Προς Φιλιππησίους

Προς Φιλιππησίους

2 ημέρες

Αυτό το απλό σχέδιο μελέτης θα σας οδηγήσει στη μελέτη της προς Φιλιππησίους επιστολής και είναι εξαιρετικό για ατομική ή ομαδική μελέτη.

Εκδότης

Αυτό το σχέδιο μελέτης δημιουργήθηκε από την YouVersion.com

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 250000 ολοκληρώσεις