YouVersion Logo
Search Icon

Efesierbrevet 6

6
Råd angående föräldrar och barn
1Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, för det är vad som är rätt. 2”Visa respekt för dina föräldrar” är det första bud som följs av ett löfte: 3”så ska du få ett långt och lyckligt liv på jorden.”#6:3 Se 2 Mos 20:12 och 5 Mos 5:16.
4Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och undervisa dem så som Herren vill.
Råd angående slavar
5Ni slavar, lyd era jordiska herrar med respekt och vördnad, gör det med uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus. 6Var inte ögontjänare som ställer upp för syns skull. Var tjänare åt Kristus, så att ni gör Guds vilja av hela ert hjärta. 7Utför er tjänst villigt, som för Herren och inte för människor. 8Ni vet att Herren en dag ska ge var och en lön för allt gott han har gjort, vare sig han är slav eller fri.
9Och ni som är slavägare, behandla dem på samma sätt väl och utan hot. Ni vet att både ni och de har samma Herre i himlen, och han gör ingen skillnad på människor.
Ta på er Guds rustning
10Till sist: Var starka i Herren och hans väldiga kraft. 11Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker. 12Det är ju inte människor vi strider mot, utan mot härskare och makter, mot mörkrets världshärskare och mot onda andemakter i himlarymden.
13Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan, och behålla era ställningar när ni fullföljt allt.
14Stå alltså fasta! Spänn på er sanningen som ett bälte och rättfärdigheten som en bröstsköld. 15Sätt som skor på era fötter den beredskap som evangeliet om fred ger. 16Håll alltid trons sköld framför er, för med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18Gör det under ständig bön och vädjan. Be alltid i Anden. Vaka därför, och be uthålligt för alla de heliga, utan att tröttna.
19Be också för mig, att jag ska få de rätta orden, så att jag utan rädsla kan berätta om evangeliets hemlighet. 20För dess skull är jag ett sändebud i kedjor.#6:20 Paulus satt antagligen i husarrest i Rom, där han hade full frihet att berätta budskapet om Jesus. Jfr Apg 28:16,30-31. Be att jag kan sprida budskapet utan rädsla, så som jag bör göra.
Slutönskan
21Min käre bror och trogne tjänare i Herren, Tychikos, kommer att berätta allt för er om hur jag har det och hur situationen här ser ut. 22Jag skickar honom till er just för att ni ska få veta hur det står till med oss, och för att han ska uppmuntra era hjärtan.
23Frid åt er, syskon, och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus.
24Nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus med en oförgänglig kärlek.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy