES WAS. EK HET OOK MENSE BY DIE FAMILIES LAAT WAGSTAAN, GEWAPEN MET SWAARDE, SPIESE EN BOË.
EK HET SAKE DOPGEHOU EN TOE DIE LEIERS, DIE AMPTENARE EN DIE RES VAN DIE VOLK BYMEKAARGEROEP EN GESÊ: “MOENIE VIR DIE VYAND BANG WEES NIE!
HOU IN GEDAGTE DAT DIE HERE GROOT EN VREESAANJAEND IS. VEG VIR JULLE VRIENDE, FAMILIES EN JULLE HUISE!”
WAT EK HOOR…
AS JY ‘N VICTIM IS SAL JY NIKS KAN LEER EN HOOR NIE
LUK 6:45 [NLV]
’N GOEIE MENS BRING GOEIE DADE VOORT UIT ’N GOEIE HART, EN ’N SLEGTE MENS BRING SLEGTE DADE VOORT UIT ’N BOSE HART. WAT OOK AL IN JOU HART LEEF, BEPAAL WAT JY SÊ.”
MY STEM
ONS WOORDE HET ENORME KRAG – KAN MURE OPBOU EN MURE AFBREEK
AL SOU EK DIE TALE VAN MENSE EN ENGELE SPREEK …
DIE VYAND
GAAN WEG AGTER MY SATAN
SOSIALE MEDIA
GROOTSTE STEM IN BAIE MENSE SE LEWENS
OM TE ONDERSKEI
MEET DIE STEM AAN DIE BASIS VAN JOU GETROUHEID AAN WAT AAN JOU TOEVERTROU IS
NEH 6:1–8 [NLV]
SANBALLAT, TOBIJA, DIE ARABIER GESEM EN DIE ANDER VYANDE HET GEHOOR DAT EK DIE BOUWERK AAN DIE MUUR VOLTOOI HET.
DAAR WAS GEEN OPENINGE MEER IN DIE MUUR NIE. HULLE MOES WEL NOG DIE DEURE IN DIE POORTE HANG.
TOE STUUR SANBALLAT EN GESEM VIR MY ’N BOODSKAP MET DIE VERSOEK DAT EK HULLE IN EEN VAN DIE DORPIES IN DIE ONOLAAGTE MOES ONTMOET.
EK HET BESEF DAT HULLE BEPLAN HET OM MY KWAAD AAN TE DOEN.
EK HET TOE VIR HULLE ’N BOODSKAP TERUGGESTUUR: “EK IS MET ’N GROOT TAAK BESIG, EK KAN NIE NOU DAARMEE OPHOU EN JULLE ONTMOET NIE.”
HULLE HET DIE BOODSKAP VIER KEER VIR MY GESTUUR EN ELKE KEER HET EK VIR HULLE DIESELFDE ANTWOORD TERUGGESTUUR. DIE VYFDE KEER HET SANBALLAT SY BOODSKAPPER NA MY GESTUUR MET ’N OOP BRIEF IN SY HAND.
IN DIE BRIEF HET DAAR GESTAAN:
“GESEM HET MY VERTEL DAT DIE MENSE ONDER MEKAAR PRAAT EN SÊ DAT JY EN DIE JODE ’N OPSTAND BEPLAN. DIT IS HOEKOM JULLE DIE MUUR BOU.
VOLGENS DIE GERUGTE HET JY PLANNE OM KONING TE WORD. HY VERTEL OOK DAT JY PROFETE AANGESTEL HET OM IN JERUSALEM OOR JOU TE PROFETEER. HULLE SÊ GLO: ‘DAAR IS NOU ’N KONING IN JUDA!’
“DIE KONING SAL SONDER ENIGE TWYFEL VAN HIERDIE GERUGTE TE HORE KOM. MY VOORSTEL IS DAT JY LIEWER KOM EN DIE SAAK MET MY KOM BESPREEK.”
EK HET TOE DIE VOLGENDE ANTWOORD VIR HOM GESTUUR: “JY WEET JY PRAAT NIE DIE WAARHEID NIE. DAAR IS NIE ’N GREINTJIE WAARHEID IN JOU STORIE NIE. DIT IS GOED WAT JY SELF UITGEDINK HET.”
OM GEHOORSAAM TE LEEF OP GOD SE STEM IS ‘N LEWE WAT GOD EER
AS JY DIE HERE SE STEM HOOR EN NIE DAAROP RESPOND NIE, VERANDER ONS DIE VERLOSSER NET IN ‘N LEERAAR
ONTHOU
EK HET TOE VIR HULLE ’N BOODSKAP TERUGGESTUUR: “EK IS MET ’N GROOT TAAK BESIG, EK KAN NIE NOU DAARMEE OPHOU EN JULLE ONTMOET NIE.”