Προς Γαλάτας

Προς Γαλάτας

3 ημέρες

Αυτό το απλό σχέδιο μελέτης θα σας οδηγήσει στη μελέτη της προς Γαλάτας επιστολής και είναι εξαιρετικό για ατομική ή ομαδική μελέτη.

Εκδότης

Αυτό το σχέδιο δημιουργήθηκε από τη YouVersion. Περισσότερες πληροφορίες στο: www.youversion.com

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 250000 ολοκληρώσεις