Προς Κολοσσαείς

Προς Κολοσσαείς

2 ημέρες

Αυτό το απλό σχέδιο θα σας οδηγήσει στη μελέτη της προς Κολοσσαείς επιστολής και είναι εξαιρετικό για ατομική ή ομαδική μελέτη.

Εκδότης

Αυτό το σχέδιο μελέτης δημιουργήθηκε από την YouVersion.com

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 100000 ολοκληρώσεις