Y Salmau 57:1

Y Salmau 57:1 BCND

Bydd drugarog wrthyf, O Dduw, bydd drugarog wrthyf, oherwydd ynot ti yr wyf yn llochesu; yng nghysgod dy adenydd y mae fy lloches nes i'r stormydd fynd heibio.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch