Mathew 21:6

Mathew 21:6 BCND

Aeth y disgyblion a gwneud fel y gorchmynnodd Iesu iddynt
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch