Jeremeia 8:18-22

Jeremeia 8:18-22 BCND

Y mae fy ngofid y tu hwnt i wellhad, a'm calon wedi clafychu. Clyw! Cri merch fy mhobl o wlad bellennig: “Onid yw'r ARGLWYDD yn Seion? Onid yw ei brenin ynddi?” “Pam y maent yn fy nigio â'u delwau, â'u heilunod estron?” “Aeth y cynhaeaf heibio, darfu'r haf, a ninnau heb ein hachub.” Oherwydd briw merch fy mhobl yr wyf finnau wedi fy mriwo, wedi galaru, ac wedi fy nal gan syndod. Onid oes balm yn Gilead? Onid oes yno ffisigwr? Pam, ynteu, nad yw iechyd merch fy mhobl yn gwella?
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch

Cynlluniau Darllen am ddim a Defosiynau yn ymwneud â Jeremeia 8:18-22