Kruik Gemeente
Kruik Oggenddiens 27 Junie 2021
Kruik Oggenddiens 27 Junie 2021
Locations & Times
Expand
  • Kruik Gemeente
    Corner of PDP Kruger and, Nelson Mandela Dr, Street, Secunda, 2302, South Africa
    Sunday 8:00 AM
Die stories van Jesus.

Wat is die rede vir Jesus se stories?

Ek dink die rede is dat ons dit kan hoor en kan toepas in ons lewe. Dis nie net mooi stories nie, dis lewenslesse.

Een van die mees bekendste stories wat Jesus vertel het is die storie van die verstandige en onverstandige man.

Jesus lê klem op die hoor en doen van wat Hy sê.
Die wêreld of mense se wêrelde verander nie wanneer hulle of ons net hoor en glo nie, dit verander wanneer volgelinge van Jesus hoor en dan ook doen.

Kom ons kyk saam na dit wat Jesus vertel...

Matt 7:24, 25 Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.

Jy word vergelyk met 'n verstandige man wanneer jy luister en doen wat jy hoor. Die engels sê; "Smart man".

Want: Daar gaan verseker stormwinde en reën wees wat die huisies in jou lewe aanval. Ons kan dit sien veral in 'n tyd soos dié.

Dit gaan teen jou huwelikshuisie, ouer-kind huisie, jou finansies en werk huisies, jou verhoudingshuisie, jou kerk en geloofshuisie aanstorm en dit het nodig om op 'n vaste fondasie te wees. Jesus sê die woorde van my vir jou lewe is 'n vaste fondasie, as jy dit doen en toepas.

Jesus sê; die teenoorgestelde is ook waar... as dit nie op hierdie fondasie is nie, het dit die potensiaal om te vou en te val, en dit kan groot wees.

Kom ons lees saam...

Matt 7:26-27 En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot.

Sal vergelyk word met 'n onverstandige man... engels sê; "Stupid man".

Jesus sê; Jy sal "stupid" wees as jy hoor wat ek sê en dit nie doen nie.

Die broer van Jesus, Jakobus gaan aan met hierdie gedeelte en hy sê selfs as jy dit nie doen nie bedrieg jy jouself.

Jak 1:21-22 Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.

Jak 1:23-24 23 Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, dié is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het.

Wat wil jy of sal jy doen as iemand jou indoen of te na kom? Jakobus sê jy doen dit aan jouself, wanneer jy net hoor en niks daaromtrent doen nie.

Kan ons dalk bietjie nuut oor die storie van Jesus kyk en ag gee op dit?

Besprekingsvrae:

1. Wat is dit wat moet verander aan jou fondasies?
2. Is daar iets nuut wat die Here vir jou sê en jou uitnooi om dit te doen?
3. Kan jy al die huisies van jou lewe opnuut evalueer?