Α' & Β' Πέτρου

Α' & Β' Πέτρου

4 ημέρες

Αυτό το απλό σχέδιο μελέτης θα σας οδηγήσει στη μελέτη των επιστολών Α' & Β' Πέτρου και είναι εξαιρετικό για ατομική ή ομαδική μελέτη.

Εκδότης

Αυτό το σχέδιο μελέτης δημιουργήθηκε από την YouVersion.com

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 250000 ολοκληρώσεις