YouVersion Πολιτική απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση στις 7/16/2012


Η πολιτική απορρήτου έχει μεταφραστεί για τη δική σας ευκολία. Παρόλα αυτά, η Life.Church δε δίνει καμία εγγύηση ή διάβημα όσον αφορά την ακρίβεια της μετάφρασης. Αν βρεθούν τυχόν ασάφειες μεταξύ του αγγλικού κειμένου και της μετάφρασης, η αγγλική έκδοση θα ισχύει.


YouVersion: η ιστοσελίδα και η εφαρμογή ανήκουν στην και λειτουργούν από την Life.Church. Γνωρίζει ότι σας ενδιαφέρει χρησιμοποιύναι και κοινοποιούνται οι πληροφορίες για εσάς. Ελπίζουμε ότι οι ακόλουθες δηλώσεις θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πως η YouVersion θα συλλέγει, χρήσιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που μας παρέχετε στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή μας.

Τι συλλέγουμε και πως το χρησιμοποιούμε

 • Πληροφορίες που παρέχετε

  Κατά την εγγραφή σας για ένα λογαριασμό YouVersion, ή άλλη υπηρεσία ή προσφορά της Life.Church που απαιτεί εγγραφή, σας ζητάμε τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό). Μπορεί να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που καταχψρείτε στο λογαριασμό σας, με πληροφορίες από άλλες υπηρεσίες της Life.Church ή από τρίτους, για να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Για ορισμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να απαγορεύεσετε το συνδυασμό αυτών των πληροφοριών.

 • Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής και τοποθεσία GPS

  Όταν χρησιμοποιείτε την εφαμοργή Αγία Γραφή της YouVersion, μπορεί να συλλέξουμε το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής (UDID) ή/και τη διεύθυνση IP ή/και την τοποθεσία GPS. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε προσαρμοσμένη εξυπηρέτηση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται για να καταγράφεται ο συνολικός αριθμός των μοναδικών συσκευών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσιες μας, για την παρακολούθηση της συνολικής χρήσης, για να αναλύουν δεδομένα και για να επικοινωνούν μαζί σας πιο αποτελεσματικά. Μπορεί να συνδυάσουμε τις πληροφορίες αυτές με τις πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους για να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Δεν κοινοποιούμε καμία προσωπική πληροφορία με τρίτα μέρη, για το UDID σας ή την τοποθεσία GPS χωρίς ρητή έγκρισή σας.

 • Life.Church cookies

  Όταν επισκέπτεστε το www.bible.com , μπορεί να αποστείλουμε ένα ή περισσότερα cookies στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να αγανωριστεί ξεχωριστά ο περιηγητής σας. (Cookie είναι απλά ένα μικρό αρχείο κειμένου που περιέχει μια σειρά χαρακτήρων.) Η αποδοχή των cookies μας σας επιτρέπει να κρατήσετε τις προσωπικές σας προτιμήσεις σε διαδοχικές επισκέψεις. Αν και οι περισσότεροι περιηγητές αποδέχονται cookies ως προεπιλογή, μπορείτε να ρυθμίσετε τον πρειηγητή σας να αρνείται τα cookies, ή να σας ενημερώνει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες της YouVersion ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

 • Πληροφορίες σύνδεσης

  Όταν χρησιμοποιείτε την YouVersion, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που στέλνει ο περιηγητής σας στέλνει όταν επισκέπτεστε μία από τις ιστοσελίδες μας. Αυτά τα αρχεία μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως: τη διεύθνση IP, τον τύπο και τη γλώσσα του περιηγητή, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, και ένα ή περισσότερα cookies, που μπορούν να εντοπίσουν την ταυτότητα του περιηγητή σας.

 • Επικοινωνία χρήστη

  Τα προσωπικά σας δεδομένα και οι αιτήσεις που υποβάλλετε στο www.bible.com/liveθα σταλούν στον διαχειριστή της ομάδας. Ο διαχειριστής της ομάδας και/ή ένα από τα μέλη της θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Όταν στέλνετε email ή άλλο μήνυμα σε οποιοδήποτε ιστοτόπο που ανήκει στη Life.Church, μπορεί να διατηρήσουμε αυτές τα μηνύματα για να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

 • Ιστοτόποι τρίτων

  Η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στυος ιστοτόπους και τις εφαρμογές που της ανήκουν και διαχειρίζεται η LifeChurh.tv. H Life.Church δεν μπορεί να ρυθμίσει άλλους ιστοτόπους που συνδέονται μέσα από τις διάφορες ιστοσελίδες και υπηρεσίες μας. Αυτοί ιστοτόποι μπορεί να τοποθετούν τα δικά τους cookies ή άλλα αρχεία στον υπολογιστή σας, να συλλέγουν δεδομένα ή να σας ζητούν προσωπικά δεδομένα. Θα πρέπει να ενημερωθείτε για τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου τους, ώστε να αποφασίσετε αν θα επιισκεφθείτε τους ιστοτόπους τους.

Πως χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας;

Όταν εγγραφείτε για μια συγκεκριμένη υπηρεσία που απαιτεί εγγραφή, σας ζητάμε να δώσετε προσωπικά στοιχεία. Αν Life.Church θα ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με τρόπο διαφορετικό από τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν, τότε θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν από τη χρήση. Μπορείτε να αρνηθείτε την υποβολή προσωπικών στοιχείων σε οποιαδήποτε υπηρεσία μας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Life.Church δεν κοινωποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα ιδρύματα εκτός της Life.Church χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Η Life.Church μπορεί να κοινοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο αν είναι σίγουρη ότι η πρόσβαση, χρήση, διατήρηση ή αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών είναι απολύτως αναγκαία για (α) την ικανοποίηση κάθε ισχύοντος νόμου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή εκτέλεσης κυβερνητικού αιτήματος, (β ) την επιβολή των ισχύοντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανών παραβιάσεών τους, (γ) τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως την αντιμετώπιση απάτης, ή λόγω θεμάτών ασφάλειας ή τεχνικών ζητημάτων, ή (δ) την προστασία από ζημία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Life.Church , των χρηστών ή του κοινού, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την νομική υπηρεσία της Life.Church λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των δεδομένων. συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών επιθεωρήσεων των πρακτικών συλλογής δεδομένων, των πρακτικών αποθήκευσης και επεξεργασίας και των μέτρων ασφαλείας, καθώς και των φυσικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα όπου αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα. Χωρις ρητή άδεια από εσάς, η Life.Church περιορίζει την πρόσβαση σε προσωπικές εδομένα σε υπαλλήλους, συνεργάτες και αντιπροσώπους της, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτές τις πληροφορίες για τη λειτουργία, την ανάπτυξη ή τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Τα άτομα αυτά δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και μπορεί να υποστούν πειθαρχικές διώξεις, συμπεριλαμβανόμένης της λήξης της συνεργασίας και της ποινικής δίωξης, εάν δεν ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις.

Ακεραιότητα δεδομένων

Η Life.Church εξετάζει τακτικά τις πρακτικές συλλογής απόθήκευσης και επεξεργαίας δεδομένων, για να διασφαλίσει ότι συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή ή τη βελτίωση των υπηρεσιών της. Παίρνουμε τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα, αλλά βασιζόμαστε στο ότι οι χρήστες ενημερώνουν ή διορθώνουν τις προσωπικές τους πληροφορίες, όποτε είναι απαραίτητο.

Πρόσβαση και ενημέρωση προσωπικών δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρσία της Life.Church, έχουμε κάνει αξιόπιστες προσπάθειες για να σας παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για τη διόρθωσή τους, εάν είναι ανακριβή, ή τη διαγραφή τουε μετά από αίτημά σας, εάν δεν απαιτείται, από το νόμο ή για νομικούς λόγους, να φυλάσσοντα. Ζητούμε από τους μεμονωμένους χρήστες να προσδιορίσουν την ταυτοτητά τους και να έχουυς πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες, να τις διορθώσουν ή να τις αφαιρέσουν, πριν από την επεξεργασία των αιτήσελων τιυς. Μπορεί να αρνηθούμε να διεκπεραιώσουμε αιτήσεις που είναι υπερβολικά επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα των άλλων, ή είναι εξαιρετικά μη πρακτικές (για παράδειγμα, τα αιτήματα σχετικά με πληροφορίες υπάρχουν σε ταινίες αντιγράφων ασφαλείας), ή για τις οποίες η πρόσβαση δεν απαιτείται άλλως. σε κάθε περίπτωση όπου παρέχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες, εκτελούμε αυτή την υπηρεσία δωρεάν, εκτός εάν κάτι τέτοιο θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια. Μερικές από τις υπηρεσίες μας έχουν διαφορετικές διαδικασίες για να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών.

Επιβολή

H Life.Church εξετάζει περιοδικά τη συμμόρφωσή της με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν λάβουμε γραπτώς παράπονα σχετικά με ζητήματα ιδιωτικότητας, η πολιτική μας είναι να επικοινωνούμε με τον/ην παραπονούμενο/η χρήστη. Θα συνεργαστούμε με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών προστασίας δεδομένων, για την επίλυση τυχόν διαφορών, σχετικών με την τήρηση προσωπικών δεδομένων, που δεν μπορούν να επιλυθούν μεταξύ της Life.Church και του/της καταγγέλοντα/ουσας.

Ερωτήσεις

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις για την πολιτική απορρήτου μπορούν να σταλούν στο: legal@youversion.com