Α' Προς Κορινθίους

Α' Προς Κορινθίους

8 ημέρες

Αυτό το απλό σχέδιο θα σας οδηγήσει στη μελέτη της Α΄ προς Κορινθίους επιστολής και είναι εξαιρετικό για ατομική ή ομαδική μελέτη.

Εκδότης

Αυτό το σχέδιο μελέτης δημιουργήθηκε από τη YouVersion. Περισσότερες πληροφορίες: www.youversion.com

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 100000 ολοκληρώσεις