YouVersion Logo
Search Icon

PSALMS 25

25
Maak my u weë bekend
1Van Dawid.
Tot U, Here, rig ek my,
2my God, op U vertrou ek.
Laat my vertroue tog nie tevergeefs wees nie,
laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie.
3Niemand wat sy verwagting in U stel,
sal beskaam word nie.
Dié wat nie op U vertrou nie,
hulle kom in die skande.
4Maak my u wil bekend, Here,
leer my u paaie.
5Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin,
want U is God, my redder.
In U stel ek elke dag my verwagting.
6Dink aan die liefde en trou, Here,
wat U van altyd af betoon het.
7Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie.
Dink aan my in u trou, Here, omdat U goed is.
8Die Here is goed en regverdig:
Hy wys selfs vir sondaars die pad aan,
9Hy laat aan hulpeloses reg geskied
en Hy leer hulle sy pad.
10Liefde en trou is die paaie wat die Here bewandel
met dié wat sy verbond en verordeninge bewaar.
11Ter wille van u Naam, Here,
vergewe my my sonde,
want dit is groot.
12As iemand die Here dien,
leer Hy hom watter pad hy moet kies,
13sodat hy voorspoed sal geniet
en sy nageslag die land sal bly bewoon.
14Die Here neem dié wat Hom dien, in sy vertroue
en maak sy verbond aan hulle bekend.
15My oë is altyd op die Here gerig,
want dit is Hy wat my voete uit die vangnet sal hou.
16Sien my in genade aan, Here,
want ek is eensaam en verstote.
17Ek verkeer in die allergrootste nood;
bevry my tog uit my ellende.
18Kyk hoe sleg gaan dit met my
en hoe swaar kry ek.
Vergewe tog al my sondes.
19Kyk hoe baie vyande het ek
en hoe fel haat hulle my.
20Beskerm my en red my,
laat my nie beskaamd staan nie,
want by U skuil ek.
21Laat onskuld en opregtheid oor my die wag hou,
want op U vertrou ek.
22O God, red Israel uit al sy nood.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy