VOLFOKUS - Om onafgeleid te lewe [2] :: YouVersion Event
Dei Gratia
VOLFOKUS - Om onafgeleid te lewe [2]
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
ONS LAAT ONS DEFFINEER DEUR VERLIESE EN MISLUKKINGS
“IDENTITY PRECEDES YOUR WALK”
HOEKOM MOET IETS DRASTIES ONS DAARTOE DRYF?
‘N RESET KAN DAAGLIKS PLAASVIND DEUR INTENSIONEEL DAAGLIKS TE BESLUIT “WIE” (WATTER EK – OU OF NUWE) GAAN WAARHEEN
VIND ‘N NUWE RITME VIR JOU SIEL
BESLUIT VOORAF DAT JY SAL DOEN WAT DIT OOK AL NEEM OM DIE VORIGE WEERGAWE VAN MY TE LAAT STERF
WEES GEWILLIG OM ALLES TE VERANDER AS DIT MOET
MATT 16:24–26 [NLV]
JESUS HET TOE VIR SY DISSIPELS GESÊ: “AS JULLE MY VOLGELINGE WIL WEES, MOET JULLE JULLE EIE, SELFSUGTIGE AMBISIE PRYSGEE, JULLE KRUIS OP JULLE SKOUERS NEEM, EN AGTER MY AAN KOM.
AS JULLE PROBEER OM JULLE LEWE VIR JULLESELF TE BEWAAR, SAL JULLE DIT VERLOOR. MAAR AS JULLE JULLE LEWE TER WILLE VAN MY PRYSGEE, SAL JULLE WARE LEWE VIND.
WAT SAL DIT JOU TOG HELP AS JY ALLES IN DIE LEWE BEREIK, MAAR JY LY SKADE AAN JOU DIEPSTE MENSWEES? JY SAL MET NIKS TER WÊRELD DAARVOOR KAN VERGOED NIE.
LAAT DIT STERF
OM JESUS TE VOLG IS OM DOOD TE GAAN VAN DIE OU SELF
ONS KAN ALMAL NUWE SKEPPINGS WEES AS ONS WIL WEES
EPHS 4:20–24 [MESSAGE]
BUT THAT’S NO LIFE FOR YOU. YOU LEARNED CHRIST!
MY ASSUMPTION IS THAT YOU HAVE PAID CAREFUL ATTENTION TO HIM, BEEN WELL INSTRUCTED IN THE TRUTH PRECISELY AS WE HAVE IT IN JESUS.
SINCE, THEN, WE DO NOT HAVE THE EXCUSE OF IGNORANCE, EVERYTHING—AND I DO MEAN EVERYTHING—CONNECTED WITH THAT OLD WAY OF LIFE HAS TO GO.
IT’S ROTTEN THROUGH AND THROUGH. GET RID OF IT! AND THEN TAKE ON AN ENTIRELY NEW WAY OF LIFE—A GOD-FASHIONED LIFE, A LIFE RENEWED FROM THE INSIDE AND WORKING ITSELF INTO YOUR CONDUCT AS GOD ACCURATELY REPRODUCES HIS CHARACTER IN YOU.
DIT IS TYD OM OP TE HOU LEEF ASOF JOU TELEURSTELLINGS EN MISLUKKINGS JOU DEFINIEER
‘N HELDERHEID VAN JOU DOEL, ONAFGELYDE ENNERGIE, SELFLOSE LIEFDE EN FOKUS MAAK JOU ‘N VERVULDE MENS
DIE LEWE GEBEUR
WORD JY BETER OF IS JY BITTER?
HOU OP OM DIE WIND TE VERVLOEK – LAAT TOE DAT DIT JOU SEILE VOL MAAK
JAS 5:16 [MESSAGE]
MAKE THIS YOUR COMMON PRACTICE: CONFESS YOUR SINS TO EACH OTHER AND PRAY FOR EACH OTHER SO THAT YOU CAN LIVE TOGETHER WHOLE AND HEALED.
THE PRAYER OF A PERSON LIVING RIGHT WITH GOD IS SOMETHING POWERFUL TO BE RECKONED WITH
JOH 8:31–32 [NLV]
“AS JULLE IN ’N NOUE VERBINTENIS AAN MY BOODSKAP LEEF, IS JULLE MY EGTE NAVOLGERS; EN JULLE SAL BEGRYP WAT DIE WAARHEID BETEKEN, EN DIE WAARHEID SAL JULLE VRYMAAK.”
WAT HET JY NODIG OM NOG TE SIEN EN HOOR VOOR JY TOELAAT DAT GOD JOU DEUR SY GEES RESET?
OM VOLFOKUS TE LEWE MOET JY BESLUIT OM ROU EERLIK TE LEWE
STAP UNIEK REAL
AS JY DIE HEMEL WIL DAZZLE HOU OP OM AFGELEI TE WEES DEUR ANDER
2 KOR 5:16–17 [NLV]
DAAROM – IEMAND WAT ÉÉN IS MET CHRISTUS, IS ’N NUWE SKEPPING.
DIE OU DINGE IS VERBY, KYK, DIE NUWE IS HIER!
STAP UNIEK REAL
'N MENS WAT VOLFOKUS WIL LEEF IS BEREID OM WEER HEELGEMAAK TOT WORD EN AANMEKAAR GEWERK TE WORD
ONS MISLUKKINGS BETEKEN NIE ONS IS MISLUKKINGS
ONS TELEURSTELLINGS BETEKEN NIE ONS IS TELEURSTELLINGS NIE
BE YOURSELF. PEOPLE MAY ADMIRE YOU FOR YOUR STRENGTHS, BUT THEY CONNECT WITH YOU THROUGH YOUR WEAKNESSES.
ROM 8:28 [NLV]
EN ONS WEET DAT GOD ALLES TEN GOEDE LAAT SAAMWERK VIR HULLE WAT HOM LIEFHET, HULLE WAT GEROEP IS VOLGENS SY DOEL VIR HULLE LEWE.