Mathew 21:46

Mathew 21:46 BCND

Yr oeddent yn ceisio ei ddal, ond yr oedd arnynt ofn y tyrfaoedd, am eu bod hwy yn ei gyfrif ef yn broffwyd.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch