1 & 2 Timotei - Verset cu Verset
#7 Mecanica Prezbiterilor Calificați
Dacă observi că există haos la nivelul doctrinei, misiunii și relațiilor dintr-o biserică, ar trebui imediat să știi că acea comunitate nu are prezbiterii calificați.
Locations & Times
Expand
  • Biserica Harvest Bucuresti
    Strada Fabrica de Chibrituri 24-26, București 050183, Romania
    Monday 2:30 PM
1. Ce diferențe vezi între conducătorii și formele de conducere ale lumii acesteia și cele din biserică?
Care model crezi că influențează mai mult pe celălalt și de ce?
2. Cum ai descrie un lider pe care l-ai urma cu drag/ușurință? Dă un exemplu din viața ta de o astfel de persoană.
3. Care sunt trăsăturile de caracter ale unui prezbiter prezentate de Pavel în pasajul studiat? Crezi că ele se aplică exclusiv prezbiterilor? În ce fel ajută fiecare din aceste trăsături pe cineva să fie un lider mai bun?
VEGHERE UNII ASUPRA ALTORA:
Îți este greu să te supui prezbiterilor bisericii M28? De ce da/nu? Cum crezi că ai putea să îți arăți susținerea față de ei?