Α' & Β' προς Τιμόθεον

Α' & Β' προς Τιμόθεον

5 ημέρες

Αυτό το απλό σχέδιο θα σας οδηγήσει στη μελέτη των Α' & Β' προς Τιμόθεον επιστολών και είναι εξαιρετικό για ατομική ή ομαδική μελέτη.

Εκδότης

Αυτό το σχέδιο μελέτης δημιουργήθηκε από τη YouVersion. Περισσότερες πληροφορίες και πόροι: www.youversion.com

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 100000 ολοκληρώσεις