Ιακώβου

Ιακώβου

3 ημέρες

Αυτό το απλό πρόγραμμα θα σας οδηγήσει στη μελέτη της επιστολής του Ιακώβου και είναι εξαιρετικό για ατομική ή ομαδική μελέτη.

Εκδότης

Αυτό το σχέδιο μελέτης δημιουργήθηκε από την YouVersion.com

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 250000 ολοκληρώσεις


App Download
Εφαρμογή Αγία Γραφή
7.9M Ratings